Zpět

Rušící výnosy z roku 1980

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-7/81-80
V Praze dne 24. března 1980
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na základě návrhů na zrušení hnacích vozidel, schválených SSZD službou 12 a jednotlivých ŽOS (u parní trakce inspektorů SOTD) souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 11 149/80-12 ze dne  21. 3. 1980 se  z r u š e n í m    parních lokomotiv a motorových vozů:

 • M 131.1227 – LD Liberec
 • M 131.1459 – LD Praha Libeň
 • 935.232 – LD Liberec (samostatný tendr od lokomotivy 556.0324)
 • 524.1110 – LD Česká Lípa
 • 524.1117 – LD Česká Lípa
 • 534.0354 / 935.150 – LD Kralupy n.L.
 • 556.023 / 935.2175 – LD Děčín
 • 556.0107 / 935.267 – LD Hradec Králové
 • 556.0160 / 935.2133 – LD Hradec Králové
 • 556.0165 / 935.2151 – LD Česká Třebová (VS Pardubice)
 • 556.0167 / 935.2154 – LD Česká Lípa
 • 556.0255 / 935.2287 – LD Česká Lípa
 • 556.0287 / 935.2313 – LD Hradec Králové
 • 556.0322 / 935.2329 – LD Liberec
 • 556.0336 / 935.2362 – LD Liberec
 • 556.0371 / 935.2397 – LD Hradec Králové
 • 556.0386 – LD Hradec Králové (viz pozn.)

 

Pozn. :   Tendr od lokomotivy 556.0386 – 935.2412 byl zrušen výnosem FMD č.j.: 24 802/77 – 12 ze dne 5.12.1977 v Jihozápadní dráze, v SD 5 nebyl. U lokomotivy 556.0386 je evidován tendr 935.2456. LD Hradec Králové ukládáme tento nedostatek projednat.

Po opravě lze využít pro potřeby vytápění lokomotivy:

 • 556.0107 / 935.267 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0160 / 935.2133 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0165 / 935.2154 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0386 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv pro vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                


Tento výpis je vyhotoven ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel, který pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.

Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-7/106-80
V Praze dne 20. května 1980
Věc: Zrušení motorových lokomotiv

Na základě návrhůna zrušení, vypracovaných ŽOS, doporučených službou 12 SSSD a doplněných o podklady o možnosti získání potřebných náhradních dílů pro zprovoznění prostřednictvím HÚŽ souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 13 838/80-12 ze dne 12. 5. 1980 se zrušením motorových lokomotiv:

 • T 212.0049 – LD Hradec Králové
 • T 212.0074 – LD Hradec Králové
 • T 444.0005 – LD Děčín
 • T 444.0264 – LD Chomutov – PLD Most

 

S tím, že po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro potřeby lokomotivních dep, ŽOS a ZSŽ (rám lokomotiv, podvozky, kapoty a další) budou lokomotivy předány n.p. Kovošrot k fyzické likvidaci a budou vyčleněny ze stavu dráhy nejpozději do 30. září 1980.

Souhlas ke zrušení byl dán z důvodů bezvýhledovosti zprovoznění a k atypičnosti lokomotivy T 444.0005. FMD O12 zároveň upozorňuje, že je nutné vést řádně evidenci o všech prováděných záměnách celků a částí – vozidla musí být vždy kompletní. V případě rozkrádání vozidla bude vyžadováno vyšetření a postihy. Ukládáme všem PO s touto skutečností prokazatelně seznámit ostatní lokomotivní depa.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-7/218-80
V Praze dne 3. listopadu 1980
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, ŽOS a doporučení služby 12 SSZD souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 21 830/80-12 ze dne 20. 10. 1980 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 556.0174 / 935.2160 – Liberec
 • 556.0208 / 935.2198 – Louny
 • 556.0245 / 935.2281 – Hradec Králové
 • 556.0270 / 935.2191 – Česká Lípa
 • 556.0279 / 935.2210 – Liberec
 • 556.0334 / 935.2342 – Turnov
 • 556.0337 / 935.2359 – Kralupy n.V.
 • 556.0399 / 935.2425 – Liberec
 • 556.0435 / 935.2462 – Trutnov
 • 556.0455 / 935.2482 – Liberec
 • M 131.1298 – Kolín
 • M 131.1310 – Praha Libeň
 • M 131.1492 – Kralupy n.V.
 • M 131.1504 – Kralupy n.V.
 • M 152.0203 – Trutnov
 • M 298.0007 – Praha Libeň
 • M 298.0018 – Praha Libeň

 

Po opravě lze využít na výrobu páry:

 • 556.0208 / 935.2198 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0334 / 935.2342 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0337 935.2359 (10 atp – tř. 2)

 

Lokomotivy 556.0174 a 556.0279 vzhledem k jejich technickému stavu nebudou pro vytápění využity.

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                


Československé státní dráhy
Správa severozápadní dráhy
Č.j.: 12-2-6/2-81
V Praze dne 5. ledna 1981
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, ŽOS a doporučení služby 12 SSZD souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 24 819/80-12 ze dne 16. 12. 1980 se zrušením následujících hnacích vozidel a tendrů:

 • 434.2325 / 516.097 – LD Česká Lípa
 • 434.2327 / 516.0134 – LD Česká Lípa
 • 556.029 / 935.274 – LD Nymburk
 • 556.049 / 935.211 – LD Kralupy n.V.
 • 556.0212 – LD Nymburk
 • 556.0265 / 935.2216 – LD Praha Vršovice (PLD Kladno)
 • 556.0339 / 935.2367 – LD Trutnov
 • M 131.1136 – LD Liberec (PLD Turnov)
 • M 131.1230 – LD Trutnov (PLD Meziměstí)

 

Po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotel:

 • 434.2327 / 516.0134 (10 atp – tř. 4)
 • 556.049 / 935.211 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0212 / — (10 atp – tř. 3)
 • 556.0265 / 935.2216 (10 atp – tř. 3)

 

Ostatní vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank