Seznamy parních lokomotiv výtopny Trutnov

Lokomotivy, které byly ve stavu výtopny Trutnov před rokem 1950

Kliknutím na odkaz v názvu měsíce nebo textu v tabulce se zobrazí přehledy parních lokomotiv ve stavu výtopny Trutnov v tomto měsíci, které vycházejí z dochovaných údajů. Kliknutím na odkaz v letopočtu se zobrazí přehled změn ve stavech lokomotiv. 

1 9 1 4


1 9 1 5

 —


1 9 1 8

 —


1 9 2 0

 —


1 9 2 4

 —


1 9 2 5

 —


1 9 2 8

 —


1 9 2 9

 —


1 9 3 0

 —


1 9 3 1

 —


1 9 3 2

 —


1 9 3 3

 —


1 9 3 4

 —


1 9 3 5

 —


1 9 3 6

 —


1 9 3 7

 —


1 9 3 8


1 9 4 5

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 4 6

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 4 7

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 4 8

Kořistní parní lokomotivy

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec


1 9 4 9

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec