Oběhy lokomotiv výtopny Trutnov před rokem 1948

Zdroj: Archiv ČD, a.s..

Před několika týdny my byly poskytnuty ke zveřejnění na těchto stránkách fragmenty z historických oběhů lokomotiv nasazovaných z výtopny Trutnov na plánované výkony. Ještě jednou bych zde rád poděkoval jednomu z návštěvníků těchto stránek za tyto historicky velmi cenné materiály. Díky nim nyní máme možnost alespoň částečně pohlédnout do železniční historie na Trutnovsku a Náchodsku a utvořit si obrázek o číslování, množství a časových polohách vlaků na některých tratích. Je to vlastně další střípek do mozaiky a v některých případech potvrzuje údaje čerpané z lokomotivních grafikonů.

Jedny z patrně nejstarších oběhů jsou z Trutnova, Vrchlabí a Staré Paky. Časově lze tyto oběhy zařadit do mezi válečného období, někam do první poloviny třicátých let minulého století.

Oběh_01

Do přibližně stejného období ale o nějaký rok později bych zařadil oběhy z Meziměstí, Náchoda a Dobrušky. Za povšimnutí stojí nasazení parního vozu řady M124.0 (Komárek) na trati Opočno – Dobruška, který na tuto trať byl nasazen již před první světovou válkou a sloužil zde skoro až do druhé světové války.

Oběh_02

I oběh ze Žacléře ze třetího listu lze přibližně zařadit do první poloviny třicátých let minulého století.

Oběh_03

Další z fragmentů nasazení lokomotiv již lze datovat přesně, neboť datum platnosti je na něm uvedeno a tak víme, že platil od 15. května 1935. Dle mého názoru se zachovaná část ani tak netýká nasazení lokomotiv ale jedná se o personální turnus. Zajímavé však je, že tímto dokumentem je potvrzené zaturnusování na posunu lokomotiv řady 312.2 ve výtopně Trutnov.

Oběh_04

Stejné datum platnosti t.j. 15. května 1935 se dalo vysledovat i u oběhu lokomotiv jezdících na trati Vrchlabí – Kunčice n.L. a na trati v Žacléře do Königshanu (dnes Královce).

Oběh_05

Následující oběh je vlastně změnovou přelepkou platnou od 1. října 1936. Tato přelepka se nalepovala na původní oběh platný od začátku jízdního řádu v roce 1936 zařazený ve sbírce oběhů.

Oběh_06

I na tomto listu jsou dvě přelepky stejného data platnosti jako ta na předchozím listu. První přelepka obsahuje dva výřezy jednoho oběhu. Na prvním výřezu jsou vidět první dva dny oběhu lokomotiv a část personálního turnusu lokomotivních čet. Na druhém výřezu je devátý den oběhu téhož oběhu. Z číslování dnů personálního turnusu pak lze konstatovat, že v tomto oběhu bylo zařazeno deset lokomotiv a dvacet strojních čet. Odhaduji, že v tomto oběhu v té době byly nasazeny lokomotivy řady 344.0. Druhá přelepka obsahuje oběh tří lokomotiv na trati Trutnov – Teplice n.M. V tomto oběhu předpokládám byly nasazeny lokomotivy řady 422.0.

Oběh_07

Na tomto takřka úplném dvojlistu jsou vidět dva oběhy platné od 6. května 1946. Škoda jen toho přehybu zakrývajícího několik údajů v druhém oběhu a personálním turnusu. I na tomto listu, stejně jako na několika předchozích je zajímavé číst legendu vztahující se jak personálním turnusům tak i k tehdy sledovaným ukazatelům využití lokomotiv.

Oběh_08

Další obrázek zachycuje část oběhu nákladních lokomotiv na tratích Trutnov – Stará Paka, Trutnov – Lubawka (Polsko) a Trutnov – Svoboda n.Úp. Nepochybně byly v tomto čtyř denním oběhu nasazeny lokomotivy řady 434.2.

Oběh_09

Na posledním obrázku s oběhy lokomotiv z Náchoda a Dobrušky nebylo nikde zjistitelné datum platnosti. Domnívám se, že je ze všech zde uveřejněných oběhů nejmladší ale jistě to nevím.

Oběh_10

Byl bych velmi rád pokud by někdo z vás dokázal blíže určit datumy platnosti na obězích u kterých to neuvádím přesně a to třeba podle indicií uvedených na těchto obězích, kdyby se mi ozval. Rád jeho upřesňující informaci zde zveřejním.

Ještě bych chtěl upozornit na pro mne celkem zajímavou skutečnost vyplývající z těchto materiálů – a to na oproti dnešní době relativně malé množství lokomotivních čet sloužících na lokomotivách v tehdejší době. Je to patrné z toho, že na tyto lokomotivy byly zařazeny povětšinou jen dvě lokomotivní čety složené ze strojvedoucího a topiče a vyjímečně čety tři. Kdežto koncem osmdesátých let minulého století byly na lokomotivy nasazovány běžně čety čtyři a dnes, kdy je obsazení lokomotiv v pevné vazbě spíše vyjímkou by bylo běžné nasazení tří strojvedoucích na jednu lokomotivu.


V níže uvedeném odkazu na soubor typu PDF je opsán „Přehled k turnusům (lokomotiv) platným k 22. květnu 1932“. Z tohoto tabulkového přehledu lze vyčíst zajímavé údaje spočívající v počtech lokomotiv konkrétních řad nasazených v konkrétních turnusových skupinách (dnes obězích), celkový počet přidělených lokomotiv těchto řad v depu, Ujeté kilometry v jednotlivých skupinách za měsíc, počet lokomotivních čet přidělených do skupin a podíl jejich práce na trati a na pomocných činnostech. Předpokládám, že od skupiny č.11 se jedná o lokomotivy turnusované v pobočné výtopně Meziměstí.

Přehled k turnusům 1932

V dalším odkazu je opsán bohužel neúplný „Přehled k turnusům (lokomotiv) platným k 6. květnu 1946“ obsahující pouze 6 skupin. Ale i z tohoto neúplného seznamu se lze dozvědět několik zajímavých skutečností, např. turnusování dvou čtyřspřežních lokomotiv původní řady 86 německé výroby ve výtopně Trutnov – u ČSD byly tyto lokomotivy označeny řadou 455.2.

Přehled k turnusům 1946