Oběhy lokomotiv LD Trutnov v letech 1955 až 1959

Zdroj: Opsáno z dochovaných lokomotivních grafikonů.

Tyto oběhy nejsou kompletní, jedná se vždy o první vlak vedený lokomotivou ze stanice Trutnov hl.n. po jejím výjezdu z depa Trutnov. Za pomlčkou následuje poslední vlak dílčí části oběhu, který lokomotiva vedla do stanice Trutnov hl.n. před jejím návratem do depa Trutnov. Touto formou jsou oběhy zapsány v hlavičce lokomotivního grafikonu. Nezařazené obraty jsou sestaveny z nasazení jednotlivých lokomotiv na vlaky.


Oběhy lokomotiv v březnu 1955

Oběh P01 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            503 – 508 / 3909 –
2.den:            – 3906 / depo / 507 –
3.den:            – 3904 / 505 – 546
4.den:            2004 – 1512 / depo / 511 –
5.den:            – 502 / depo / 1505 – 512
6.den:            vymývání v depu / 1507 –
7.den:            – 506 / depo / 509 –
8.den:            – 82 / 8563 – 8564 / 3911 –
9.den:            – 3902 / depo / 543 –
10.den:          – 504 / depo / 2014 – 2021
11.den:          2010 – 2023 / 3903-1504

Oběh P02 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            depo / 8431 –
2.den:            – 8436 / depo / 6951 –
3.den:            – … – 8438 / depo
4.den:            6564 – 6563 / depo
5.den:            8870 – 8875 / 8435 –
6.den:            – … –
7.den:            – 8432 / 8870 – 8143 / 8433 –
8.den:            – 8434 / 8686 – 9699

Oběh P03 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8680 – 3405 / 8684 – 8685 / 3408 –
2.den:            – 3401 / 3404 – 8681 / depo

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         8561 – 8145 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            1502 – 1523 / 5092 –
2.den:            1523pk / 3406 – 3926

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               1602 – 1621 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   537 – 1631
.              2.den:   1624 – 1519 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 8296 / 8297 – 8293 / 1742 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Z N II. – 8438 / 597 – 82 / 505 – Z D II.  –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 422.0)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3200 – 9531 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v září 1955

Oběh P01 – lokomotiv řady 354.7 (1.- 9.DO) a lokomotiv řady 464.0 (10.- 12.DO)

1.den:            501 – 506 / 3905 –
2.den:            – 3904 / depo / 507 –
3.den:            – 1505 / 1505 –
4.den:            – 504 / 9168 – 8875 / 3907 –
5.den:            – 1521 / 3903 – 1511
6.den:            vymývání v depu / 1507 –
7.den:            – 500 / depo / 503 – 508
8.den:            505 – 510
9.den:            2012 – 9173
10.den:          depo / 509 –
11.den:          – 82 / depo / 83 –
12.den:          – 502 / depo

Oběh P02 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            depo / 8431 –
2.den:            – 8436 / depo / 6971 –
3.den:            – 6586 / depo / 8435 –
4.den:            – … –
5.den:            – 8432 / 8870 – 8564 / 6617 –
6.den:            – … – 9699
7.den:            8870pk – 9467 / 8433 –
8.den:            – 8434 / 9692 – 8683
9.den:            6564 – 6563

Oběh P03 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            9690 – 9691 / 3402 – 8685
2.den:            8682 – 3406 / depo

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         8561 – 9164 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            541 – 2007 / 2010 –
2.den:            3403 / 1522 – 2027
3.den:            1500 – 1523 / 545 – 3926

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               9510 – 9513 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1619
.              2.den:   1600 – 1527 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1774 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
.                     7364 – 7371
oběh P02:     Z N II. – 8438 / 597 – 82 / 505 – Z D II.  –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 422.0)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        9520 – 9529 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v březnu 1956

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

Platí do 5.3.1956
1.den:            – 544 / 505 – 510
2.den:            depo / 83 –
3.den:            – 82 / depo / 507 – … –
Platí od 6.3.1956
1.den:            depo / 503 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

Platí do 9.3.1956
1.den:            501 – 508
2.den:            1504 – … – 1514 / 547 –
3.den:            – 8877 / depo / 3905 –
4.den:            – 1005 / 2012 – 9177
5.den:            vymývání v depu / 1507 –
6.den:            – 500 / depo / 509 –
7.den:            – 506 / depo / 3907 –
8.den:            – 1521 / 3903 – 1511
Platí od 10.3.1956
1.den:            501 – 506 / 3905 –
2.den:            – 1005 / depo / 507 –
3.den:            – 1505 / 1505 –
4.den:            – 508 / depo
5.den:            vymývání v depu / 509 –
6.den:            – 8877 / depo / 3907 –
7.den:            – 1521 / depo / 1507 –
8.den:            – 500 / 3903 – 1511
9.den:            2012 – 9177

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

Platí do 9.3.1956
1.den:            8431 – 9699
2.den:            8870 – 9167 / depo / 8433 –
3.den:            – 8436 / depo / 6617 –
4.den:            – … –
5.den:            – 8432 / 8870 – 8564 / 8435 –
6.den:            – … –
7.den:            – 8434 / 9692 – 8683
8.den:            6564 – 6563
Platí od 10.3.1956
1.den:            8431 – 9699
2.den:            8870 – 9167 / depo / 8433 –
3.den:            – 8436 / depo / 6617 –
4.den:            – … –
5.den:            – 8432 / 8870 – 8564 / 8435 –
6.den:            – … –
7.den:            – 8434 / 9692 – 8683 / 6971 –
8.den:            – … – 8440
9.den:            6564 – 6563

Oběh 04 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            9690 – 9691 / 3402 – 8685
2.den:            8682 – 3405 / depo

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         8561 – 9169 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            541 – 2009 / 2010 –
2.den:            3403 / 1522 – 2027
3.den:            1500 – 1523 / 545 – 3926

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               9510 – 9513 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1619
.              2.den:   1600 – 1527 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1774 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
.                     7364 – 7371
oběh P02:     Staniční posun (Z N II. –  Z D II.)  –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 422.0)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        9520 – 9529 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv platné od 3. června 1956

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0 a oběh P04 – lokomotiv řady 434.2 a 354.7

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P06 – lokomotiv řady 422.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P07 – lokomotiv řady 422.0 a oběh P08 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P09 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P10 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P11 – lokomotiv řady 354.0 a 434.1 a oběh P12 – lokomotiv řady 434.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)


Oběhy lokomotiv v září 1956

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1529 / depo / 3903 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 544 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8120 / 8930 – 8426 / 8127 –
2.den:            8122 / depo / 8123 –
3.den:            – … – 8128
4.den:            6564 – 6563
5.den:            8121 – … –
6.den:            – 8124 / 8125 –
7.den:            – … – 8126 / 6633 –
8.den:            – … –

Oběh P04 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            – 9695 / 9694 – 8675
2.den:            8672 – 9697 / depo / 9696 –

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         9206 – 9217 (přednostně nasazována řada 354.7)
2.obrat:         8423 – 9209 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            1500 – 2705 / 2028 –
2.den:            2051 / depo / 2023 –
3.den:            – 9895 / depo / 1522 – 1527
4.den:            1502 – 2015 / 2018 – 2525

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               9090 – 9093 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1619
.              2.den:   1600 – 550 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     8156 – 591 / Staniční posun (Z N II. –  Z D II.)  –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 422.0)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3216 – 9377 (nasazena řada 423.0)


Oběh lokomotivy v lednu 1957

Oběh lokomotiv řady 423.0 ve strojové stanici Vrchlabí

Soubor PDF


Oběhy lokomotiv v březnu 1957

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1521 / depo / 3903 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 544 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8120 / 8930 – 8426 / 8127 –
2.den:            8122 / depo / 8123 –
3.den:            – … – 8128
4.den:            6564 – 6563
5.den:            8121 – … –
6.den:            – 8124 / 8125 –
7.den:            – … – 8126 / 6633 –
8.den:            – … –

Oběh P04 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            – 9695 / 9694 – 8675
2.den:            8672 – 9697 / depo / 9696 –

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8126 / depo / 8125 – – (přednostně nasazována řada 434.1)
2.obrat:         8423 – 9209 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            1500 – 3405 / 2028 (Ne 3404pk) –
2.den:            2011 / depo / 2016 (Ne 3402) –
3.den:            – 9695 / depo / 1522 (Ne 2016) – 1527
4.den:            1502 (Ne 2006) – 2015 / 2018 – 2525 (Ne 2033)

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               9090 – 9093 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1619
.              2.den:   1600 – 550 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     7234 – 7235 –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P03:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P04:     Staniční posun (Z N II. – Z D II. – Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3216 – 9377 (nasazena řada 423.0)


Oběh lokomotivy v květnu 1957

Oběh lokomotiv řady 354.0 ve strojové stanici Stará Paka

Soubor PDF


Oběhy lokomotiv v září 1957

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1521 / depo / 3903 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 542 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6564 – 6563 / depo
2.den:            8151 – … –
3.den:            – 8154 / depo / 8155 –
4.den:            – … – 8156 / depo / 6633 –
5.den:            – … – 8158 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8930 – 8428 / depo / 5903 –
2.den:            8152 / depo / 8153 –
3.den:            – … – 8150
4.den:            6564 – 6563

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            – 9695 / 9694 – 8677
2.den:            8672 – 9697 / depo / 9696 –

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8933 / depo / 8938 – (přednostně nasazována řada 434.1)
2.obrat:         8423 – 9213 (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            1500 – 3405 / 2028 (Ne 3404pk) –
2.den:            2011 / depo / 2016 (Ne 3402) –
3.den:            – 3403 / depo / 1522 (Ne 2016) – 1527
4.den:            2002 (Ne 2006) – 2015 / 2018 – 2525 (Ne 2033)

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:               9090 / 8011 – 8014 / 9093 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1619
.              2.den:   1600 – 548 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. – Z D II. – Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3218 – 3213 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v březnu 1958

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1521 / depo / 3903 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 542 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            6564 – 6563 / depo
2.den:            8151 – … –
3.den:            – 8154 / depo / 8155 –
4.den:            – … – 8156 / depo / 6633 –
5.den:            – … – 8158 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            8930 – 8428 / depo / 5903 –
2.den:            8152 / depo / 8153 –
3.den:            – … – 8150
4.den:            6564 – 6563

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            – 9695 / 9694 – 8677
2.den:            8672 – stan.pos. / depo / 8678 –

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8933 / depo / 8938 – – (přednostně nasazována řada 434.1)
2.obrat:         8423 – 9213 – (přednostně nasazována řada 434.1)
3.obrat:               – 9691 / depo / 6582 – – (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            1500 – 3405 / 2028 (Ne 3404pk) –
2.den:            2011 / depo / 2016 (Ne 3402) –
3.den:            – 3403 / depo / 1522 (Ne 2016) – 1527
4.den:            2002 (Ne 2006) – 2015 / 2018 – 2525 (Ne 2033)

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:                9090 / 8011 – 8014 / 9093 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   – 1604 /1604 – 1633 / 1636 –
.              2.den:   – … – 1612 / 1612 – – (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. – postrky – Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3218 – 3213 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv platné od 1. června 1958

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0 a oběh P05 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P06 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P07 – lokomotiv řady 422.0 a oběh P08 – lokomotiv řady 414.4

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P09 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P10 – lokomotiv řady 423.0 a oběh P11 – lokomotiv řady 423.0

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh P12 – lokomotiv řady 354.0 a 434.1 a oběh P13 – lokomotiv řady 414.4

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh M40 – motorových vozů řady M131.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)

Oběh M41 – motorových vozů řady M131.1

Soubor PDF (z archivu pana Davida Rektora)


Oběhy lokomotiv v září 1958

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1521 / depo / 81 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 542 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            depo / 5915 –
2.den:            – 8152 / depo / 8153 –
3.den:            – … –
4.den:            – 8150 / depo / 5901 – 8156
5.den:            depo / 6564 – 6563
6.den:            depo / 8151 –
7.den:            – 8154 / depo / 8155 –
8.den:            – … – 7174 / depo
9.den:            8930 – 8428 / 5903 –
10.den:          – … –
11.den:          – 9693 / depo / 7185 – 8158

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.1

1.den:            8284 – 8938 / depo
2.den:            8292 – 8297 / depo
3.den:            8423 – 9207 / depo

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8670 – 8675 / 9694 –
2.den:            – 9691 / 8672 – stan.pos. / 8676 –
2.den:            – 8673 / depo / 8674 – 8677

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8933 / depo / 8938 – – (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            – 1527 / 2002 – 2033 / depo / 3404 –
2.den:            3405 / depo / 2016 –
3.den:            – 2011 / depo / 2018 –
4.den:            – 3922 / 1500 – 1523 –

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:                9090 / 8011 – 8014 / 9093 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1604 / 1604 – 1614 / 1614 – 1619
.              2.den:   1600 – 1635 / 1636 – 548 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. – postrky – Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3220 – 9105 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v březnu 1959

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            depo / 507 – … –
2.den:            – 82 / depo / 83 –
3.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            501 – 506 / depo / 3907 –
2.den:            – 3904 / depo / 1507 –
3.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 3909 –
4.den:            – 1521 / depo / 81 –
5.den:            – 504 / depo / 509
6.den:            – 542 / depo / 1504 – 1514

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            depo / 5915 –
2.den:            – 8152 / depo / 8153 –
3.den:            – … –
4.den:            – 8150 / depo / 5901 – 8156
5.den:            depo / 6564 – 6563
6.den:            depo / 8151 –
7.den:            – 8154 / depo / 8155 –
8.den:            – … – 7174 / depo
9.den:            8930 – 8428 / 5903 –
10.den:          – … –
11.den:          – 9693 / depo / 7185 – 8158

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.1

1.den:            depo / 8284 –
2.den:            – 9691 / 8672 – stan.pos. / 8676 –
3.den:            – 8673 / depo / 8674 – 8677

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8670 – 8675 / 9694 –
2.den:            – 9691 / 8672 – stan.pos. / 8676 –
2.den:            – 8673 / depo / 8674 – 8677

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8933 / depo / 8938 – – (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            – 1527 / 2002 – 2033 / depo / 3404 –
2.den:            3403 / depo / 3402 – 2035
3.den:            541 – 2011 / depo / 2018
4.den:            – 3922 / 1500 – 1523 –

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:                9090 / 8011 – 8014 / 9094 / 9091 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1604 / 1604 – 1614 / 1614 – 1619
.              2.den:   1600 – 1635 / 1636 – 548 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9241 / 9244 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. – postrky – Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3220 – 9105 (nasazena řada 423.0)


Oběhy lokomotiv v září 1959

Oběh P01 – lokomotiv řady 464.0

1.den:            501 – 506 / depo / 511 –
2.den:            – 500 / depo / 503 – 508 / 551 –
3.den:            – 504 /  depo / 507 – … –
4.den:            – 82 / depo / 83 –
5.den:            – … – 502 / depo / 505 – 510

Oběh P02 – lokomotiv řady 354.7

1.den:            depo / 1507 –
2.den:            – 3904 / depo / 509 –
3.den:            – 542 / depo / 1504 – 1514 / 3905 –
4.den:            – 1521 / depo / 81 – 1511

Oběh P03 – lokomotiv řady 434.2

1.den:            depo / 8151 – … –
2.den:            – 8154 / depo / 8155 –
3.den:            – 8156 / depo
4.den:            7163 – … –
5.den:            – 8150 / depo / 8157 –
6.den:            – 8152 / 8159 – 8158
7.den:            depo / 6564 – 6563
8.den:            8930 – 8428 / 40903 –
9.den:            – 6559 / depo

Oběh P04 – lokomotiv řady 434.1

1.den:            depo / 8284 –
2.den:            – 8933 / 8292 – 8297
3.den:            8423 – 9207

Oběh P05 – lokomotiv řady 423.0

1.den:            8670 – 8675 / 9694 –
2.den:            – 9691 / 8672 – 8675pk / 8676 –
2.den:            – 8673 / depo / 8674 – 8677

Nezařazené obraty parních lokomotiv letmo:

1.obrat:         – 8933 / depo / 8938 – – (přednostně nasazována řada 434.1)

Oběh M01 – motorových vozů řady M131.1

1.den:            – 1527 / 2002 – 2033 / depo / 3404 –
2.den:            3403 / depo / 3402 – 2035
3.den:            541 – 2011 / depo / 2018
4.den:            – 3922 / 1500 – 1523 –

Strojová stanice Jilemnice:

oběh P:                9090 / 8011 – 8014 / 9094 / 9091 (nasazena řada 423.0)
oběh M – 1.den:   541 – 1604 / 1604 – 1614 / 1614 – 1619
.              2.den:   1600 – 1635 / 1636 – 548 (nasazena řada M131.1)

Strojová stanice Stará Paka:

oběh P01:     – 1771 / 9240 – 9245 / 1772 –  –  (přednostně nasazována řada 354.0)
oběh P02:     Staniční posun (Z N I. – Z D I. – Z N I.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)
oběh P03:     Staniční posun (Z N II. / 8456 – 8159 / Z N II.) –  (přednostně nasazována řada 434.1)

Strojová stanice Vrchlabí:

oběh P:        3220 – 9105 (nasazena řada 423.0)