Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 464.0 přezdívané „Bulan“

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.008 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.009 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.019 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.023 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.024
Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.032 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.044 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.049 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.050 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.051
Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.052 Odkaz na stránku parní lokomotivy 464.065      

 Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z knihy ATLAS LOKOMOTIV – lokomotivy let 1918 – 1945 autora Ing.Jindřicha Beka.

Lokomotivy řady 456.0 měly až do roku 1945 přechodnost pouze pro určité tratě a v době svého vzniku byly dokonce nejtěžšími lokomotivami u ČSD. Nemohly proto připadat v úvahu pro dopravu na tratích s traťovým svrškem i spodkem do 14 t hmotnosti na nápravu. Ve třicátých letech však ČSD připravovaly zavedení rychlíkové dopravy s větší frekvencí právě na takových tratích, protože motorové rychlíky s motorovými vozy řady M 273.0, M 274.0 a M 275.0, které zde jezdily, nestačily krýt požadavky. Navíc šlo o tratě kopcovité, kde mohla vyhovět tehdy jen parní lokomotiva s nižší hmotností na nápravu a s větším výkonem kotle i parního stroje.

Po dobrých zkušenostech s lokomotivami řady 456.0 zadaly ČSD výrobu tendrových lokomotiv řady 464.0 opět lokomotivce ČKD, ale současně s ní jednaly i se Škodovými závody o návrhu jiném, takže vznikla soutěž.

Nové lokomotivy 464.001 až 03 převzaly ČSD ve dnech 2. 11. až 21. 11. 1933 a výrobce za ně účtoval shodnou cenu jako za lokomotivy řady 456.0. tj. 1.160.000 Kč. Podmínku dodržení hmotnosti 14 t na nápravu u nich ČKD vyřešila jednoduše. V podstatě to byly lokomotivy odpovídající řadě 456.0. ale s uspořádáním dvojkolí 2’D 2′ a navíc se sníženým objemem vodojemů i menšími koly běhounů.

Kotel byl shodný v provedení i v parametrech s kotlem lokomotiv řady 456.0, takže měl malotrubnatý přehřívač. Parní stroj byl rovněž shodný jak v rozměrech, tak v provedení i v armatuře. Rozvory mezi dvojkolími a uložení dvojkolí v rámu byly rozdílné. Vpředu byl dvounápravový otočný podvozek s výkyvem na čepu na obě strany ± 65 mm. Zadní podvozek měl shodný rozvor jako podvozek vpředu i shodný oboustranný výkyv na čepu, ale lišil se konstrukčně tím, že měl vně mezi koly jeden brzdový válec na každé straně s dvěma písty a vnitřním obrzděním kol.

Souprava spřažených dvojkolí byla otočená v pořadí s ponecháním nalisovaných čepů jako u lokomotiv řady 456.0, takže čepy levé strany předbíhaly o 90° před čepy pravé strany. Protikliky však dobíhaly. Hnacím dvojkolím bylo proto druhé spřažené, délka ojnic byla 2.850 mm, tj. o 810 mm více než u lokomotiv řady 455.1. Všechna spřažená dvojkolí byla v rámu pevná. U hnacího a druhého spřaženého dvojkolí byly okolky ztenčené o 14 mm. Lokomotivy měly celkový rozvor 12.560 mm a z toho pevný 5.160 mm, takže mohly projíždět oblouky o nejmenším poloměru 150 m. Téměř symetrické uspořádání dvojkolí v rámu podle jednotlivých rozvorů a velice zdařilé vyvážení rotujících a oscilujících hmot bylo předností. Přestože lokomotivy měly průměry pístů 600 mm, jezdily velice klidně a dosahovalo se s nimi rychlostí běžně přes 100 km/h.

Úprava předních partií včetně stupátek, jakož i prodloužený uhlák nad zadním vodojemem byly stejné jako u řady 456.0. Neměly dvoustupňový sdružený kompresor, ale kompresor D a měly již elektrické osvětlení. Kulisy měly jehlová ložiska.

Výsledky prvních zkušebních jízd byly vyhovující, protože lokomotivy vykazovaly indikovaný výkon 1650 koní. Na rovině utáhly vlak o hmotnosti 600 rychlostí 90 km/h, na stoupání 10 ‰ 300 t rychlostí 70 km/h nebo na stoupání 16 ‰ 200 t rychlostí 60 km/h. Pro lokomotivu s hmotností 14 t na nápravu to byly výkony dobré. Evropské železniční správy sledovaly rovněž zkoušky s těmito lokomotivami u ČSD a hodnotily jejich výsledky velice kladně.

