Zpět na tendry

Tendry řady 620.0

 

Stručný popis tendru:

Čerpáno z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1945 – 1958 autora Ing.Jindřicha Beka.
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV II. autora Ing.Karla Zeithammera

 

Tendry řady 620.0 bylo možné spojovat s poměrně velkým počtem lokomotivních řad bez mechanického přikladače – 386.0; 387.0; 475.1; 486.0; 486.1; 498.0 a 534.03. Po úpravě podlahy bylo možné spojit tyto tendry i s lokomotivami řad – 264.0; 264.1265.0; 275.0; 334.1; 354.6; 354.7354.9; 364.0; 365.0; 365.3375.0; 414.2; 434.0; 434.1; 434.2; 455.1; 523.0; 524.0; 524.2; 524.3 a 534.0. V depu Trutnov byl tendr 620.004 spojen s lokomotivou 534.0428.  

V roce 1935 byly vyrobeny 2 lokomotivy řady 486.0 ve Škodových závodech v Plzni a další 2 lokomotivy téže řady vyrobil závod ČKD v Praze Libni. S těmito lokomotivami se počítalo pro vozbu rychlíků na náročné trati Košicko-Bohumínské dráhy ze Spišské Nové Vsi do Bohumína a zpět. Tyto lokomotivy se čtyřnápravovými tendry řady 926.0, které pro ně byly plánovány, se však nedaly pro jejich velký celkový rozvor otáčet na tamních 20 metrových točnách. Aby tedy mohly být na tyto výkony nové lokomotivy nasazeny do doby než i zde budou postaveny nové 22 metrové točny byly pro tyto lokomotivy rekonstruovány 4 tendry řady 818.0 na řadu 620.0 (tak došlo k druhému obsazení tendrové řady 620.0). Teprve v roce 1937, když byly 22 metrové točny postaveny, dostaly lokomotivy původně plánované tendry řady 926.0. Tendry řady 620.0 tím pádem byly uvolněny pro spojení s jinými vhodnými řadami lokomotiv. Protože po druhé světové válce v roce 1946, kdy se dostaly dodávky nových tendrů pro právě vyráběné lokomotivy řady 534.03 do značného skluzu, byly pravděpodobně některé (nebo všechny?) tendry řady 620.0 s těmito novými lokomotivami dočasně (trvale ?) spojeny.

  

Technické údaje tendru 620.0
reko z 818.0 
Průměr kol v mm: 995
Hmotnost prázdného tendru v t: 18,2
Hmotnost tendru ve službě v t: 46,3
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp: 15,5
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp: 15,4
Nápravové tlaky 3. dvojkolí v Mp: 15,4
Objem uhlí v m3: 9,5
Objem vody v m3: 20,2

 

Technická dokumentace:      

 

Historické fotografie:

Tento typ tendrů by mohl být zachycen na fotografiích lokomotiv řady 534.03 se kterými byly spojovány.