Korefovy nomogramy

Níže jsou na obrázcích k dispozici Korefovy nomogramy hnacích vozidel. Pomocí těchto nomogramů se dá například odvodit jak těžký vlak byla teoreticky lokomotiva schopna ustálenou rychlostí odvést na konkrétním sklonu přímé trati.

V levé části je zakreslen průběh velikosti tažné síly v závislosti na rychlosti lokomotivy. Na pravé straně je na vodorovné přímce vyznačena hmotnost vlaku a na svislé přímce rychlost. dvě soustavy přímek jsou zakresleny dle výsledků z pohybové rovnice vlaku a přímky směřující z levého horního rohu do pravého dolního rohu vyznačují konkrétní rychlost a přímky směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyznačují sklon přímé tratě. Pokud z místa, kde se tyto dvě přímky protnou spustíme kolmici na vodorovnou přímku, tak místo protnutí určuje hmotnost vlaku, který je lokomotiva teoreticky schopna vybranou rychlostí na vybraném sklonu uvést.