Zpět na řadu 354.0

Lokomotiva 354.060

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena v Praze, v První Českomoravské továrně na stroje v Libni v roce 1913 s výrobním číslem 449/13. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 229.116. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 5.7.1954.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.