Zpět

Rušící výnosy z roku 1983

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/117-83
V Praze dne 1. srpna 1983
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících ŽOS a doporučení služby 12 SSZD souhlasí FMD O12 svým č.j. 15 495/83-O12  ze dne  29. 6. 1983 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • M 131.1110 – LD Hradec Králové (Letohrad)
 • M 131.1228 – LD Trutnov (Meziměstí)
 • M 131.1355 – LD Hradec Králové
 • M 131.1455 – LD Hradec Králové
 • M 131.1490 – LD Česká Lípa
 • M 131.1512 – LD Hradec Králové (Letohrad)
 • M 131.1534 – LD Hradec Králové
 • M 131.2046 – LD Kralupy n.V.
 • M 131.2069 – LD Praha Libeň
 • M 240.0121 – LD Kralupy n.V.
 • M 240.0122 – LD Kralupy n.V.
 • T 444.0073 – LD Praha Libeň
 • T 444.0288 – LD Nymburk (Havlíčkův Brod)
 • T 679.1470 – LD Chomutov
 • EM 475.1075 – LD Praha střed

 

Vozidla po eventuálním vyzískání upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý