Zpět na řadu 344.0

Lokomotiva 344.010

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v knize „Atlas lokomotiv – lokomotivy z let 1900 – 1918“ autora Ing.Jindřicha Beka s tím, že byla po sjednocovacích úpravách provedených kolem roku 1930 předisponována do výtopny Trutnov.

Výpis 344.010

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1907 s výrobním číslem 3377/07. Původní označení lokomotivy u StEG III bylo 3910. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 228.10. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 37 310. Zrušena byla 29.6.1955. Dne 16.10.1955 byla přeznačena na K 76 a dále využívána jako vytápěcí kotel. Vyřazena i z této činnosti byla 5.9.1961.

 

Fotodokumentace: