REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ

Ministerstvo dopravy

Č.j. D-58.639/46-III/1                                                        V Praze dne 13. září 1946

Věc: Přesuny lokomotiv pro řepnou kampaň

                Všem ředitelstvím státních drah

Dle dohody sjednané na vozební poradě z 12. t.m., přidělujeme lokomotivy, hlášené k dispozici podle směrnic výn. D 44.757/46 ze dne 31. července t.r., takto:

A. lokomotivy vlastní ČSD:
b.č.: číslo lokomotivy  ze služebny do obvodu řed.
1. 314.322 Vršovice-Nusle Plzeň
2. 324.368 Rakovník Ústí n/L.
3. 334.110 Trutnov Ústí n/L.
4. 334.129 Rakovník Ústí n/L.
5. 344.318 Cheb Ústí n/L.
6. 354.403 Cheb Ústí n/L.
7. 354.404 Cheb Ústí n/L.
8. 354.405 Břeclav Ústí n/L.
9. 354.420 Vršovice Ústí n/L.
10. 354.421 Č.Budějovice Ústí n/L.
11. 354.423 Č.Budějovice Ústí n/L.
12. 401.005 Plzeň Ústí n/L.
13. 324.318 Bubny Ústí n/L.
B. lokomotivy cizí
1. 334.3500 Hradec Králové na Slovensko
2. 324.401 Veselí na Mor. na Slovensko
3. 324.828 Pardubice na Slovensko
4. 326.111 Břeclav na Slovensko
5. 328.647 Břeclav na Slovensko
6. 370.029 Hor.Heršpice na Slovensko
7. 376.404 Hradec Králové na Slovensko
8. 64.056 Cheb Hradec Králové
9. 86.425 Bubny Olomouc
10. 86.426 Bubny Olomouc

 

Lokomotivy odešlou jednotlivá ředitelství ve vzájemné dohodě vždy s průvodcem; lokomotivy určené na Slovensko odešlete rovněž s průvodci, které si vyžádáte ze slovenských služeben a to lok. 334.3500 do výtopny Vrůtky, zbývajících 6 lokomotiv do výt. v Bratislavě.