Zpět na řadu M286.0

Motorový vůz M286.0020

od roku 1988 přečíslován na 850.020-9

Pravděpodobná dislokace v lokomotivním depu Trutnov.

Výpis M286.0020.

 

Doplňující údaje o motorovém vozu:

Žádná dokumentace tohoto motorového vozu z jeho provozu v LD Trutnov se pravděpodobně nezachovala.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace tohoto motorového vozu z jeho provozu v LD Trutnov se pravděpodobně nezachovala.

Fotografie z let pozdějších lze na internetu nalézt například pomocí tohoto odkazu.