Průkazky zaměstnanců dráhy z první poloviny minulého století

Pro připomenutí zašlých časů a oživení tohoto webu i po stránce zaměstnanců dráhy si zde můžete prohlédnou jak dříve vypadala například „Průkazka totožnosti na slevu jízdného“ vydaná strojnímu zámečníkovi výtopny Trutnov panu Antonínu Matyskovi 1. října roku 1925. Tuto průkazku svého dědy za svého archivu poskytl pan Miroslav Šimek.

.

Další průkazku taktéž svého dědečka nám poskytl pan J. Müller z Náchoda. K osobě svého dědy uvádí – děda, Jaroslav Müller (ročník 1899) pracoval na dráze až do svého úrazu (údajně spadl při posunu), kdy byl poslán do invalidního důchodu.