Tyto stránky byly vytvořeny za účelem shromáždit co možná nejvíce informací z historie Lokomotivního depa Trutnov. Proto jen málo stránek má svoji finální podobu.

Poděkování

Děkuji tímto všem, kteří mi byli ochotni věnovat, či zapůjčit zde uvedené materiály a tím přispěli ke zvýšení informační hodnoty těchto stránek ať už texty či obrazovými dokumenty. Rovněž tak děkuji všem těm, kteří mi pomohli díky svým přesnějším podkladům upřesnit zde nepřesné prezentované původní informace. Jedná se především o tyto ochotné přispěvatele:

Jaroslav a Petr Balíčkovi, Zdeněk Bek, Jiří Beran, Jiří Bouška, Šárka Daňková, Jiří Dvořák, Michal Hájek, Zdeněk Hnyk, Pavel Holzknecht, Josef Horák, Zdeněk Hrdina, Petr Hrdinka, Jan L. Hrdlička, Roman Jeschke, Bc. Arnošt Kohl, Jan Koutný, Martin Kubík, Karel Macháček, Pavel Matuna, Bohumil Mlejnek, Josef Motyčka, Alfréd Müller; J.Müller; Martin Navrátil, Miroslav Polášek, Vlastimil Pražák, Michal Pulzer, David Rektor; Ing.Pavel Riedel, Jiří Řechka, Ing.Ondřej Řepka, Jiří Staněk, Jiří Šenk, Miroslav Šimek, Jaroslav Špaček, Antonín Teichmann, Vladimír Truxa, Josef Valeš, PhDr.Ondřej Vašata, Miroslav Venclík, Ing.Mirko Večeř, Jaromír Žatecký, J.Žďárský, Stanislav Žižka.

Taktéž musím poděkovat přednostovi Provozní jednotky Trutnov za umožnění čerpání informací z depských archivních materiálů.

Zároveň se omlouvám všem autorům fotografií, či majitelům originálních fotografií zveřejněných na tomto webu jejich jména nejsou uvedena ve spojitosti s těmito díly. Stalo se tak jen a jen proto, že mi nejsou doposud známa. 

Na mapě …

… najdete provozní jednotku Trutnov zde:

Letecký pohled na depo

 

Prosba

Chtěl bych tímto poprosit každého, kdo má jakékoliv materiály týkající se depa Trutnov či tratí pojížděných jeho vozidly a to ať už v písemné nebo fotografické podobě a byl by ochoten je poskytnout ke zveřejnění na tomto webu, aby se ozval na email uvedený pod položkou Kontakt, nebo napsal do Návštěvní knihy.

Děkuji      Ing.Jan Jörka