Seznamy vozidel v pobočném lokomotivním depu Meziměstí

Při získávání údajů o nasazení parních lokomotiv, motorových vozů a lokomotiv v depu Trutnov se občas podaří získat i údaje o dislokaci těchto vozidel v lokomotivním depu Meziměstí, které dlouhou dobu spadalo pod správu lokomotivního depa Trutnov. Historie této dříve samostatné výtopny a později pobočného depa je velmi podrobně zpracována v dvoudílné publikaci STOPY – FAKTA – SVĚDECTVÍ z historie trati CHOCEŇ – BROUMOV v datech a obrazech od autora Luboše Čermáka. Z této publikace pochází většina údajů uvedených v tabulkách, které se otevřou po kliknutí na odkazy níže. Údaje pana Čermáka jsou doplňovány, případně opravovány a zpřesňovány dalšími údaji z jiných zdrojů – např. z lokomotivních grafikonů LD Trutnov, archivu ČD apod. V současné době tyto tabulky obsahují všechny mé osobě doposud známé údaje a budou průběžně doplňovány.

  Parní lokomotivy     Motorové vozy     Motorové lokomotivy