Zpět na tendry

Tendry řady 815.0

 

Stručný popis tendru:

Čerpáno z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1945 – 1958 autora Ing.Jindřicha Beka.
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV I. autora Ing.Karla Zeithammera

 

Tendry řady 815.0 bylo možné spojovat s poměrně velkým počtem lokomotivních řad – 264.0; 264.1265.0; 275.0; 334.1; 354.6; 354.7354.9; 364.0; 365.0; 365.3375.0; 414.2; 434.0; 434.1; 434.2; 455.1; 523.0; 524.0; 524.2; 524.3 a 534.0. Po úpravě podlahy bylo možné spojit tyto tendry i s lokomotivami bez mechanického přikladače řad – 386.0; 387.0; 475.1; 486.0; 486.1; 498.0 a 534.03. V depu Trutnov byly tyto tendry spojeny s lokomotivami řad 434.2.  

Pro nově konstruované lokomotivy byly již na počátku 20. let vyvinuty i dvě nové řady tendrů. Obě vycházely ze sice osvědčených, ale přece již více než 10 let starých konstrukcí rakouských: třínápravových tendrů řady 156 (ČSD 516.0) a čtyřnápravových řady 86 (ČSD 821.0) Nové tendry byly se svými vzory nejen končepčně téměř shodné, ale měly s nimi i řadu shodných součástí. Od svých vzorů se lišily vedle objemnějších zásobníků na uhlí i vodu a odtud plynoucích větších rozměrů i hmotností právě instalací přihrnovadel soustavy Halla-Haken.Celkově bylo v letech 1922-1923 našimi strojírnami (Ringhoffer, Breitfeld a Daněk, Českomoravská) vyrobeno 47 třínápravových tendrů nově označovaných ČSD řadou 815.0. Vzhledem k problémům se zanášením pohyblivých součástí přihrnovadla uhelným mourem a tím omezování jejich funkčnosti, byl na tendr inv.č. 815.022 pokusně ve Slaném nainstalován jednoválcový plnotlaký parní stroj. Protože se ani toto řešení neosvědčilo bylo upuštěno od další stavby těchto tendrů a konstrukčními úpravami tendru řady 815.0 vznikla nová řada tendrů.

 

 

Technické údaje tendru 815.0  
Průměr kol v mm: 995
Hmotnost prázdného tendru v t: 20,8
Hmotnost tendru ve službě v t: 43,2
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp: 14,4
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp: 14,4
Nápravové tlaky 3. dvojkolí v Mp: 14,4
Objem uhlí v m3: 10,5
Objem vody v m3: 15

 

Technická dokumentace:      

 

Historické fotografie:

Tyto typy tendrů by mohly být zachyceny na fotografiích lokomotiv různých řad se kterými byly spojovány. V knize ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV I. autora Ing.Karla Zeithammera můžete najít několik velmi kvalitních fotografií a detailnějšího výkresu těchto tendrů.