Zpět na řadu 310.0

Lokomotiva 310.0122

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 310.0122

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1904 s výrobním číslem 5127/04. U kkStB měla evidenční číslo 29733. Před převzetím k ČSD měla číslo 97.233. Během druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 98 7031. Zrušena byla 28.2.1951 a 9.3.1951 byla předána podniku Doly Lampertice.

V monografiích o lokomotivách řady 310.0 „Parní lokomotivy řady 310.0“ autorů J.Koutného, M.Leštinského nebo v knize „Parní lokomotivy řady 97 / 310.0“ od Miroslava Petra jsou o lokomotivě řady 310.0122 uvedeny následující informace:

Dislokace lokomotivy 310.0122 nejméně do roku 1918 v Šumperku, v Olomouci vykázána v lednu 1938, ve stejném roce měla zajišťovat provoz na trati Petrovice nad Desnou – Kouty, od 7.10.1938 převzata ve výtopně Trutnov německou DRB a přeznačena na 98.7031. Za války používána na tratích do Žacléře a Teplic nad Metují. Od DRB převzata 19.5.1945 spolu s výtopnou v Trutnově – čekala však jen na hlavní opravu, která byla provedena v dílnách v Plzni od 27.7. do 8.11.1945. Stejným dnem předána do Meziměstí (pravděpodobně do Dobrušky). V srpnu 1947 v Trutnově na opravě pro Meziměstí, stejně tomu i bylo v srpnu 1949 (tentokrát Dobruška uvedena přímo). V Dobrušce zůstala společně s 310.073, od 18.4.1950 neprovozní – remizována. V říjnu 1951 již výtopna Meziměstí žádnou 310.0 nevykazuje. Po vyřazení jezdila pod označením 92.33 na vlečce Veba Broumov. Z vlečky jezdila vymývat kotel do Meziměstí (např.11.11.1951, 16.4.1952 a také 20.6.1952 – poté na generální opravě cca od 19.6.1952 do 17.8.1952). Zrušena v roce 1960.

 

Fotodokumentace: