Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 434.1

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.121 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.138 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.140 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.145
Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.165 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.177 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.189 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1102
Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1106 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1126 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1148 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1149
Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1178 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1191 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1193 Odkaz na stránku parní lokomotivy 434.1198

Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z knihy ATLAS LOKOMOTIV – lokomotivy let 1918 – 1945 autora Ing.Jindřicha Beka.

Po smrti ing. Karla GöIsdorfa v roce 1916 nastoupil na místo sekčního šéfa ing. Johannes Rihosek, pod jehož dalším vedením se změnily požadavky i konstrukční směry ve stavebnictví rakouských parních lokomotiv. Rihosek nepatřil k zastáncům sdružených lokomotiv na mokrou páru, ale spoléhal na přehřívač páry, a tak hned v roce 1917 zadal do výroby novou verzi lokomotivy řady 170. Nový typ vycházel ze staré osvědčené řady 170, z níž se převzal pojezd, dvojkolí a také kotel, i když ne docela. Rihosek zkrátil kotlové trubky o 500 mm, tedy z délky 5000 mm na 4500 mm. Do kotle se zaválcovalo 173 žárnic průměru 51/46 mm a 24 kouřovek průměru 133/125 mm. Velkotrubnatý přehřívač páry měl články o průměru 30/38 mm a plochu 38,3 m2. Tlak páry byl 13 barů.

Na dýmnici byl baňatý komín Rihosek, v přehřívačové komoře šoupátkový regulátor s pohonem podél kotle, tak jako u řady 310 (u ČSD řada 375.0), a na ležatém kotli byl jenom jeden parní dóm mezi dvěma písečníky. Pojišťovací záklopky byly na skříňovém kotli, který byl shodný s řadou 170 (u ČSD 434.0). Plocha roštu byla 3,9 m2, plocha topeniště 13,9 m2, nepřímá výhřevná plocha 169,8 m2 a celková výhřevná plocha kotle 183,7 m2.

Dvojčitý parní stroj měl válce průměru 570 mm a zdvih pístů 632 mm. Pístová šoupátka měla vnější vstup páry. Vnější rozvod byl Heusingerův. Spřažená kola měla průměr 1258 mm při obručích 50 mm tlustých a kola běhounu 830 mm. Přední Adamsův běhoun bez vratného ústrojí měl oboustranný výkyv ± 58 mm. Dvojkolí S2 a S3 měla oboustranný posuv ± 21 mm, takže lokomotiva projížděla oblouky o nejmenším poloměru 150 mm.

Lokomotivy měly dva sací injektory RST na dveřnici skříňového kotle, jednoduchou sací brzdu pro lokomotivu a tendr, mazací lis třídy N (válcová nádoba), vyrovnávače tlaků byly parní, automatické, závislé na manipulaci s regulátorem, jenž se otevíral pákou s vodorovným držadlem (nikoli s rukovětí tvaru oka). Písečníky se poháněly ručně a jinak armatura a celá řada dílů a součástí byly stejné jako u řady 170 (u ČSD řada 434.0).

Na rovině utáhla lokomotiva 1400 t rychlostí 60 km/h nebo na stoupání 10 ‰ 300 t rychlostí 60 km/h a její indikovaný výkon byl 1100 koní, tedy stejný jako u řady 170. Provoz byl však značně hospodárnější. Spotřeba vody a uhlí byla nižší o 20 %.

V roce 1917 zadaly dřívější Rakouské státní dráhy výrobu lokomotiv této řady do První Českomoravské továrny na stroje v Libni, která jich stačila vyrobit do převratu jenom 7 kusů.

První lokomotivou vyrobenou pro ČSD po převratu v roce 1918 byla lokomotiva 270.08 s tendrem 156.1625 (později to byl stroj 434.108 s tendrem 516.0539). ČSD ji převzaly dne 9. 11. 1918 a zaplatily za ni tehdejších 201.491,62 Kč. Tendr stál tehdy 39.781,36 Kč.

Politický převrat po první světové válce však neznamenal, že by se mohly zrušit objednávky a platné závazky mezi dráhou a výrobci. Nástupní železniční správy musely uznávat a plnit závazky za odstupující železniční správu. To platilo pro všechny nástupnické státy, které rozpadem Rakousko-Uherska vznikly. A tak se od roku 1919 začaly lokomotivyřady 270 vyrábět také v Rakousku podle původních kontraktů a ČSD z nich odkoupily 8 kusů v letech 1919 až 1922 (Floridsdorf). K nim přibyly další z Libně, z lokomotivky Breitfeld — Daněk i spol. ve Slaném a také ze Škodových závodů, takže ČSD měly v roce 1922 celkem 119 lokomotiv, které přeznačily na řadu 434.1 s inventárními čísly 01 až 119.

Z rakouských lokomotivek ve Floridsdorfu a ve Vídeňském Novém Městě odkoupily nové lokomotivy také Jugoslávské železnice a označily je řadou 25, nebo Polské státní dráhy, které jim daly řadu Tr 12.

Lokomotivy původní řady 270 zahájily slavnou éru výroby parních lokomotiv také ve škodových závodech v Plzni. V roce 1899 si tento závod založil lokomotivní oddělení a v roce 1920 vyrobil svou první lokomotivu s továrním č. 1. Byla to lokomotiva 270.300 (434.1100). Celá série měla 20 kusů a volbou inventárního čísla 300 a výše chtěly ČSD odlišit nové lokomotivy od rakouského označování.

Lokomotivy byly shodné s předchozími, ale podle požadavku ČSD měly pozměněné parametry kotle. Topeniště odpovídalo původní konstrukci. Místo 173 žárnic bylo jich v ležatém kotli 162. Počet 24 kouřovek zůstal nezměněn. Kotel měl přímou výhřevnou plochu 13,9 m2, nepřímou 158,1 m2 a celkovou 172 m2. Velkotrubnatý přehřívač byl shodný a měl plochu 38,3 m2.

Uvedené odchylky v konstrukci kotle měly však význam jen při opravách a v provozu se projevovaly pouze jeho menší výkonností. Během provozu do roku 1945 se u nich měnila výfuková zařízení za normalizovná. Náhradou baňatých komínů za litinové s jiskrojemem se zlepšila účinnost až o 4 %. Současně se u mnoha lokomotiv přemisťovaly pojišťovací záklopky ze skříňového kotle nahoru na parní dóm, aby se zamezilo strhávání vody do ovzduší, nahrazovala se sací brzda vzduchotlakovou samočinnou i přídavnou a samočinné vyrovnávače tlaků se nahradily ručními. Po roce 1945 se začaly upravovat sklopné rošty, elektrické osvětlení, regulátor se přemisťoval do parního dómu, zřizovaly se oklopné klapky pro vypouštění popele z popelníků, zamontovaly se napáječe na výfukovou páru aj.

U dodávek z let 1922 a 1923 od slánské firmy Breitfeld — Daněk i spol. měly lokomotivy ještě označení 270.320 až 331. Později to byly lokomotivy 434.1120 až 131. Jejich pojezd i parní stroj včetně vnějšího rozvodu — vše bylo shodné s předchozími dodávkami. Protože však u lokomotiv 434.101 až 119 se stále kritizovalo strhávání vody nejen pojišťovacími záklopkami, ale i do parních válců, požadovaly ČSD známou jednoduchou úpravu kotle, tj. zvětšení parního prostoru v kotli o druhý parní dóm a pro přívod páry ze skříňového kotle k regulátoru přes odlučovač ještě instalaci spojovací trubky mezi oběma dómy. Parní dóm vpředu měl navíc šoupátkový regulátor s kondenzační maznicí nahoře a na zadním parním dómu byl výronek se záklopkami Coale.

Lokomotivy měly normalizované výfukové zařízení s jiskrojemem a litinovým komínem s korunou, okrouhlá dýmniční dvířka, ruční vyrovnávač tlaků, zařízení jednoduché sací brzdy pro lokomotivu a tendr, nesací injektory a změněnou budku s vysokou klenutou střechou pro zlepšení pohodlí strojvedoucího a topiče. Písečníky byly po obou stranách kotle na ochozu a ovládaly se ručně. I když lokomotivy této série měly ještě vnější vstup páry, byla obsluha jejich kotle již snadnější a při řízení bez rizika poškození parních válců vodou z kotle.

V letech 1925 a 1926 lokomotivka Breitfeld — Daněk I spol. dodala další sérii 14 lokomotiv, které měly již nové označení podle inženýra Kryšpína. Byly to lokomotivy 434.1132 až 145 a jejich konstrukci značně ovlivnily úspěchy rekonstruovaných lokomotiv řady 432.2. Pro rozdíly v konstrukci parního stroje nebyly správně označeny a měly mít novou, samostatnou řadu.

Při shodném kotli vnitřního průměru 1566 mm a délce trubek 4500 mm bylo v kotli 27 žárnic a 110 kouřovek. Topeniště mělo výhřevnou plochu 13,9 m2, nepřímá plocha byla 137,7 m2 a celková výhřevná plocha kotle 151,6 m2. Tlak páry byl 13 barů. Přehřívač páry však byl malotrubnatý a měl výhřevnou plochu 60,1 m2.

Další podstatnou změnou byla úprava parního stroje. I když parní válce měly shodné parametry, měla jejich šoupátka vnitřní vstup páry a vnější Heusingerovy rozvody již rovnou předstihovou páku. Lokomotivy měly kromě ruční brzdy u tendru jen zařízení tlakové brzdy samočinné i přímočinné. Dvoustupňový kompresor s jedním parním válcem byl vlevo po straně kotle nad druhým spřaženým dvojkolím. Brzdič i rozváděče byly soustavy Westinghouse. Na lokomotivě 434.1132 se dočasně zkoušela šoupátka Trofimov.

Českomoravská Kolben vyrobila ještě v roce 1930 20 kusů, u nichž ve střeše budky upravila světlíkové větrání klapkami. Měly označení 434.1146 až 165. Patřily mezi první nákladní lokomotivy, které měly u ČSD elektrické osvětlení.

Provoz lokomotiv s vnitřním vstupem páry (434.1132 až 165) byl znatelně lepší než těch, které měly vnější vstup páry. Indikovaný výkon stoupl o více než 100 koní na hodnoty kolem 1000 až 1250 koní a při přetížení s dobrým palivem se rovnal i výkonu lokomotiv řady 434.2. Mezi čtyřspřežními nákladními lokomotivami byly právě tyto lokomotivy nejvíce oblíbené nejen mezi strojvedoucími a topiči, ale i u správy jednotlivých výtopen. Až do roku 1945 nebylo třeba u nich provádět žádné úpravy. Teprve potom, při výměnách měděných topenišť za ocelová se u nich zavedlo nové dělení trubek, a to 166 žárnic, 22 kouřovek (celková výhřevná plocha kotle 169,9 m2) a velkotrubnatý přehřívač páry (38,3 m2). Při dílenských opravách se rovněž vyměňovaly přehřívačové skříně za jednotné s řadou 434.2, takže se změnilo i tvarování přítokových trubek vně kotle.

Z lokomotiv, které jezdily na jižním Slovensku, odevzdaly v roce 1939 ČSD celkem 19 lokomotiv řady 434.1 z různých sérií MÁM, kde je přeznačili na řadu 403. Pět se jich po válce nevrátilo a zůstaly v Maďarsku, kde jezdily ještě do poloviny sedmdesátých let.

U ČSD se lokomotivy řady 434.1 upravovaly v rámci jednotnosti ve výhřevných plochách, v zařízení tlakové brzdy, armatury, dosazovalo se na ně elektrické osvětlení, okrouhlé dýmniční dveře a další. Z původních 165 lokomotiv se vyřadily poslední dvě — 434.178 a 434.1134 — v roce 1974, když předtím se zhruba od roku 1955 používaly na posunu za vyřazované lokomotivy řady 414.0 nebo jiné.

Lokomotiva 434.1100, která byla první vyrobená v závodech Škoda v roce 1920, je uchovaná jako exponát v Národním technickém muzeu v Praze.

Po roce 1945 se však park lokomotiv řady 434.1 zvětšil o 34 lokomotiv původní řady 270, které přešly od BBÖ jako řada 56.34-35. Měly litinové komíny s obrubou (jako např. řada 354.7), pístové čerpadlo Dabeg původně mechanicky poháněné od výstředníkové tyče, nejednotné brzdové zařízení a jiné odlišnosti.

ČSD je v rámci oprav v dílnách unifikovaly a používaly ponejvíce v těžším posunu. Poslední z nich, 434.1181, jezdila v ostravském lokomotivním depu s tendrem řady 727.0. Posunovala na ostravských nádražích až do roku 1976, kdy ji ČSD vyřadily.

 

Technické údaje:

Technické údaje lokomotiv 434.1 270.01-??  434.101-99 270.300-331  434.1100-331 434.1132-145 434.1146-165 jednotné dělení trubek
Označení do r.1918 – řada: 270 270 270 270  
Výrobce: PČM, BDS, Floridsdorf, VNM ŠkodaP, BDS BDS ČMK  
Roky výroby: 1917 – 1922 1920 – 1923 1925 -1926 1930  
Počet vyrobených kusů: ? 32 14 20  
Počet kusů u ČSD: 99 32 14 20  
Uspořádání pojezdu: 1′ D p2 1′ D p2 1′ D p2 1′ D p2 1′ D p2
Druh rozvodu: Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Největší rychlost v km/h: 60 60 60 60 60
Přibližný výkon v kW: 834 834 834 900 900
Poloměr minimálního oblouku: 150 150 150 150 150
Průměr běhounu v mm: 830 830 830 830 830
Průměr spřažených kol v mm: 1258 1258 1258 1258 1258
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 68,0 68,0 68,0 68,0 68,2
Adhezní váha v t: 57,3 57,3 57,3 57,3 57,5
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – přední běhoun: 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 14,3 14,3 14,3 14,3 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 4. spřažené: 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3
Průměr válců v mm: 570 570 570 570 570
Počet válců: 2 2 2 2 2
Zdvih pístu v mm: 632 632 632 632 632
Počet trubek žárnic: 173 162 27 27 166
Počet trubek kouřovek: 24 24 110 110 22
Roštová plocha v m2: 3,85 3,87 3,87 3,87 3,87
Výhřevná plocha topeniště v m2: 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90
Výhřevná plocha kotle v m2: 183,7 172 151,6 151,6 169,9
Výhřevné plocha přehřívače v m2: 38,3  VT 38,3  VT 60,1  MT 60,1  MT 38,3  VT
Tlak páry v kotli v bar: 13 13 13 13 13

 

Lokomotivy řady 434.1 bylo možné spojovat s tendry řad – 315.0 (po rekonstrukci); 414.0; 516.0; 517.0; 621.0; 621.1; 727.0; 815.0; 818.0 a 821.0. Po úpravě výšky podlahy tendru by bylo možné je spojit i s tendry řad: 619.0; 620.0; 923.0; 923.1; 926.0; 930.0; 930.1; 932.0; 935.0 a 935.1

 

Technická dokumentace:

 

Historické a novodobější fotografie: