Zpět na řadu 344.0

Lokomotiva 344.003

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v knize „Atlas lokomotiv – lokomotivy z let 1900 – 1918“ autora Ing.Jindřicha Beka s tím, že byla po sjednocovacích úpravách provedených kolem roku 1930 předisponována do výtopny Trutnov. Dále je taktéž uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivách:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1907 s výrobním číslem 3370/07. Původní označení lokomotivy u StEG III bylo 3903. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 228.03. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 37 303. Zrušena byla 2.4.1952.

 

Fotodokumentace: