Oficiální názvy a členění depa Trutnov na jednotlivé podřízené jednotky

Od výstavby lokomotivních dílen v Trutnově v roce 1871 do konce roku 1952 byl jejich oficiální název:

VÝTOPNA TRUTNOV

Z archivu Zdeňka Beka

Začátkem roku 1918 bylo členění výtopny Trutnov následující:

Výtopna (ředitelství) Provozní dílna Ostatní služebny
TRAUTENAU (N.W.B.) TRAUTENAU  
    LEIBAU (dnes Lubawka – Polsko)
    SCHATZLAR (dnes Žacléř)
    STARKENBACH (dnes Jilemnice)

.

K 1. lednu 1928 bylo členění výtopny Trutnov následující:

Výtopna Pobočná výtopna Provozní dílna Ostatní služebny Osvětlovací služba
TRUTNOV   TRUTNOV   TRUTNOV
      JILEMNICE  
      LIBAVA (Polsko)  
      MARTINICE v.K.  
      TEPLICE n.M.  
      VRCHLABÍ  
      ŽACLÉŘ  
  MEZIMĚSTÍ      
      DOBRUŠKA  
      NÁCHOD  
      STŘEDNÍ STĚNAVA (Polsko)  

Poznámka: Služebna STARÁ PAKA v této době patřila pod výtopnu HRADEC KRÁLOVÉ, pobočnou výtopnu JOSEFOV – JAROMĚŘ.

.

K 1. prosinci 1931 bylo členění výtopny Trutnov následující:

Výtopna Pobočná výtopna Provozní dílna Ostatní služebny Osvětlovací služba
TRUTNOV   TRUTNOV   TRUTNOV
      JILEMNICE  
      LIBAVA (Polsko)  
      MARTINICE v.K.  
      STARÁ PAKA  
      TEPLICE n.M.  
      VRCHLABÍ  
      ŽACLÉŘ  
  MEZIMĚSTÍ      
      DOBRUŠKA  
      NÁCHOD  
      STŘEDNÍ STĚNAVA (Polsko)  

.

K 1. prosinci 1937 bylo členění výtopny Trutnov následující:

Výtopna Pobočná výtopna Provozní dílna Ostatní služebny Osvětlovací služba
TRUTNOV   TRUTNOV   TRUTNOV
      JILEMNICE  
      LIBAVA (Polsko)  
      STARÁ PAKA  
      VRCHLABÍ  
      ŽACLÉŘ  
  MEZIMĚSTÍ      
      DOBRUŠKA  
      NÁCHOD  
      STŘEDNÍ STĚNAVA (Polsko)  

.

K 1. prosinci 1938 bylo členění výtopny Trutnov následující:

Výtopna Pobočná výtopna Provozní dílna Ostatní služebny Osvětlovací služba
TRUTNOV   TRUTNOV   TRUTNOV
      JILEMNICE  
      STARÁ PAKA  
      VRCHLABÍ  
      ŽACLÉŘ  
  MEZIMĚSTÍ      
      DOBRUŠKA  
      NÁCHOD  

.

Od 1.1.1953 do 31.12.1994 byl oficiální název:

LOKOMOTIVNÍ DEPO TRUTNOV

K 28.5.1967 byla zrušena strojová stanice Žacléř.

Po celá sedmdesátá a osmdesátá léta bylo členění lokomotivního depa Trutnov následující:

Lokomotivní depo Pobočné lokomotivní depo Strojová stanice Lanová dráha
TRUTNOV      
    JILEMNICE  
    STARÁ PAKA  
    VRCHLABÍ  
      Kabinová LD Jánské Lázně – Černá Hora
      Sedačková LD Pec pod Sněžkou – Sněžka
  MEZIMĚSTÍ    
    DOBRUŠKA  
    NÁCHOD  

V roce 1979  mělo Lokomotivní depo Trutnov 708 pracovníků, 42 motorových lokomotiv, 44 motorových vozů a 17 parních lokomotiv.

.

Od 1. 7. 1992 došlo k ke změnám názvů v lokomotivním depu Trutnov, byly zrušeny názvy vozební stanice a strojová stanice a nově zavedeny názvy služebna a podslužebna.

Lokomotivní depo Služebna Podslužebna Podslužebna – Lanová dráha
TRUTNOV      
  TRUTNOV    
    JILEMNICE  
    STARÁ PAKA  
    VRCHLABÍ  
      Kabinová LD Jánské Lázně – Černá Hora
      Sedačková LD Pec pod Sněžkou – Sněžka
  MEZIMĚSTÍ    
    DOBRUŠKA  
    NÁCHOD  

.

Od 1.1.1995 do 31.12.1996 byl oficiální název:

DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL TRUTNOV

Na základě rozhodnutí Generálního ředitele Českých drah došlo ke dni 1. 1. 1995 ke změně poslání a dislokace jednotek služebního odvětví kolejových vozidel. V podmínkách Lokomotivního depa Trutnov došlo ke sloučení tehdejšího obvodu Lokomotivního depa Trutnov a části tehdejšího Vozového depa Hradec Králové – Opravny vozů (OV) a Střediska technických prohlídek (STPO) Trutnov a Meziměstí. Dále došlo ke změně názvosloví. Byly zrušeny názvy služebna a podslužebna a zavedeny názvy Provozní jednotka a provozní pracoviště.

Depo kolejových vozidel Provozní jednotka Pracoviště Lanová dráha STPO Opravna vozů
TRUTNOV          
  TRUTNOV        
    JILEMNICE      
    STARÁ PAKA      
    VRCHLABÍ      
        TRUTNOV  
          TRUTNOV
      Kabinová LD Jánské Lázně – Černá Hora    
      Sedačková LD Pec pod Sněžkou – Sněžka    
  MEZIMĚSTÍ        
    DOBRUŠKA      
    NÁCHOD      
        MEZIMĚSTÍ  

.

Od 1.1.1997 do 30.6.2004 byl oficiální název:

DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL LIBEREC, PROVOZNÍ JEDNOTKA TRUTNOV

Členění provozní jednotky doznalo větších změn. Největší změnou byla ztráta samostatnosti začleněním provozní jednotky Trutnov pod Depo kolejových vozidel Liberec. Další velkou změnou bylo postavení provozní jednotky Meziměstí na stejnou úroveň na jaké v této chvíli byla provozní jednotka Trutnov. V té době patřila pod DKV Liberec ještě provozní jednotka Česká Lípa. Další změnou bylo začlenění pod provozní jednotku Trutnov pracovišť Chlumec n.C. a Jaroměř, které do té doby spadaly pod Depo kolejových vozidel Hradec Králové. Poslední změnou byl odprodej obou lanových drah do soukromých rukou.

Depo kolejových vozidel Provozní jednotka Pracoviště STPO Opravna vozů
LIBEREC        
  TRUTNOV      
    CHLUMEC n.C.    
    JAROMĚŘ    
    JILEMNICE    
    STARÁ PAKA    
    VRCHLABÍ    
      TRUTNOV  
        TRUTNOV

.

Od 1.7.2004 do 30.6.2018 je oficiální název:

DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ, PROVOZNÍ JEDNOTKA TRUTNOV

Členění provozní jednotky doznalo menších změn. Největší změnou bylo zrušení Depa kolejových vozidel Liberec a tím k začlenění provozní jednotky Trutnov pod Depo kolejových vozidel Česká Třebová. V té době patřily pod DKV Česká Třebová ještě provozní jednotky Hradec Králové, Meziměstí a Pardubice. Provozní jednotka Liberec byla začleněna pod DKV Ústí n.L. Další změnou bylo předání provozního pracoviště Chlumec n.C. zpět pod správu provozní jednotky Hradec Králové.

Depo kolejových vozidel Provozní jednotka Provozní pracoviště STPO
ČESKÁ TŘEBOVÁ      
  TRUTNOV    
    JAROMĚŘ  
    JILEMNICE  
    STARÁ PAKA  
    VRCHLABÍ  
      TRUTNOV

.

K 1.1.2006 byla převedena provozní jednotka Meziměstí do kategorie provozních pracovišť a společně s provozními pracovišti Dobruška a Náchod byly začleněny pod provozní jednotku Trutnov. V rámci DKV Česká Třebová bylo zřízeno jedno pracoviště STPO a to v Hradci Králové. Stejný osud jako Meziměstí postihl v té době i provozní jednotku Hradec Králové a ta byla jako provozní pracoviště začleněna pod provozní jednotku Pardubice.

Depo kolejových vozidel Provozní jednotka Provozní pracoviště
ČESKÁ TŘEBOVÁ    
  TRUTNOV  
    DOBRUŠKA
    JAROMĚŘ
    JILEMNICE
    MEZIMĚSTÍ
    NÁCHOD
    STARÁ PAKA
    VRCHLABÍ

K 7.3.2010 bylo zrušeno provozní pracoviště Dobruška.

.

V termínu od 1.7.2018 proběhla doposud nejzásadnější změna v uspořádání vlastních Dep kolejových vozidel a Provozních jednotek od doby vzniku ČSD. Tato změna spočívala v opuštění celého dosavadní uspořádání. Zaniklo současných pět Dep kolejových vozidel (Plzeň, Praha, Česká Třebová, Olomouc a Brno) a vznikla tři Oblastní centra údržby (OCÚ) a tři Oblastní centra provozu (OCP). Shodně jsou pojmenovaná Západ, Střed a Východ a jejich vedení mají sídla v Plzni (Západ), v Praze na ONJ (Střed) a v Brně (Východ). Stejně tak zanikly Provozní jednotky a na jejich místě byly zřízeny Střediska údržby (SÚ) a Regionální provozní pracoviště (RPP). Taktéž zaniká pro malá pracoviště doposud užívaný název Provozní pracoviště a zavádí se název Střediska lokomotivních čet (SLČ).

Od 1.7.2018 je oficiální název dvou samostatných jednotek vzniklých z původní provozní jednotky:

OBLASTNÍ CENTRUM ÚDRŽBY STŘED, STŘEDISKO ÚDRŽBY TRUTNOV

OBLASTNÍ CENTRUM PROVOZU STŘED, REGIONÁLNÍ PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV

Oblastní centrum údržby Středisko údržby  
STŘED    
  TRUTNOV  
Oblastní centrum provozu Regionální provozní pracoviště Střediska lokomotivních čet
STŘED    
  TRUTNOV  
    JAROMĚŘ
    JILEMNICE
    MEZIMĚSTÍ
    NÁCHOD
    STARÁ PAKA
    VRCHLABÍ