Zpět

Rušící výnosy z roku 1982

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Tento výpis je vyhotoven ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel z archivu autora stránek.

Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/53-82
V Praze dne 6. dubna 1982
Věc: Rušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru,  udržujících  ŽOS  a doporučení služby 12 SSZD  souhlasí  FMD  O12 svým výnosem  č.j. 8 541/1982-12  ze dne  30. 3. 1982 se zrušením následujících vozidel a tendrů:

 • 556.0298 935.2326 – LD Děčín
 • 556.0316 935.2332 – LD Děčín
 • M 131.1063 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)
 • M 131.1116 – LD Liberec
 • M 131.1121 – LD Trutnov
 • M 131.1126 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)
 • M 131.1186 – LD Trutnov
 • M 131.1199 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)
 • M 131.1478 – LD Trutnov
 • M 131.1516 – LD Liberec

 

Po opravě lze jako vytápěcí kotle pro výrobu páry použít:

 • 556.0298 935.2326 tlak 1,1 MPa (11 atp)
 • 556.0316 935.2332 tlak 1,1 MPa (11 atp)

 

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   Ing.Kloutvor                       


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/143-82
V Praze dne 29. července 1982
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících  ŽOS  a doporučení služby 12 SSZD  souhlasí  FMD  O12 svým č.j. 15 842/82-O12  ze dne  21. 6. 1982 se zrušením následujících vozidel:

 • M 131.1235 – LD Děčín
 • M 131.1297 – LD Děčín
 • M 131.1517 – LD Děčín
 • M 131.2072 – LD Praha Libeň
 • M 298.0002 – LD Praha Libeň
 • M 298.0005 – LD Praha Libeň
 • M 298.0009 – LD Praha Libeň
 • N 298.0012 – LD Praha Libeň
 • N 298.0018 – LD Praha Libeň
 • T 444.0042 – LD Česká Lípa
 • T 444.0218 – LD Praha Libeň
 • T 444.0265 – LD Děčín
 • T 444.1014 – LD Nymburk
 • E 669.1016 – LD Česká Třebová
 • EM 475.1007 – LD Praha střed
 • EM 475.1029 – LD Praha střed
 • EM 475.1030 – LD Praha střed
 • EM 475.1074 – LD Praha střed
 • N 475.1029 – LD Praha střed
 • N 475.1030 – LD Praha střed
 • N 475.1074 – LD Praha střed

 

Vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte do n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   Ing.Kloutvor                       


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-2/192-82
V Praze dne 26. listopadu 1982
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů udržujících  ŽOS  a doporučení služby 12 SSZD  souhlasí  FMD  O12 svým č.j. 21 302/82-O12  ze dne  22. 10. 1982 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • M 131.1072 – LD Nymburk
 • M 131.1403 – LD Česká Třebová
 • M 131.2027 – LD Nymburk
 • M 240.0041 – LD Hradec Králové
 • M 263.0020 – LD Nymburk
 • M 296.2011 – LD Hradec Králové
 • T 444.1016 – LD Česká Třebová
 • E 499.1028 – LD Praha střed

 

Vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte do n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý