Z historie Výtopny Trutnov – podrobnější přehled z let 1948 až 1949

Zdroj informací:  Archiv autora stránek.

V dochovaných lokomotivních grafikonech z těchto let se lze dočíst plno zajímavých informací. Počínaje počty lokomotiv dislokovaných ve výtopně přes nasazováním konkrétních lokomotiv na konkrétní vlaky nebo jejich odstavování do oprav. Dále jsou zde u některých (škoda, že ne u všech) lokomotiv uvedena jména strojvůdců (topičů však ne), kteří byly v určitém měsíci na lokomotivu přiděleni. Na vloženém listu strojmistři vedli denní statistiku počtu odvezených vlaků, odřeknutých vlaků, důvodů odřeknutých vlaků, počtu správkových lokomotiv, počtu nemocných strojvůdců  a topičů, počtu strojvůdců na dovolené a mimořádností které se ten den staly. Pro zajímavost se zde pokusím některé z těchto údajů prezentovat.


Leden 1948

V lednu 1948 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         52                                  13
úterý až pátek              53                                  13
sobota                          54                                  13
neděle                          51                                  11

Ve výtopně sloužilo 72 strojvůdců a 78 topičů. Ve stavu bylo 48 strojů a z toho 10 nákladních.

Statistika 1948/1

Mimořádnosti a zpoždění:

6.1.1948 – U vl. 5491 v Kunčici stroj 434.0175 neschopen, dále vedl vl.5491 stroj 434.280 a 434.0175 vedl zpět vl. 8404/6456. Zpoždění 35′.

13.1.1948 – U vl. 4702 ve Chvalči byl kámen na trati, poškozena spojovací tyč odvodňovacích kohoutů u 423.042. Stroje byly od vl.8667 a 4702 vzájemně vyměněny.

14.1.1948 – U vl. 8402 v Hostinném při posunu vykolejil 1 vůz, stroj 434.282 částečně poškozen a po dohodě s dílnou byl vyslán k nakolejení nářaďový vůz.

16.1.1948 – V Rokytnici vykolejil 313.421 přes výkolejku.

20.1.1948 – Uhelný výtah od 20 – 21.30 v opravě.

21.1.1948 – Uhelný výtah od 1.hod v provozu.

24.1.1948 – U vl. 409 v Lázni Bělohrad neschopný stroj 354.797. Utržený unašeč. Stroj vyměněn od vl. 5491 a pro 5491 povolán náhr. stroj 344.017.

29.1.1948 – vl.5491 opožděno o 118′, stroj od vl.8173.

31.1.1948 – V 18.40 hod hlášen neschopný stroj 354.7148 u vl. 408 v Horní Nové Vsi. Praská pružnice a závěs. Náhr. Stroj 354.711 od vl. 241. Konečné zpoždění 92 minuty.

31.1.1948 – 434.2176 v Josefově vykolejil před vl. 7155.


Únor 1948

V únoru 1948 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         52                                  13
úterý až pátek              53                                  13
sobota                          54                                  13
neděle                          51                                  11

Ve výtopně sloužilo 70 strojvůdců a 78 topičů. Ve stavu bylo 45 strojů a z toho 10 nákladních a od 19.2. 46 strojů a z toho 11 nákladních.

Statistika 1948/2

Mimořádnosti a zpoždění:

8.2.1948 – 6039 Jos. – St.Paka nebyla vlaková četa.

9.2.1948 – Vlak 3490 čekal v Trutnově 50′ na stroj 354.193, který měl opravu dmychavky. Četa Hradecká.

18.2.1948 – Stroj na vl. 8403 přistaven v 17.30. 434.282 oprava odvod. kohoutů.

19.2.1948 – Pomocný vlak do Teplic žádán v 9.38, stroj na vlaku hotov v 9.45, odjezd v 10.15 jako násled 4702. Stroj od vl. 4702.

19.2.1948 – Vlak 4702 odjel o 1.01 hod později, stroj byl použit na pomoc. vlak násled 4702. Náhradní stroj od vl. 4701 II. (násled).

20.2.1948 – Při výjezdu str. vl. 3406 ohnuta pružnice stroje 434.280 o přechod kolejnice na 3-tí koleji v Trutnově. Náhr. stroj 434.282. Vlak opožděn o 1.10 hod. (neschopnost lok.).

26.2.1948 – V 11.28 hod žádán pom. vl. na vykolejený stroj 422.021 jednou osou na dolech v Lamperticích. Pom. vl. odjel ve 12.30 hod.


Březen 1948

V březnu 1948 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         52                                  13
úterý až pátek              53                                  13
sobota                          54                                  13
neděle                          51                                  11

Ve výtopně sloužilo 70 strojvůdců a 78 topičů. Ve stavu bylo 48 strojů a z toho 9 nákladních.

Statistika 1948/3

Mimořádnosti a zpoždění:

4.3.1948 – Uhelný výtah od 16.00 hod neschopen, prasklý šnek, ruční výtah od 21.00 hod nepouživatelný – v opravě.

5.3.1948 – Uhelný výtah od 4.00 hod zase v provozu.

9.3.1948 – V 7.30 hod žádán pomocný stroj pro vl. 412 do zastávky Vlčice (354.788 přetržena pístnice na levé straně). Stroj se zámečníky vystaven v 7.45 hod. Konečné zpoždění 37 minut.

10.3.1948 – U vl. 410 pro neschopnost kompresoru vyměna stroje. Konečné zpoždění vl. 410 = 35 min. Četa Janáček – Souška, stroj 344.017 za St.Paky 354.768.

11.3.1948 – U vl. 5492 v N.Bydžově byl stroj 434.0175 neschopen. Na pravé straně ohnul se unašeč a předstihová páka. Náhr. stroj 264.128 dal Chlumec.

11.3.1948 – Uhelný výtah od 16.30 do 20 hod porouchán.


Červen 1948

V červnu 1948 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí až pátek           54                                  13
sobota a neděle            55                                  13

Ve výtopně sloužilo 72 strojvůdců a 80 topičů. Ve stavu bylo 48 strojů a z toho 9 nákladních.

Statistika 1948/6

Mimořádnosti a zpoždění:

10.6.1948 – Stroj 354.788 přistaven o 33′ později. Strojvedoucí zjistil při prohlídce prasklý ojniční klín. Klín zhotoven nový, Náhradní stroj nebyl.


Září 1948

V září 1948 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí až pátek           54                                  13
sobota                          55                                  13
neděle                          56                                  13

Ve výtopně sloužilo 72 strojvůdců a 80 topičů. Ve stavu bylo 48 strojů a z toho 9 nákladních.

Statistika 1948/9

Mimořádnosti a zpoždění:

2.9.1948 – V km 121.380 u vl. 5491 vykolejil návěstní vůz. Pomocný vl. žádán v 11.49, stroj na hranicích s pomocným vl. v 12.00 hodin.


Leden 1949

V lednu 1949 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí až pátek           55                                  13
sobota                          56                                  13
neděle                          57                                  13

Ve výtopně sloužilo 83 strojvůdců a 85 topičů. Ve stavu bylo 48 strojů (od 28.1. 46) a z toho 9 nákladních.

Statistika 1949/1

Mimořádnosti a zpoždění:

2.1.1949 – V 19.05 hlášeno vykolejení stroje 314.216 přední osou, nakolejení ukončeno ve 20.45. Horáček – Martinec. Stroj 314.216 měl staniční posun a najel na něj stroj 423.0140 Tecl – Lehký při výjezdu z výtopny na vlak 4706. Vykolejení se stalo na hlavní koleji ze stanice do výtopny na proti váze.

8.1.1949 – V 15.28 hod byl žádán pomocný stroj u vlaku 1012 stroj 354.797 prodyšnost v dýmnici. Náhradní stroj 365.414 z Trutnova v 15.40 na hranicích.

8.1.1949 – V 7.19 bylo z Hostinného hlášeno vykolejení stroje vlaku 412 běhounem na trati. Pomocný stroj od vlaku 8402 na hranicích v 7.41, 434.280 (Gnol – Pešek vystřídán Říhou – Vopatou. Stroj vlaku 412 Zemánek – Tejchman – 354.754.


Březen 1949

V březnu 1949 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí až pátek           55                                  13
sobota                          56                                  13
neděle                          57                                  13

Ve výtopně sloužilo 83 strojvůdců a 85 topičů. Ve stavu bylo 46 strojů a z toho 9 nákladních.

Statistika 1949/3

Mimořádnosti a zpoždění:

5.3.1949 – Vlak 4702-05 odřeknut pro nedostatek schopných strojů. Určený stroj 422.032 přijel bez svorníkového klínu levého křižáku a náhradní nebyl, musel se zhotovit nový. 423.0125 vymýval, měl nutnou opravu brzdících válců a roštů, 423.0140 uvízl v Janovicích bez vody.


Červen 1949

V červnu 1949 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         46                                  13
úterý až pátek              45                                  13
sobota                          46                                  13
neděle                          48                                  13

Ve výtopně sloužilo 83 strojvůdců a 85 topičů. Ve stavu bylo 46 strojů a z toho 8 nákladních.

Statistika 1949/6

Mimořádnosti a zpoždění:

9.6.1949 – Uhelný výtah od 16.00 hod v opravě.

25.6.1949 – U vlaku 3914 (hradecký stroj a četa) byl u Kalné Vody na trati stroj 354.7110 neschopen. Pravá spojnice v oku roztržená. Strojvedoucí Michálek. Pomocný stroj žádán ve 22.37. Na hranicích ve 22.45 hod. Odjezd ve 22.48 a příjezd v 0.23 hod.


Září 1949

V září 1949 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         46                                  13
úterý až pátek              45                                  13
sobota                          46                                  13
neděle                          48                                  13

Ve výtopně sloužilo 83 strojvůdců a 85 topičů. Ve stavu bylo 46 strojů a z toho 8 nákladních.

Statistika 1949/9

Mimořádnosti a zpoždění:

9.9.1949 – Stroj 434.2116 na vlak 1010 byl pro opravu odkalovače o 43′ později přistaven. Odjezd vlaku proto byl o 20′ opožděn.

10.9.1949 – Vlak 606 přijel do Josefova teprve po příjezdu vlaku 1010.

20.9.1949 – Ve stanici Adršpach skála u vlaku 8662 vykolejil stroj 423.0140. Hladký – Hančil. Pomocný vlak byl žádán v 17.13, na hranicích v 17.40, odjel v 17.48 hod.

28.9.1949 – U vlaku 1012 v Josefově neschopný stroj 365.414 (vytavený běhoun). Vlak 1011 vedl stroj od vlaku 7155 a vlak 7155 vedl stroj od zvláštního nákladního vlaku, který jel z Královce do Josefova (Šulc – Sřubař, 434.280).

30.9.1949 – V 19.40 hod. byl žádán nářaďový a záchranný vůz do Radvanic. Pomocný vlak byl přistaven k odjezdu z výtopny ve 20.01 hod.


Prosinec 1949

V prosinci 1949 bylo pro výtopnu Trutnov z GVD naplánováno odvezení níže uvedených počtů vlaků:

dny                         všech vlaků              z toho nákladních
pondělí                         46                                  13
úterý až pátek              45                                  13
sobota                          46                                  13
neděle                          48                                  13
+ Krakonoš denně.

Ve výtopně sloužilo 83 strojvůdců a 85 topičů. Ve stavu bylo 46 strojů a z toho 8 nákladních.

Statistika 1949/12

Mimořádnosti a zpoždění:

7.12.1949 – Stroj na vlak 8403 byl přistaven v 16.00 hod. Příčina: píst levého parního válce tloukl při jízdě do předního víka, přeměřování a oprava.

21.9.1949 – Stroj na vlak 8403 na hranicích v 15.45 od vlaku 8173, který byl zpožděn, do výtopny dojel v 15.15.hod.