Zpět na řadu 344.0

Lokomotiva 344.009

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v knize „Atlas lokomotiv – lokomotivy z let 1900 – 1918“ autora Ing.Jindřicha Beka s tím, že byla po sjednocovacích úpravách provedených kolem roku 1930 předisponována do výtopny Trutnov.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1907 s výrobním číslem 3376/07. Původní označení lokomotivy u StEG III bylo 3909. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 228.09. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 37 309. Zrušena byla 18.8.1964. Dne 1.3.1965 byla přeznačena na K 189 a dále využívána jako vytápěcí kotel.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě a jejímu tendru pravděpodobně nezachovala.