Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 414.4 přezdívané „Prachárna“

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

 

Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.402 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.405 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.406 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.407 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.408
Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.409 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.410 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.412 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.413 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.414
Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.415 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.416 Odkaz na stránku parní lokomotivy 414.419    

Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1900 – 1918 autora Ing.Jindřicha Beka.

Nevýhody lokomotiv původní řady Vn Společnosti státní dráhy (u ČSD později řada 414.3) vedly k tomu, že si společnost u dalších sérií prosadila zlepšení konstrukce. Od roku 1894 až do roku 1897 si pořizovala velmi podobné lokomotivy řady Vg s inventárními čísly 1257 až 1271, které pak přeznačila na čísla 4401 až 4415. K nim přibyly v roce 1900 ještě lokomotivy čísel 4416 až 4419. Celkem to bylo 19 lokomotiv, vyrobených lokomotivkou Společnosti státní dráhy.

Kotel nových lokomotiv měl příznivější poměr mezi plochou roštu a plochou kotle. Skříňový kotel Belpaireův se zkrátil přibližně o necelých 400 mm, prodloužily se žárnice, zkrátil se a zmenšil rošt na plochu 3,24 m2, výhřevná plocha kotle se zvětšila na 181,5 m2 a zvýšil se tlak páry na 12 barů. Jinak se konstrukce kotle nezměnila. Současně se prodloužila dýmnice.

Parní stroj byl shodný s lokomotivami první série. V rámu se změnily rozvory jak mezi dvojkolími, tak i celkový a pevný rozvor, i když nepodstatně. Pro změnu nezbylo u skříňového kotle vzadu místo pro pružnice nad dvojkolími H a S3, takže se mezi nimi upravila společná pružnice, o níž se opíralo vahadlo mezi těmito dvěma dvojkolími.

Aby se daly lokomotivy dobře využívat při spalování trutnovského uhlí, přemístila je společnost z Veselí nad Moravou na trať z Chocně do Meziměstí. Ve výtopně v Meziměstí bylo všech 19 kusů a ponechaly je v ní i Rakouské státní dráhy, které je zde přeznačily na řadu 175. Jezdily tam i v roce 1918, kdy je ČSD převzaly a později přeznačily řadu 414.4.

Proti řadě 414.3 stoupl indikovaný výkon lokomotiv řady 414.4 přibližně na 650 koní. Dobře se osvědčovaly a adhezně byly lepší než lokomotivy řady 414.0. Jejich nevýhodou byla nízká největší dovolená rychlost 35 km/h, shodná s řadou 414.3. Protože se v nich spalovalo méně hodnotné uhlí, často prachové, říkalo se jim, tak jako lokomotivám řady 333.0 — „prachárny“. ČSD je modernizovaly zařízením tlakové brzdy a na trati z Meziměstí do Chocně je ponechaly v traťové službě téměř až do roku 1938. Teprve pak přešly na posun, v roce 1938 se evakuovaly z Meziměstí, ale stále jich nejvíce zůstávalo ve východních Čechách.

Prakticky se začaly vyřazovat až po roce 1945. Poslední z nich dojezdila na posunu v Hradci Králové. Byla to lokomotiva 414.404, která je exponátem Národního technického muzea v Praze.

 

Technické údaje lokomotiv 414.4  
Označení do r.1918 – řada: 175
Výrobce: SSD
Roky výroby (rekonstrukce ČSD): 1894 – 1897, 1900
Počet vyrobených kusů: 19
Počet kusů u ČSD: 19
Uspořádání pojezdu: D m2
Druh rozvodu: Gooch
Největší rychlost v km/h: 35
Poloměr minimálního oblouku v m: 140
Přibližný výkon v kW: 456
Délka přes nárazníky v mm: 9 7201)
Průměr spřažených kol v mm: 1190
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 55,1
Adhezní váha v t: 55,1
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 13,9
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 13,9
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 14,0
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 4. spřažené: 13,3
Průměr válců v mm: 480
Počet válců: 2
Zdvih pístu v mm: 630
Počet trubek žárnic: 224
Roštová plocha v m2: 3,24
Výhřevná plocha kotle v m2: 181,5
Tlak páry v kotli v bar: 12
Poznámky:   1) bez tendru.

 

K lokomotivy řady 414.4 příslušely tendry řady 312.1:

 

Technická dokumentace:

 

Historické fotografie: