Zpět na řadu 354.0

Lokomotiva 354.087

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v lokomotivce Krauss v Linci v roce 1915 s výrobním číslem 7043/15. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 229.163. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 17.7.1963.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.