Zpět

Rušící výnosy z roku 1981

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.:12-2-2/110-81
V Praze dne 16. dubna 1981
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a doporučení služby 12 SSZD souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 10 187/1981-12 ze dne 16. 3. 1981 se zrušením následujících hnacích vozidel a tendrů:

 • 464.030 – PLD Meziměstí
 • 534.0449 / 935.065 – VS Havlíčkův Brod
 • 556.0221 – LD Trutnov
 • 556.0233 / 935.2256 – LD Děčín
 • 556.0242 / 935.2273 – PLD Kladno
 • 556.0244 / 935.2278 – LD Louny
 • 556.0271 / 935.2215 – LD Děčín
 • 556.0296 / 935.2325 – LD Česká Lípa
 • 556.0323 935.2339 – LD Trutnov
 • 556.0341 935.2328 – LD Hradec Králové
 • 556.0344 935.2384 – LD Hradec Králové
 • 556.0391 935.2417 – PLD Meziměstí
 • 935.2517 – LD Nymburk
 • M 131.1425 – LD Chomutov
 • M 131.1453 – LD Chomutov
 • M 131.1514 – LD Chomutov
 • M 286.1003 – LD Praha Libeň
 • T 444.0040 – PLD Meziměstí

 

Po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle:

 • 464.030 – tlak 1 MPa (10 atp)
 • 556.0242 / 935.2273 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 3
 • 556.0341 / 935.2328 -tlak 1,2 MPa (12 atp)
 • 556.0344 935.2384 -tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4

 

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý                   


Tento výpis je vyhotoven ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel, který pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.

Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.:12-2-2/149-81
V Praze dne 23. června 1981
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a doporučení služby 12 SSZD souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 15 163/1981-12 ze dne 17. 6. 1981 se zrušením následujících hnacích vozidel a tendrů:

 • 556.042935.204 – LD Liberec
 • 556.0213 / 935.2481 – LD Kralupy n.Vl.
 • 556.0267935.2223 – LD Děčín
 • 556.0305 / 935.2312 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)
 • 556.0317 / 935.2302 – LD Liberec
 • 556.0320 / 935.2350 – LD Louny
 • 556.0350 / 935.2441 – LD Nymburk (VS Havlíčkův Brod)
 • 556.0398 935.2424 – LD Trutnov
 • 935.175 – LD Nymburk (VS Havlíčkův Brod)
 • M 131.1021 – LD Trutnov
 • M 131.1051 – LD Česká Třebová
 • M 131.1071 – LD Nymburk (PLD Kolín)
 • M 131.1219 – LD Praha Libeň
 • M 131.1327 – LD Hradec Králové
 • M 131.1363 – LD Česká Třebová
 • M 131.1509 – LD Nymburk
 • M 131.1518 – LD Liberec
 • M 131.2010 – LD Nymburk
 • M 144.0018 – LD Ústí n.L.
 • M 286.0004 – LD Praha Libeň
 • M 286.0015 – LD Praha Libeň
 • T 212.0075 – LD Hradec Králové
 • T 444.1015 – LD Česká Třebová
 • T 444.1024 – LD Nymburk (PLD Kolín)
 • T 444.1025 – LD Nymburk (PLD Kolín)
 • T 466.0073 – LD Praha Vršovice
 • T 466.0298 – LD Liberec
 • T 478.3041 – LD Liberec
 • T 478.3048 – LD Hradec Králové
 • T 478.3207 – LD Liberec
 • T 679.1063 – LD Chomutov
 • E 499.2017 – LD Praha střed

 

Po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle:

 • 556.042935.204 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4
 • 556.0213 / 935.2481 – tlak 1,1 MPa (11 atp) – tř. 4
 • 556.0267 / 935.2223 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4
 • 556.0305 / 935.2312 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4
 • 556.0317 / 935.2302 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4
 • 556.0320 / 935.2350 – tlak 1 MPa (10 atp) – tř. 4

 

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
nečitelný podpis                      


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
12-2-2/206-81
V Praze dne 23. října 1981
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru,  udržujících  ŽOS  a doporučení služby 12 SSZD  souhlasí  FMD  O12 svým výnosem  č.j. 20 903/81-12  ze dne 13. 10. 1981 se zrušením následujících hnacích vozidel a tendrů:

 • 556.043 / 935.2467 – LD Trutnov
 • 556.053 / 935.214 – LD Praha Vršovice
 • 556.0238 935.2261 – LD Praha Vršovice
 • 556.0361 935.2394 – LD Praha Vršovice
 • 556.0370 935.2366 – LD Česká Třebová
 • 556.0457 935.2484 – LD Liberec
 • M 131.1125 – LD Trutnov
 • M 131.1154 – LD Liberec (PLD Turnov)
 • M 131.1260 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)
 • M 131.1344 – LD Děčín
 • M 131.1493 – LD Děčín
 • T 444.1012 – LD Nymburk (VS Havlíčkův Brod)
 • T 478.1003 – LD Praha Vršovice
 • EM 475.1051 – LD Praha střed

 

Po opravě lze použít jako vytápěcí kotle pro výrobu páry:

 • 556.043 935.2467 – tř. 4 – tlak 1 MPa (10 atp)
 • 556.053 935.214 – tř. 3 – tlak 1 MPa (10 atp)
 • 556.0238 935.2261 – tř. 3 – tlak 1 MPa (10 atp)
 • 556.0361 935.2394 – tř. 3 – tlak 1 MPa (10 atp)
 • 556.0370 935.2366 – tř. 4 – tlak 1,2 MPa (12 atp)
 • 556.0457 935.2484 – tř. 4 – tlak 1 MPa (10 atp)

 

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
nečitelný podpis