Zpět na řadu 464.0

Lokomotiva 464.008

Pravděpodobná dislokace v lokomotivním depu Trutnov.

Výpis 464.008

Doplňující údaje o lokomotivě:

Řadu zajímavých informací a údajů o této pečlivě udržované a dosud stále provozní parní lokomotivě můžete získat na stránkách jejích provozovatelů – VýtopnaHradec.cz .

Fotodokumentace: