Zpět na tendry

Tendry řady 821.0

 

Stručný popis tendru:

Čerpáno z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1945 – 1958 autora Ing.Jindřicha Beka.
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV I. autora Ing.Karla Zeithammera

 

Tendry řady 821.0 bylo možné spojovat s poměrně velkým počtem lokomotivních řad – 264.0; 264.1265.0; 275.0; 334.1; 354.6; 354.7354.9; 364.0; 365.0; 365.3375.0; 414.2; 434.0; 434.1; 434.2; 455.1; 523.0; 524.0; 524.2; 524.3 a 534.0. Po úpravě podlahy bylo možné spojit tyto tendry i s lokomotivami bez mechanického přikladače řad – 386.0; 387.0; 475.1; 486.0; 486.1; 498.0 a 534.03. V depu Trutnov byly tyto tendry spojeny s lokomotivami řad 434.2.  

Nejstarším čtyřnápravovým tendrem Goldsdorfovy konstrukce u ČSD byla dřívější řada 86. Prvních 12 kusů se zkráceným uhlákem (9 m3) zůstalo po roce 1918 v Rakousku. ČSD převzaly tendry s prodlouženými uhláky 10,9 m3) od čísla 13 a přeznačily je na řadu 821.0. Byly elegantní a měli dva dvounáprovové podvozky.

 

Technické údaje tendru 821.0  
Označení do roku 1918 – řada: 86
Průměr kol v mm: 995
Hmotnost prázdného tendru v t: 22,9
Hmotnost tendru ve službě v t: 52,6
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp: 13,6
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp: 13,6
Nápravové tlaky 3. dvojkolí v Mp: 12,7
Nápravové tlaky 4. dvojkolí v Mp: 12,7
Objem uhlí v m3: 10,9
Objem vody v m3: 21

 

Technická dokumentace:      

 

Historické fotografie:

Tyto typy tendrů mohou být zachyceny na fotografiích lokomotiv různých řad se kterými byly spojovány. V knize ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV I. autora Ing.Karla Zeithammera jsou fotografie tohoto tendru spojeného s lokomotivami řady kkStB 210, které po roce 1918 ČSD nepřevzaly.