Přehled aktualizací k 2.1.2016

K dnešnímu dni byly na webu aktualizovány a doplněny údaje ve všech databázích. Nyní tak máte možnost si zobrazit údaje o lokomotivách, motorových vozech a zaměstnancích depa Trutnov za období od 1.5.1945 do 31.12.1969. Byla přidána data za období 19651969.

V tomto období zůstala řada 464.0 nosnou řadou parních lokomotiv v osobní dopravě na hlavních tratích obsluhovaných z depa Trutnov. Počet těchto lokomotiv zde byl v tomto období mírně navýšen. Doposud doplňková řada 354.7 byla postupně ale zdá se že jen dočasně, nahrazena řadou 354.1. Především na lokálních tratích zajišťovaly osobní dopravu i nadále spolehlivé motorové vozy řady M 131.1. I počet těchto po celé republice rozšířených motorových vozů byl v Trutnově navýšen. Na konci tohoto období zde byly v osobní dopravě na hlavních tratích zkoušeny modernější čtyřnápravové motorové vozy řady M 286.0.
Koncem roku 1965 definitivně opustily depo Trutnov výkonné parní lokomotivy 534.03 nasazované v nákladní dopravě. Jejich výkony opět převzaly sice méně výkonné ale osvědčené lokomotivy řady 434.2. Inventární stav těchto spolehlivých lokomotiv se drobně měnil. Na lokálních tratích byly až do roku 1968 stabilně nasazeny lokomotivy řady 423.0. V Jilemnici a ve Vrchlabí pak byly nahrazeny řadou 434.2. V roce 1968 byly do depa Trutnov dislokovány první „Štokry“ – naše nejvýkonnější parní lokomotivy řady 556.0 určené pro nákladní dopravu. Na staničním posunu v Trutnově a ve Staré Pace nadále dominuje řada 434.1 a na posunu v depu Trutnov tato řada na krátkou dobu nahradila řadu 422.0. Na krátkou dobu proto, že začátkem roku 1969 byla na posunu v depu nasazena motorová lokomotiva řady T 212.0. V témže období byly do depa Trutnov dislokovány tři motorové lokomotivy řady T 444.0 a jejich prvním působištěm se stala trať Trutnov – Teplice n.M.. Tyto lokomotivy definitivně vytlačily v depu Trutnov parní lokomotivy řady 423.0 z traťového provozu.
Až do března 1969 byly v lokomotivních grafikonech vedeny u příslušných turnusových lokomotiv a motorových vozů jména strojvedoucích, kteří je měli přiděleni. Tak jako již v padesátých letech se v lokomotivních grafikonech přestaly uvádět jména topičů, tak od září 1969 zde již nenajdeme ani jména strojvůdců. Personál tak byl již definitivně veden pouze v personálních grafikonech. Z dnešního hlediska je to škoda, neboť z té doby se žádný personální grafikon nedochoval. A tak se asi již nedozvíme, kteří z fírů  v dalších obdobích začínali v depu na motorové trakci a kteří dojezdili na lokomotivách parních při ukončování parního provozu.

Přehled aktualizací k 10.9.2015

Pro lepší představu na jakých vlacích a vozebních ramenech bylo možné v první polovině šedesátých let minulého století vídat se svými strojními četami parní lokomotivy a motorové vozy lokomotivního depa Trutnov se podařilo opsat z lokomotivních grafikonů zjednodušené oběhy lokomotiv. Díky ochotě pana Davida Rektora, který poskytl ze své sbírky dochované listy oběhů je možné si u většiny oběhů z tohoto období doplnit chybějící vlaky, které zjednodušené oběhy neobsahují, podobně jako dílky do mozaiky.

Přehled aktualizací k 31.7.2015

V druhé polovině července byly tyto webové stránky rozšířeny o několik dalších stránek věnovaných konkrétním parním lokomotivám řady 434.2, které se dostaly do stavu depa Trutnov v letech 1955 až 1965. Některé již byly a některé teprve budou doplněny o fotografie těchto oblíbených strojů. Tímto bych chtěl moc poděkovat panu Pavlu Holzknechtovi za poskytnutí dvou fotografií lokomotivy 434.2107 ze svého archivu, neboť k této lokomotivě jsem zatím žádnou fotografii neměl.