Zpět na tendry

Tendry řady 935.0

 

Stručný popis tendru:

Čerpáno z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1945 – 1958 autora Ing.Jindřicha Beka.
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV III. autora Ing.Karla Zeithammera

 

Tendry řady 935.0 bylo možné spojovat s poměrně velkým počtem lokomotivních řad bez mechanického přikladače – 386.0; 387.0; 475.1; 486.0; 486.1; 498.0 a 534.03. Po úpravě podlahy bylo možné spojit tyto tendry i s lokomotivami řad – 264.0; 264.1265.0; 275.0; 334.1; 354.6; 354.7354.9; 364.0; 365.0; 365.3375.0; 414.2; 434.0; 434.1; 434.2; 455.1; 523.0; 524.0; 524.2; 524.3 a 534.0. V depu Trutnov byly tyto tendry spojeny s lokomotivami řad 534.03.  

K objednaným lokomotivám řad 534.03 a 498.0 byly navrženy dvě nové řady čtyřnápravových celosvařovaných tendrů řad 935.0 a 935.1, které se svým vzhledem podobaly nýtovaným tendrům řady 932.0. Tendry řady 935.0 vyvinula Plzeňská Škodovka. První série 43 kusů tendrů navazovala na předválečnou konstrukci tendrů s podvozky o rozvoru 1900 mm s dvojitým vypružením  a nápravy byly uloženy na valivých ložiskách. Prvních 21 kusů dodaly Škodovy závody, zbylých 22 kusů ČKD a všechny byly určeny pro lokomotivy řady 498.0. Další tendry od inventárního čísla 935.044 již měny nápravy uloženy v kluzných ložiskách. Stavěly se jak ve Škodovce tak v závodě v Hradci Králové. Dodávány byly od dubna 1947 do dubna 1948 v počtu 130 kusů a určeny byly jak pro lokomotivy řady 498.0 tak především pro lokomotivy řady 534.03 a pozdější od inventárního čísla 935.0134 i pro lokomotivy řady 475.1. Pro tyto lokomotivy postavila Tatra s velkým zpožděním ještě sérii 15. tendrů zakončenou inventárním číslem 935.0188. Tendry určené pro nákladní lokomotivy řady 534.03 byly vybaveny přepadem vody, což vedlo ke snížení objemu vodní nádrže z 35 m3 na 27 male hlavně se o něco snížil nápravový tlak na první nápravě. I tak však tento nápravový tlak vysoko převyšoval nápravové tlaky 14,5 tuny lokomotivy 534.03. Podle výkresové dokumentace řešící zabudování mechanického přikladače do tendrů řady 932.3 byl i do některých tendrů  řady 935.0 dodatečně namontován mechanický přikladač (beze změny označení). Díky tomu se zmenšila zásoba vody v tendru.

 

Technické údaje tendru 935.0   s přepadem s mech.přikladačem
Průměr kol v mm: 995 995 995
Hmotnost prázdného tendru v t: 23,8 23,8 25,3
Hmotnost tendru ve službě v t: 69,6 63,0 69,0
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp: 17,9 16,5 17,7
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp: 17,9 16,1 17,7
Nápravové tlaky 3. dvojkolí v Mp: 16,8 15,1 16,7
Nápravové tlaky 4. dvojkolí v Mp: 17,0 15,3 16,9
Objem uhlí v m3: 14,4 14,4 14,9
Objem vody v m3: 35,0 27,0 32,0

 

Technická dokumentace:      

 

Historické fotografie:

Tyto typy tendrů mohou být zachyceny na fotografiích lokomotiv různých řad se kterými byly spojovány. V knize ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV III. autora Ing.Karla Zeithammera jsou fotografie a typové výkresy tendru řady 935.0.