Zpět na řadu 414.4

Lokomotiva 414.412

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1897 s výrobním číslem 2589/97. Původní označení lokomotivy u StEG II bylo 1268 a následně pak u StEG III bylo 4412. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 175.12. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Z provozu byla vyřazena 18.8.1964. Dne 1.4.1965 byla přeznačena na K 193 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace: