Zpět

Rušící výnosy z roku 1984

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Tento výpis je vyhotoven ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel z archivu autora stránek.

Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/83-84
V Praze dne 31. května 1984
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících ŽOS a našeho doporučení souhlasí FMD O12 svým č.j. 10 771/84-012  ze dne  27. 3. 1984 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • M 131.2060 LD Nymburk (PLD Kolín)
 • M 296.2008 LD Trutnov
 • T 435.0010 LD Česká Třebová
 • T 444.0228 LD Nymburk (Havlíčkův Brod)
 • T 444.1044 LD Nymburk (PLD Kolín)

 

Vozidla po eventuelním vyzískání upotřebitelných dílů a součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   Ing.Kloutvor                       


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/104-84
V Praze dne 17. července 1984
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících  ŽOS a našeho doporučení souhlasí FMD O12 svým č.j. 12 496/84-O12  ze dne  20. 6. 1984 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • M 131.1357 – LD Děčín
 • M 131.1502 – LD Děčín
 • M 131.2065 – LD Praha Libeň
 • M 240.0052 – LD Kralupy n.Vl.
 • T 444.0100 – LD Česká Lípa
 • T 444.0273 – LD Hradec Králové
 • T 444.0290 – LD Hradec Králové

 

Vozidla po eventuelním vyzískání upotřebitelných dílů a součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   Ing.Kloutvor                       


Československé státní dráhy
Správa dráhy v Praze
Severozápadní dráha
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/180-84
V Praze dne 26. listopadu 1984
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících  ŽOS a našeho doporučení souhlasí FMD O12 svým č.j. 20 204/84-O12  ze dne  22. 10. 1984 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • M 131.1130 – LD Děčín
 • M 131.2064 – LD Nymburk
 • M 131.2079 – LD Česká Třebová
 • M 240.0029 – LD Hradec Králové
 • M 240.0087 – LD Hradec Králové
 • T 444.0041 – LD Hradec Králové
 • T 444.0241 – LD Hradec Králové
 • T 444.1046 – LD Česká Třebová
 • E 669.1029 – LD Česká Třebová
 • EM 475.1036 – LD Praha střed

 

Vozidla po eventuelním vyzískání upotřebitelných dílů a součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
nečitelný podpis