Příchod předchůdců dnešních 854 do Trutnova

Před necelými 48 lety převzalo depo Trutnov z depa Praha Libeň do svého inventárního stavu první čtyřnápravový motorový vůz řady M286.0. Jednalo se konkrétně o vůz inventárního čísla 10. Začátkem prosince roku 1969 bylo v Trutnově dislokováno 5 těchto motorových vozů. I když jeden z nich, si zde nezajezdil ani jeden celý měsíc a tak by se v tomto případě dalo mluvit i o jeho zapůjčení než o předání. Z dlouhodobého hlediska, při porovnání s jinými řadami vozidel, lze konstatovat, že tato řada motoráků v Trutnově dlouho nejezdila. Poslední z nich byl z Trutnova předán do Olomouce v druhé polovině dubna roku 1971. Nasazeny byly ve třídenním oběhu na trati z Trutnova přes Starou Paku do Chlumce n.C., kde se svými přípojnými vozy vystřídaly na osobních vlacích parní lokomotivy řady 464.0 tahající dvou a později čtyřnápravové osobní vozy. Provozování této řady motorových vozů na trati, vedoucí nejprve v podhůří Krkonoš a následně klesající do oblasti Polabské nížiny přineslo celkem uspokojivé výsledky a tak jejich provoz zde, předznamenal ukončení éry provozu „Bulanů“ v depu Trutnov. Více informací o vývoji a technických parametrech těchto zajímavých motorových vozů si můžete přečíst v sekci sekci VOZIDLA –> Přehledy vozidel –> Motorové vozy po kliknutí na tabulku s řadou M286.0.  

Ilustrační fotografie jejímž autorem je pan J.Sigmund.

Korefův nomogram

V první polovině padesátých let minulého století vydalo Ústřední ředitelství Č.S.D. n.p. a následně pak Ministerstvo dopravy pro každou řadu parních lokomotiv Korefovy zátěžové nomogramy (někdy udávané i jako diagramy). Tato kdysi „důvěrná“ pomůcka byla dodávána do lokomotivních dep a … Pokračovat ve čtení →

Štokry v Trutnově

Poslední poválečnou řadou z parních lokomotiv dislokovaných v depu Trutnov byly naše nejmohutnější a nejvýkonnější nákladní lokomotivy přezdívané „Štokr“, dle již z výroby zabudovaného mechanického přikladače Stoker HT 1. Ačkoliv tyto lokomotivy byly vyráběny v Plzeňské Škodovce v letech 1952 … Pokračovat ve čtení →