Zpět na řadu 414.4

Lokomotiva 414.409

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 414.409

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1896 s výrobním číslem 2533/96. Původní označení lokomotivy u StEG II bylo 1265 a následně pak u StEG III bylo 4409. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 175.09. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Z provozu byla vyřazena 13.2.1956. Do konce roku.1956 byla přeznačena na K 91 a dále poté využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

K této lokomotivě a jejímu tendru se pravděpodobně žádná fotodokumentace nezachovala.