Zpět na řadu 314.2

Lokomotiva 314.251

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Tato lokomotiva je uvedena v seznamu předběžně vybíraných lokomotiv pro převzetí do stavu DR sestaveném ke dni 30.9.1938.

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena jako typ Xe ve Vídni, v továrně na výrobu lokomotiv, společnosti Rakouská společnost státní dráhy (StEG) v roce 1901 s výrobním číslem 2956/01. Původní označení lokomotivy u ÖNWB bylo 541. Před převzetím k ČSD měla u kkStB číslo 163.51. Za druhé světové války zůstala v provozu u ČMD/BMB. Zrušena byla 3.11.1960.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.