Seznamy lokomotiv a motorových vozů výtopny (lokomotivního depa) Trutnov

Vozidla, která byla ve stavu výtopny Trutnov v letech 1950 až 1952 a vozidla, která byla ve stavu lokomotivního depa Trutnov v letech 1953 až 1959

Kliknutím na odkaz v čísle letopočtu se zobrazí přehled změn stavu vozidel dislokovaných v Trutnově (předaná / převzatá vozidla).

Kliknutím na odkaz v názvu měsíce se zobrazí seznam vozidel dislokovaných v Trutnově v tomto měsíci.

Oba seznamy vycházejí jak z dochovaných údajů, tak z odhadů dislokace vozidel..

1 9 5 0

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 1

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 2

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 3

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 4

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 5

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 6

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 7

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 8

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 5 9

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec