Rušení vozidel

Po kliknutí na vybraný odkaz se načte stránka s výpisy z dochovaných dokumentů vydaných k rušení vozidel obsahujících seznamy vozidel určených ke zrušení. Opsán je v zásadě celý dokument bez adres komu byl dokument určen a několika dalších, dnes ji nepodstatných údajů. Opsány jsou však i čísla vozidla navržených na zrušení z jiných lokomotivních dep. Původní dokumenty neuvádím, z důvodu velmi špatné čitelnosti některých z nich. Hůře čitelná čísla vozidel jsou opisována co možná nejsprávněji, dle nejlepšího vědomí a čitelnosti jednotlivých číslic 🙂

Celkový přehled vycházející z níže uvedených výnosů o rušení vozidel

Rušení vozidel v roce 1947

Rušení vozidel v roce 1966

Rušení vozidel v roce 1972

Rušení vozidel v roce 1973

Rušení vozidel v roce 1974

Rušení vozidel v roce 1975

Rušení vozidel v roce 1976

Rušení vozidel v roce 1977

Rušení vozidel v roce 1978

Rušení vozidel v roce 1979

Rušení vozidel v roce 1980

Rušení vozidel v roce 1981

Rušení vozidel v roce 1982

Rušení vozidel v roce 1983

Rušení vozidel v roce 1984