Další dodávky lokomotiv řady 464.0 probíhaly takto:

Lokomotivy Rok výroby Výrobce
464.004-06 1934 ČKD
464.007-09 1935 ČKD
464.010-17 1936 ČKD
464.018-27 1936 Škoda
464.028-32 1936 ČKD
464.033-44 1937 ČKD
464.045-55 1938 ČKD
464.056-67 1938 Škoda
464.068-76 1939 ČKD

Počínaje lokomotivou 464.004 měly všechny další lokomotivy usměrňovací kouřové plechy a v kotli velkotrubnatý přehřívač páry. Kotel měl tyto parametry: přímá výhřevná plocha 14,5 m2, nepřímá 176.8 m2 (114 žárnic, 28 kouřovek) a celková 191,2 m2. Přehřívač páry měl výhřevnou plochu 66,9 m2. Uhlák byl zkrácen a vodojemy zvětšeny na 13 m3.

Počínaje lokomotivou 464.010 byly předstihové páky nahoře vedeny křižáčkem místo závěsem a od lokomotivy 464.045 byly postranní stěny budky nad poprsnicemi zešikmené. Nejmodernější byly lokomotivy Z poslední série – 464.068 až 76. Měly u všech běhounů valivá ložiska SKF a místo vyrovnávačů tlaků již šoupátka Trofimov. Vodojemy měly objem 13.5 m3.

Kouřové usměrňovací plechy se u prvních tří lokomotiv upravily dodatečně, takže měly shodný vzhled s ostatními.

Hned po dodání přešly první tři do výtopny v Chomutově, odkud vozily spolu s lokomotivou 475.001 ve společném oběhu rychlíky Chomutov – Cheb. Jejich provoz se porovnával s uvedenou trojčitou lokomotivou.

Provozní zkušenosti s řadou 464.0 byly dobré. Jezdilo se s těmito lokomotivami v mnoha služebnách i na tratích všeho druhu. Hodně jich bylo v českém pohraničí. kde se na podzim roku 1938 musely předat z výtopen Česká Lípa, Chomutov a Cheb k DR. Šlo celkem o 15 lokomotiv, které DR přeznačily na řadu 68. Dalších 6 lokomotiv se mělo předat z Bohumínska, pro něž bylo již připraveno jejich přeznačení. Nakonec je DR pronajaly našim dráhám a během války dokonce i odprodaly.

Po roce 1945, když se vyměňovala měděná topeniště za ocelová, uplatňovalo se všude jednotné dělení trubek a velkotrubnatý přehřívač páry (120 žárnic, 26 kouřovek, celková výhřevná plocha kotle 194 m2 a plocha přehřívače 62,1 m2). Dosazovala se šoupátka Trofimov a od roku 1962 na všechny plochá dyšna Giesl, pneumatické odkalovače apod. Poslední z těchto osvědčených Iokomotiv dojezdila 464.053 v Klatovech v roce 1981.

 

Technické údaje:

Technické údaje lokomotiv 464.0 01 – 03 04 – 20 21 – 67 68 – 76 reko po r.1945
Výrobce: ČKD ČKD, Škoda Škoda, ČKD ČKD  
Roky výroby: 1933 1934 – 1936 1936 – 1938 1939  
Uspořádání pojezdu: 2′ D 2’p2t
Druh rozvodu: Heusinger
Největší rychlost v km/h: 90
Přibližný výkon v kW: 1214
Poloměr minimálního oblouku: 150
Průměr běhounu v mm: 880
Průměr spřažených kol v mm: 1624
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 113,3 113,7 115,2 114,5
Adhezní váha v t: 57,7 58,0
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp – přední podvozek: 14,2
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp – přední podvozek: 14,1
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 14,4
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 4. spřažené: 14,5
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp – zadní podvozek: 14,2
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp – zadní podvozek: 14,3
Průměr válců v mm: 600
Počet válců: 2
Zdvih pístu v mm: 720
Počet trubek žárnic: 112 114 114 114 120
Počet trubek kouřovek: 74 28 28 28 26
Délka trubek v m: 5250
Roštová plocha v m2: 4,40
Výhřevná plocha topeniště v m2: 14,48
Výhřevná plocha kotle v m2: 217,1 191,24 191,24 191,24 194,0
Výhřevné plocha přehřívače v m2: 82,75 66,89 66,89 66,89 62,1
Tlak páry v kotli v bar: 13
Zásoba uhlí v m3: 7
Zásoba vody v m3: 12 13 13 13,5 13,5

 

Technická dokumentace:

 

Grafické znázornění tachogramu jízdy a výpočet normy spotřeby paliva na jednotlivých tratích a druzích vlaků.

trať vlak normativ hmotnosti soubor s daty
Trutnov – Svatoňovice-Úpice – Trutnov Os 1522 G = 320 t Trh – MSv
Trutnov – Stará Paka – Chlumec n.C. N 6563 G = 520 t Trh – Chl
Chlumec n.C. – Stará Paka – Trutnov N 6564 G = 520 t Chl – Trh
Trutnov – Stará Paka N 6559 G = 520 t Trh – SP
Stará Paka – Trutnov N 5915 G = 800 t SP – Trh

 

 

Historické fotografie: