Zpět na parní lokomotivy

Lokomotivy řady 314.2

Lokomotivy provozované v lokomotivní depu Trutnov a jeho strojových stanicích:

 

Odkaz na stránku parní lokomotivy 314.216 Odkaz na stránku parní lokomotivy 314.222 Odkaz na stránku parní lokomotivy 314.231 Odkaz na stránku parní lokomotivy 314.242 Odkaz na stránku parní lokomotivy 314.251

 

Kliknutím na tabulku s číslem lokomotivy se otevře stránka s dochovanými údaji o této lokomotivě.


Stručný popis lokomotiv:

Převzato z knihy ATLAS LOKOMOTIV autor Ing.Jindřich Bek.

Pro posun a přetahy ve větších nádražích zaváděla společná strojní služba Rakouské severozápadní dráhy a Pardubicko-liberecké dráhy v letech 1881 – 1901 výkonné trojspřežní dvojčité tendrové lokomotivy v celkovém počtu 51 kusů.

Lokomotivy vyráběly po sériích takto:

  • z lokomotivky Schwarzkopff v roce 1882 pro Rakouskou severozápadní dráhu lokomotivy Xa.501 až Xa.507, výrobní čísla 1121 až 1127 (později u Rakouských státních drah 163.05 až 163.11),
  • z lokomotivky ve Floridsdorfu v roce 1881 pro Rakouskou severozápadní dráhu lokomotivy Xb.508 až Xb.511, výrobní čísla 349 až 352 (později u Rakouských státních drah 163.01 až 163.04),
  • z lokomotivky Společnosti státní dráhy v roce 1884 pro Rakouskou severozápadní dráhu lokomotivy Xc.512 až Xc.521, výrobní čísla 1803 až 1812 (později u Rakouských státních drah 163.12 až 163.21),
  • z lokomotivky ve Floridsdorfu v roce 1890 pro Pardubicko-libereckou dráhu lokomotivy Xd.551 až Xd.554, výrobní čísla 750 až 753 (později u Rakouských státních drah 163.22 až 163.25),
  • z lokomotivky ve Floridsdorfu v letech 1891 a 1892 jako řada Xe pro Rakouskou severozápadní dráhu s výrobními čísly 807 až 816 a 918, 919, v roce 1896 s výrobními čísly 1035 až 1038 a v roce 1901 s výrobními čísly 2953 až 2956,
  • z lokomotivky Společnosti státní dráhy v roce 1896 s výrobními čísly 2513 až 2516,
  • z lokomotivky ve Floridsdorfu v roce 1898 s výrobními čísly 1207 a 1208,

Lokomotivy řady Xe měly u společnosti inventární čísla 522 až 541 a 561 až 566, u Rakouských státních drah později 163.26 až 163.51.

V roce 1918 převzaly ČSD všech 51 lokomotiv řady 163 a přeznačily je na řadu 314.2 a to postupně podle let výroby.

U lokomotiv této řady byly kotle pěti konstrukčních provedení, 314.201 až 314.211 měly kotle se 104 žárnicemi, celkovou výhřevnou plochou 70,3 m2 a tlakem páry 10 barů. Lokomotivy 314.212 až 314.221 měly v kotly 138 žárnic, celkovou výhřevnou plochu 78,9 m2 a tlak páry 12 barů, ale některé měly nižší tlak páry – 10 barů. Lokomotivy 314.222 až 314.225 měly v kotly 138 žárnic, celkovou výhřevnou plochu 79,1 m2 a tlak páry 10 barů. Lokomotivy 314.226 až 314.251 měly pak 148 žárnic, celkovou výhřevnou plochu 80,5 m2 a tlak páry 12 barů. Plocha roštu byla u všech kotlů shodná – 1,22 m2.

Na kotli byl prostorný parní dóm se dvěma pérovými pojišťovacími záklopkami. Trubkovnice topeniště i trubkovnice dýmnice byly šikmé. Původní komíny byly plechové s klapkou soustavy Prüsmann. Později se při dílenských opravách tyto komíny zaměnily za baňaté. Šoupátkový regulátor byl v samostatné skříni před parním dómem a obsluhoval se postranní pákou a táhlem od páky v budce lokomotivy.

Lokomotivy měly vnitřní rám, v němž byla všechna tři dvojkolí pevná, bez posuvu do stran. Rozvor mezi dvojkolím S1 a dvojkolím H byl 1700 mm a mezi dvojkolím H a dvojkolím S2 byl 1200 mm. Celkový rozvor byl 2900 mm a lokomotivy mohly projíždět i oblouky o poloměrech až 110 m.

Parní stroj byl dvouválcový, dvojčitý s oběma válci vnějšími včetně soupátkových komor. Allan-Trickův rozvod byl vně na čepech kotoučových kol. Jenom lokomotivy 314.244 až 314.247 měly hvězdicová kola. U 21 lokomotiv měly válce průměry 342 mm, u ostatních pak 410 mm.

U lokomotiv 314.201 až 314.211 měly postranní vodojemy obsah 3,1 m3, lokomotivy 314.212 až 314.221 měly obsah 4,5 m3 a lokomotivy 314.222 až 314.251 měly obsah 5,2 m3. Uhlák na levé straně před budkou byl u všech strojů jednotný a měl obsah 1,8 m3.

Délka lokomotivního rámu byla rovněž nejednotná a tím i délka přes nárazníky – 8406 mm, 8456 mm a 8488 mm. Stejné provozní hmotnosti lokomotiv měly celkem čtyři hodnoty – 33, t, 36,5 t, 39,2 t a 40,1 t. U ČSD nebylo proto označení v souladu se zásadami Kryšpínova označování lokomotiv, protože průměrné hmotnosti na dvojkolí se u jednotlivých sérií lokomotiv v hodnotách 11 t, 12 t, 13 t a 13,3 t považovaly za provozní.

U některých lokomotiv byla jednoduchá sací brzda pro lokomotivu a u některých byla již parní brzda. Parní stroj se mazal z Kernaulovy maznice nebo z lubrikátoru. Většina lokomotiv měla zařízení pro pulsometrování vody.

Byly to osvědčené lokomotivy, které jezdily v traťové službě před rokem 1918 vyjímečně, a to v úsecích Znojmo – Sigmundsherberg, Velký Osek – Čáslav a Vídeň – Štokerava (Stockerau). Jinak jen posunovaly a po roce 1918 byly ve výtopnách Děčín-východ, Liberec, Praha-Těšnov, Střekov, Hradec Králové, Trutnov, Jihlava, Velký Osek, Josefov-Jaroměř, Znojmo a Nymburk. Později se rozšířily i jinam, např. do Turnova, do Kořenova, do Letohradu a ke konci provozu i do různých lokomotivních dep na posun.

ČSD tyto lokomotivy nijak nemodernizovaly. Udržovaly je však v dobrém technickém stavu pro posunovací službu a nespěchaly s jejich vyřazováním. Na posun se dobře osvědčily, byly nenáročné a dostatečně výkonné. Až po roce 1945, kdy byly již staré a začínaly se na posunu uplatňovat motorové lokomotivy přikročily ČSD k jejich likvidaci.

Poslední z nich dojezdila v Žatci na posunu v lokomotivním depu v roce 1965. Byla to lokomotiva 314.215 a měla za sebou tehdy 81 let provozu.

 

Technické údaje lokomotiv 314.2
01 – 11 12 – 21 22 – 25 26 – 51
Označení do r.1918 – řada: 163 (KkStB)
Výrobce: Schwarzkopff, Floridsdorf, SSD
Roky výroby: 1882 – 1898
Počet vyrobených kusů: 51
Počet kusů u ČSD: 51
Uspořádání pojezdu: C m2 t
Druh rozvodu: Allan-Trick
Největší rychlost v km/h: 45
Přibližný výkon v kW: 272
Poloměr minimálního oblouku: ?
Délka přes nárazníky: 8 406 8 456 8 488
Průměr spřažených kol v mm: 995
Hmotnost lokomotivy ve službě v t: 33,2 36,5 39,2 40,1
Adhezní váha v t: 33,2 36,5 39,2 40,1
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 1. spřažené: 11,6 12,? 13,? 13,1
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 2. spřažené: 11,9 12,? 13,? 13,5
Nápravové tlaky dvojkolí v Mp – 3. spřažené: 9,7 12,? 13,? 13,5
Průměr válců v mm: 342 410
Počet válců: 2
Zdvih pístu v mm: 500
Počet trubek žárnic: 104 138 138 148
Roštová plocha v m2: 1,22
Výhřevná plocha topeniště v m2: ?
Výhřevná plocha trubek v m2: ?
Výhřevná plocha kotle v m2: 70,3 78,9 79,1 80,5
Tlak páry v kotli v bar: 10 12 (10) 10 12
Zásoba uhlí v m3: 1,8
Zásoba vody v m3: 3,1 4,5 5,2

 

 

Technická dokumentace:

 

Historické fotografie: