Oběhy lokomotiv LD Trutnov v letech 1965 až 1969

Zdroj: Opsáno z dochovaných lokomotivních grafikonů.

Tyto oběhy nejsou kompletní, jedná se vždy o první vlak vedený lokomotivou ze stanice Trutnov hl.n. po jejím výjezdu z depa Trutnov. Za pomlčkou následuje poslední vlak dílčí části oběhu, který lokomotiva vedla do stanice Trutnov hl.n. před jejím návratem do depa Trutnov nebo obratem na další vlak bez zajíždění do depa. Touto formou jsou oběhy zapsány v hlavičce lokomotivního grafikonu.


Oběhy lokomotiv v březnu 1965

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            501 – 506 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 503 –  508 / 557 –
3.den:            – 3992 (So 2018 – 2417)  /  depo / 509 –
4.den:            – 504 / depo / 192 –
5.den:            – 199 (Ne 191) / depo / 507 – 
6.den:            – 502 / depo / 199 (Ne 191) – 227

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            3901 – 192 / depo / 1016 –
2.den:            – 3906 / 1523 – 1511 / depo 
3.den:            1500 – 1523 / depo / 1509 –
4.den:            – 1582 / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            – 6630 / 8151 – 8154 / 8443 –
2.den:            – 8152 / 8155 –
3.den:            – 5663 / depo / 8157 –
4.den:            – 8150 / depo  / 4663 –
5.den:            – … –
6.den:            – 8156 / depo  / 4665pk –
7.den:            – … –
8.den:            – 1595 / 8151pk – 8989 / depo / 595bpk –

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8980 – 8983 / depo / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8992 – 8995
3.den:            8984 – 8991 / depo

Oběh P05 – lokomotiv řady 534.0

1.den:            6560 – … –
2.den:            – 6663 / 4663 – 8158 / 8940 –
3.den:            – … – 8937 / depo

Oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 (Po 8984pk) – 8633 / 1594c –
2.den:            – 8631 (Po 1595) / 1594a – 1595b / kr.Ne 8636 –
3.den:            – kr.Po 8931pk / 8634 – 8635

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            3201 – 3230
2.den:            3400 – 2023 / 3406 – 1527
3.den:            2006 – 2417 / 555 –
4.den:            – 2009 / depo / 2018 – 
5.den:            – 3405 / 3404 – 2035

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9091 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 / 9091   – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   1600 – 1604 / 1634 – 1635 / 1640 – 1639
                      2.den:   1630 – … – 1625 / 1617 – 1623   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. / 8456 – 8159 / Z N II.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3220 –   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v září 1965

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            501 – 506 / depo / 1514 –
2.den:            – 3904 / depo / 503 –  508 / 551 –
3.den:            – 3992 /  depo / 192 –
4.den:            – 193 / depo / 507 –
5.den:            – 504 / depo / 511 – 
6.den:            – 500 / depo / 193 – 227

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            3901 – 192 / depo / 1016 –
2.den:            – 3906 / 1523 – 1511 / depo 
3.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
4.den:            – 502 / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – 8154 / 8157 –
2.den:            – 8150 / depo / 8934 –
3.den:            – 8931 / depo / 4663 –
4.den:            – … –
5.den:            – 8156 / depo  / 4665pk –
6.den:            – … – 8162
7.den:            8930 – 8444 / depo / 8157pk –
8.den:            – 8152 / depo / 8155 –
9.den:            – 1595b / depo / 595bpk – 8160

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8980 – 8983 / depo / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 9219

Oběh P05 – lokomotiv řady 534.0

1.den:            depo / 6560 – 6663
2.den:            1595c – 8158 / depo / 8940 –
3.den:            – … – 8937 / depo

Oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 8633 / 1594d –
2.den:            – 8631 / 1594a – 1595b / 8636 –
3.den:            – 8931pk / 8634 – 8635

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            depo / 571 – 578
2.den:            3400 – 2023 / 3406 – 1527
3.den:            2006 (Ne 2004)  – 2417 / 563 –
4.den:            – 2009 / depo / 2018 – 
5.den:            – 3405 / 3404 – 2035

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 / 9091   – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   1600 – 1604 / 1634 – 1635 / 1640 – 1639
                      2.den:   1630 – … – 1625 / 1619 – 1623   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. / Z D II. / Z N II.)   – (přednostně nasazována řada 434.2)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          3222 – 9107   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v březnu 1966

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            – 1582 / 501 – 506 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 503 –  508 / depo
3.den:            3901 – 1509 (So 1519) /  depo / 192 (So 211) –
4.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 507 –
5.den:            – 3992 / depo / 1507pk – 
6.den:            – 3904 / depo / 193 (Ne 191) –

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1 a 354.7

1.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
2.den:            – … – 504 / depo / 1509 –
3.den:            – 3906 / 1523 – 1511 / depo 
4.den:            1582 – D3 (Ne 1548) / 551 –
5.den:            – 502 / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – … –
2.den:            – 8152 / depo / 8155 –
3.den:            – 8150 / topí 503 / 1594c – … –
4.den:            – … – 8156 / 4665pk –
5.den:            – … – 8160

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6560 – … – 6663
2.den:            8441 – 8987 / depo / 595b –
3.den:            – 8162 / 8930 – 8444 / 8157pk –
4.den:            – … – 8154 / depo / 8157 –
5.den:            – … – 8158

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / depo / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 9219

Oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 (Po 1594a) – 8633 / 1594d –
2.den:            – 8631 (Po 1595) / 1594b (Po 8632) – 1595c / kr.Ne 8636 –
3.den:            – kr.Po 8931pk / depo / 8634 – 8635

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – 578
2.den:            3400 – 2023 / 3406 – 1527
3.den:            2006 (Ne 2004)  – 2417 / 563 –
4.den:            – 2009 / depo / 2018 – 
5.den:            – 3405 / 3404 – 2035

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 / 9091   – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   1600 – 1604 / 1634 – 1635 / 1640 – 1623
                      2.den:   1630 – … – 1617 / 1619 – 1625   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:     Staniční posun (Z N II. / Z D II. / Z N II.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          3222 – 9107  – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv platné od 22. května 1966

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P07 – lokomotiv řady 422.0 a oběh P08 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P40 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P41 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P42 – lokomotiv řady 434.1 a oběh P50 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P60 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P70 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)


Oběhy lokomotiv v září 1966

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            – 1582 / depo / 501 – 506 / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 503 –  508 / depo
3.den:            3901 – 192 / 192 (So 211) –
4.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 507 –
5.den:            – 3992 / depo / 1507pk – 
6.den:            – 3904 / depo / 193 (Ne 191) – 227 / 3903 –

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1

1.den:            1582 – 1510 / depo / 509 –
2.den:            – … – 504 / depo / 1510 – 1511 / depo
3.den:            1500 – 1514 / 551 –
4.den:            – 502 / depo / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – … –
2.den:            – … – 8156 / depo / 4665pk (Ne 3995) –
3.den:            – … –
4.den:            – 8152 / depo / 4665 (Ne 8443) –
5.den:            – … – 8160

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6560 – … –
2.den:            – 8160 / 8441 – 8987 / 8155 –
3.den:            – … –  8152 / 595b – 8444 / 8157pk –
4.den:            – 8162 / depo / 8930 (Ne 1504pk) – 6661 / depo / 8157 –
5.den:            – 8150 / depo / 1594b – 8158

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 8991

Oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 8633 / depo / 1594d –
2.den:            – 8631 / depo / 1594b – 1595c / depo
3.den:            kr.Po 8630 – 8931pk / depo / kr.Ne 8634 – 8635

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – 578
2.den:            2006 (Ne 2004)  – 3407 / depo / 2026 –
3.den:            – 2009 (Ne 550) / depo / 2018 –
4.den:            – … – 2023 / depo / 3406 – 
5.den:            – 2001 / 3400 – 2417 / 563 (Ne 1528pk) – 1527

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8012 /9092 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   – … –  563 (So,Ne 1610pk) / 1610pk –1639
                      2.den:   1630 – 1613 / 1613 – 1637 / 1642 –   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9242 – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 423.0)
oběh P01:     Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:     Staniční posun (Z N II. / Z D II. / Z N II.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v únoru 1967

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            1582 – 1523 / depo / 1507pk – 
2.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 507 –
3.den:            – 550 / depo / 1504 – 
4.den:            – 3904 / depo / 503 – 508

Oběh P02 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            3901 – 1507 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 193 –
3.den:            – 1582 / depo / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 354.1

1.den:            501 – 506 / depo / 551 –
2.den:            – 504 / depo / 509 –
3.den:            – 502 / depo / 1523 – 1511 / depo
4.den:            1500 – 1514 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – … –
2.den:            – … – 8156 / depo / 4665 –
3.den:            – … –
4.den:            – 8152 / depo / 8443 –
5.den:            – … – 8160

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6560 – … – 6663 / depo
2.den:            8441 – 8987 / 8155 –
3.den:            – … –  
4.den:            – 8162 / depo / 8930 – 6661 / depo / 8157 –
5.den:            – 8150 / depo / 4663 – 8158

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 8991

Oběh P07 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 1595c / depo / 1514pk –
2.den:            – 8631 / depo / 1594b – 8633 / depo

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – 578
2.den:            2006 (Ne 2004)  – 3407 / depo / 2026 –
3.den:            – 2009  (Ne 550) / depo / 2018 –
4.den:            – … – 2023 / depo / 3406 – 
5.den:            – 2001 / 3400 – 2417 / 563 (Ne 1528pk) – 1527

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   1600 – 1604 / 1604 –  1610 / 1610 –1639
                      2.den:   1630 – 1602 / 1602 – 1625   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9242 – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P01:     Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:     Staniční posun (Z N II. / Z D II. / Z N II.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv platné od 28. května 1967

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P02 – lokomotiv řady 464.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 354.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P07 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P08 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P09 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P10 – lokomotiv řady 434.1 a oběh P11 – lokomotiv řady 464.0 + 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P40 – lokomotiv řady 423.0 + 434.1 a oběh P41 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P50 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P60 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh M01 – motorové vozy řady M131.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh M40 – motorové vozy řady M131.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)


Oběhy lokomotiv v září 1967

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            3901 (Ne 1506) – 1507 / 1507 (Ne 192) – top.pos.SP 
2.den:            550 – 3992 / depo / 507 – top.pos.SP 
3.den:            193 (Ne 191) – 1512 / 1512 – 
4.den:            – 3904 / depo / 503 – 1516

Oběh P02 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            – 1582 / depo / 501 – 506 / depo / 551 –
2.den:            – 504 (So 3994, Ne 192) / depo / 511 –
3.den:            – 500 / depo / 193 (Ne 191) – 227 / 3903 –

Oběh P03 – lokomotiv řady 354.1

1.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
2.den:            – 502 / depo / 505 – 510 / depo
3.den:            1582 – 1514 / depo / 1516 –
4.den:            – 3906 / depo / 1523 – 1511 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – 8323 –
2.den:            – 8320 – 8325 –
3.den:            – 7600 – 8156 / depo / kr.So 10797pk –
4.den:            – … – kr.Ne 595c / depo / 10797 (Ne 3995) –
5.den:            – 8152 / depo / 595b – 8160

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6572 – … – 6663 / depo
2.den:            8930 – 6661 / 8157 –
3.den:            – … –  
4.den:            – 8162 / depo / 8441 – … – 
5.den:            – 8150 / depo / 10795 – 8158 / depo

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 8991

Oběh P07 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            2002 – 9209 (Ne 8987pk) / depo

Oběh P08 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 8633 / depo
2.den:            8634pk – 7983 / depo
3.den:            8630 – 8931pk / depo / 8634 – 8635 / depo

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – … –  578 / depo
2.den:            3402 – … –  1527 / depo
3.den:            2006 – … –  1513 / depo / 1536pk –
4.den:            – 3403 / depo / 3404pk – 3407pk / depo / 3410 – 
5.den:            – 3401 / depo / 2018 –
6.den:            – 2009 / depo / 1506z – 547

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   1600 – 1604 / 1634 –  563 / 1610 –1639
                      2.den:   1630 – 1614 / 1642 – 1625   – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     –   1.den:   – 1771 –  9241 / top.pos / Z N II.
                           2.den:   Z N II. – 520 / 8152pk – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:          Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v květnu 1968

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            3901 (Ne 1506) – 1507 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 1515 – … –
3.den:            – 1582 / depo / 501 – 506 / depo / 3909 –
4.den:            – 3904 / depo / 503 – 508 / depo / 551 –
5.den:            – … – 504 / depo / 1507 –
6.den:            – … – 3992 / 507 –
7.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 1507pk –
8.den:            – 1515 / depo / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 354.1 + 464.0

1.den:            1582 – 1514 / depo
2.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
3.den:            – 502 / depo / 1523 – 1511 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – 8323 –
2.den:            – 8320 – 8325 –
3.den:            – 7600 – 8156 / depo / kr.So 10797pk –
4.den:            – … – kr.Ne 595c / depo / 10797 (Ne 3995) –
5.den:            – 8152 / depo / 595b – 8160

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6572 – … – 6663 / depo
2.den:            8930 – 6661 / 8157 –
3.den:            – … –  
4.den:            – 8162 / depo / 8441 – … – 
5.den:            – 8150 / depo / 10795 – 8158 / depo

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 8991

Oběh P07 – lokomotiv řady 434.1

1.den:            2002 – 9209 (Ne 8987pk) / depo

Oběh P08 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 8633 / depo / 1594d – 
2.den:            – 8631 / depo / 7984 –1595a / depo
3.den:            kr.Po 8630 – 8931pk / depo / kr.Ne 8634 – 8635 / depo

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – … –  578 / depo
2.den:            3402 – … –  1527 / depo
3.den:            2006 – … –  1513 / depo / 1536pk –
4.den:            – 3403 / depo / 3404pk – 3407pk / depo / 3410 – 
5.den:            – 3401 / depo / 2018 –
6.den:            – 2009 / depo / 1506z – 574

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 423.0)
oběh M:      – 1.den:   – 563 (v So,Ne 1610) / 1610 – 1639
                      2.den:   1630 – 1637 / 1642 –    – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:   –   1.den:   – 1771 –  9241 / top.pos / Z N II.
                         2.den:   Z N II. – 520 / 8152pk – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:        Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv platné od 26. května 1968

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P07 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P08 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P09 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P10 – lokomotiv řady 464.0 + 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P30 – lokomotiv řady 434.1 a oběh P31 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P40 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P50 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora) 


Oběhy lokomotiv v září 1968

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            3901 (Ne 1506) – 1507 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 1515 – … –
3.den:            – 1582 / depo / 501 – 506 / depo / 3909 –
4.den:            – 3904 / depo / 503 – 508 / depo / 551 –
5.den:            – … – 504 / depo / 1507 –
6.den:            – … – 3992 / 507 –
7.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 1507pk –
8.den:            – 1515 / depo / 1523 – 1511 / depo

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1 a 464.0

1.den:            1582 – 1514 / depo
2.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
3.den:            – 502 / depo / 505 – 510 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            – 594 / depo / 8151 – … –
2.den:            – … – 8156 / depo / 8157 –
3.den:            – … –
4.den:            – 8150 / depo / 8934 – … –
5.den:            – 8931 / depo / 8443 (Ne 10797pk) –

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            – 8162 / depo / 6572 – … –
2.den:            – 6663 / depo / 8930 (So,Ne 7984) – 6661 / depo / 10797 (Ne 3995) –
3.den:            – … – 8152 / depo / 595b –   
4.den:            – 8160 / depo / 8441 – 8987 / depo / 8155 – 

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151pk – 8983 / 8938 –
2.den:            – 8933 / 8988 – 8991

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            2002 – 9209 (Ne 8987pk) / depo

Oběh P07 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8632 – 8633 (So 3994) / depo / 1594d – 
2.den:            – 8631 / depo / 7984 –1595a / depo
3.den:            kr.Ne 8630 – 8931pk / depo / kr.Ne 8634 – 8635 / depo

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – … –  578 / depo
2.den:            3402 – … –  3407 / depo / 2026 –
3.den:            – 1527 / 2006 (2004, 2012) –  3409 / depo / 1528 –
4.den:            – 3403 / depo / 3404pk – 3407pk / depo / 3410 – 
5.den:            – 3401 / depo / 2018 – 3411 / depo / 2030 – 
6.den:            – 2009 / depo / 1506z – 574

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:   9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 434.2)
oběh M:      – 1.den:   – … – 1635 / 1640 – 1639
                      2.den:   1630 – 1631 / 1632 – 1637 / 1642 –    – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1.den:   – 1771 –  9241 / top.pos / Z N II.
                         2.den:   Z N II. – 7750 / 8152pk – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:        Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 434.2)


Oběhy lokomotiv platné od 29. září 1968

Jedná se o 1.změnu oběhů platných od 26.května 1968.

Oběh P01 – lokomotiv řady 354.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 556.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P07 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P08 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P09 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P30 – lokomotiv řady 434.1 a oběh P31 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P40 – lokomotiv řady 434.2 a oběh P50 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)


Oběhy lokomotiv v březnu 1969

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            3901 (Ne 1506) – 1507 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 1515 – … –
3.den:            – 1582 / depo / 501 – 508 / depo /
4.den:            1582 – 1514 / depo / 551 –
5.den:            – … – 504 / depo / 1507 –
6.den:            – … – 3992 / 507 –
7.den:            – 193 (Ne 191) / depo / 1507pk –
8.den:            – 1515 / depo / 505 – 510 / depo

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.1

1.den:            1500 – 1523 / depo / 509 –
2.den:            – 502 / depo / 1523 – 1511 / depo

Oběh P03 – lokomotiv řady 556.0

1.den:            6572 – … –
2.den:            – 6663 / depo / 8980 – 8983 / depo / 8988 – 9219 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – … –
2.den:            – … – 8156 / depo / 10797 (Ne 3995) –
3.den:            – 8152 / depo / 8155 –
4.den:            – 8162 / depo / 8441 (Po 8445) – 8987 / depo / 595b – 8160 / depo

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2 a 556.0

1.den:            8151pk (So,Ne 7984) – 6661 / depo / 8157 –
2.den:            – … –
3.den:            – 8150 / depo / 8934 – … –
4.den:            – 8931 / depo / 8938 – 
5.den:            – … – (Ne 8933) 590c / depo 

Oběh P06 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            2002 – 9209 (Ne 8987pk) / depo

Oběh P07 – lokomotiv řady 423.0 a T444.0

1.den:            8632 – 8633 / depo / 1594d – 
2.den:            – 8631 / depo / 7984 –1595a / depo
3.den:            kr.Ne 8630 – 8931pk / depo / kr.Ne 8634 – 8635 / depo

Oběh P08 – lokomotiv řady 434.1

1.den:            st.posun N / st.posun D / st.posun N 

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – … –  578 / depo
2.den:            3402 – … –  3407 / depo / 2026 –
3.den:            – 1527 / 3402 –  3409 / depo / 1528 –
4.den:            – 3403 / depo / 3410 – 
5.den:            – 3401 / depo / 2018 – 3411 / depo / 2030 – 
6.den:            – 2009 / depo / 1506z – 574

Oběh M02 – motorových vozů řady M286.0

1.den:            –  3904 / depo / 503 – 506 / depo / 3909 – 

Oběh T01 – lokomotiv řady T212.0

1.den:            top.pos N / top.pos D / top.pos N

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:   9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 434.2)
oběh M:      – 1.den:   – … – 1635 / 1640 – 1639
                      2.den:   1630 – 1631 / 1632 – 1637 / 1642 –    – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1.den:   – 1771 –  9241 / top.pos / Z N II.
                         2.den:   Z N II. – 7750 / 8152pk – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:        Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9107 / 3222 –   – (nasazena řada 434.2)


Oběhy lokomotiv v září 1969

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            1500 – 1523 / depo / 507 –
2.den:            – 1505 / depo / 8155pk –
3.den:            – 1515 / depo / 1505 – 1582
4.den:            So Rekr. vl. Praha
5.den:            3901 (Ne 1506) – 1507 / depo / 511 –
6.den:            – 500 / depo / 1515 – 1511 / depo
7.den:            501 – 510 / depo
8.den:            1582 – 1514 / depo

Oběh P02-03 – lokomotiv řady 556.0

1.den:            6578 – … –
2.den:            – 6663 / depo / 8980 – 8983 / depo / 8938 –
3.den:            – … –  8933 / depo / 8988 – 8991 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8151 – … –
2.den:            – … – 8154 / depo / 10795 –
3.den:            – 8152 / depo / 8155 –
4.den:            – 8158 / depo / 8930 (So,Ne 7984) – 6661 / depo / 3991a –
5.den:            – 590a / depo / 8934 – … –
6.den:            – 8131 / depo / 228 – 8156 / depo

Oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8992 – 1595c (So,Ne 2013) / depo / kr.Ne 8443 – 590c
2.den:            8441pk (8445pk) – 8987 / depo / kr.So,Ne 8994 – 8997

Oběh M01 – motorových vozů řady M286.0

1.den:            –  502 / depo / 505 – 508 / depo / 3903 – 
2.den:            –  3904 / depo / 503 – 506 / depo / 551 – 

Oběh M02 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            571 – … –  578 / depo
2.den:            X 2006 – … –  1527, So 3404 – … –  2025, Ne 2002 – … –  1527
3.den:            3402 – … – 
4.den:            – 3403 / depo / Pá 3404 – … – , kr.Pá 3410 –      
5.den:            – 3401 / depo / 563 – … –
6.den:            – 2005, Ne 550záv / depo / 1506z – 574

Oběh T01 – motorových vozů řady T444.0

1.den:            8630 – … – 9753 / depo / 8636 – 
2.den:            – 1595a / depo / 8632 – 8635 / depo 

Oběh T02 – motorových vozů řady T212.0

1.den:            top.pos N / top.pos D / top.pos N

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:      – 1.den:    9090 – 8011 / 8011 – 8014 / 9094 – 9091  – (nasazena řada 434.2)
oběh M:      – 1.den:   1600 – … – 1633 / 1640 –
                      2.den:   – 1631 / 1632 – 1635 / 1642 –    – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1.den:   – 1771 –  9241 / top.pos / Z N II.
                         2.den:   Z N II. – 7750 / 8152pk – 9245 / 1772 –   – (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P02:        Staniční posun (Z N I. / Z D I. / Z N I.)   – (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:          – 9101 / 9102 – 9105 / 3232 –   – (nasazena řada 434.2)