Zpět

Rušící výnosy z roku 1979

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Č.j.: 12-2-7/110-79
V Praze dne 31. března 1979
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a Správy dráhy služby 12 souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 11 074/79-12 z 19. 3. 1979 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 433.047 – Praha Vršovice
 • 434.209 / 818.095 – Česká Lípa
 • 434.274 / 516.026 – Louny
 • 434.2145 / 516.0664 – Kralupy n.L.
 • 434.2188 / 516.0531 – Hradec Králové
 • 464.001 – Česká Lípa
 • 464.017 – Česká Lípa
 • 464.019 – Meziměstí
 • 464.040 – Letohrad
 • 464.042 – Česká Lípa
 • 464.050 – Hradec Králové
 • 475.147 / 935.0177 – Děčín
 • 475.1108 / 932.343 – Děčín
 • 534.0384 / 935.1116 – Hradec Králové
 • 534.0413 / 818.0308 – Kralupy n.L.
 • 534.0418 / 935.106 – Turnov
 • 534.0421 / 935.191 – Hradec Králové
 • 534.0433 / 935.1108 – Praha Vršovice
 • 534.0457 / 935.199 – Praha Vršovice
 • 534.0478 / 935.083 – Hradec Králové
 • 534.0524 / 935.0141 – Kralupy n.L.
 • 556.016 / 935.279 – Louny
 • 556.040 / 935.2391 – Liberec
 • 556.057 / 935.218 – Děčín
 • 556.068 / 935.228 – Hradec Králové
 • 556.084 / 935.246 – Děčín
 • 556.0162 / 935.2130 – Děčín
 • 556.0173 / 935.2159 – Hradec Králové
 • 556.0214 / 935.2240 – Louny
 • 556.0218 / 935.2241 – Louny
 • 556.0224 / 935.2246 – Česká Lípa
 • 556.0239 / 935.2209 – Česká Lípa
 • 556.0352 / 935.2387 – Louny
 • 935.2246 – ŽOS Česká Lípa (tendr)
 • M 131.1202 – Česká Lípa
 • M 131.1218 – Nymburk
 • M 131.1256 – Česká Lípa
 • M 131.1296 – Česká Lípa
 • M 131.1313 – Děčín
 • M 131.1339 – Děčín
 • M 131.1400 – Nymburk
 • M 131.1401 – Hradec Králové
 • M 240.0008 – Chomutov
 • M 298.0003 – Praha Libeň
 • T 478.1030 – Praha Vršovice
 • T 669.1171 – Nymburk

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotel:

 • 434.209 / 818.095 (9 atp – tř. 3)
 • 434.274 / 516.026 (8 atp – tř. 4)
 • 464.040 (13 atp – tř. 3)
 • 534.0384 / 935.1116 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0457 / 935.199 (10 atp – tř. 3)
 • 556.057 / 935.218 (13 atp – tř. 3)
 • 556.0218 / 935.2241 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                 


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j.: 12-2-7/204-79
V Praze dne 29. června 1979
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a souhlasu Správy dráhy provedlo FMD O12 svým výnosem č.j. 16 356/79-12 ze dne 13. 6. 1979 se zrušením následujících hnacích vozidel a tendrů:

 • 434.208 / 516.0415 – Trutnov
 • 434.2100 / 516.0883 – Trutnov
 • 434.2222 / 516.0250 – Havlíčkův Brod
 • 464.017 – Česká Lípa
 • 477.043 – Kolín
 • 524.1109 – Česká Lípa
 • 534.0389 / 935.0185 – Hradec Králové
 • 534.0412 / 935.120 – Hradec Králové
 • 534.0441 / 935.122 – Hradec Králové
 • 534.0461 / 935.155 – Česká Lípa
 • 556.051 / 935.212 – Hradec Králové
 • 556.0144 / 935.2120 – Liberec
 • 556.0166 / 935.2153 – Nymburk
 • 556.0231 / 935.2254 – Liberec
 • 556.0489 / 935.2516 – Louny
 • 935.208 – Louny (tendr)
 • 935.259 – Louny (tendr) tohoto času v ŽOS České Velenice
 • M 131.1031 – Liberec
 • M 131.1187 – Liberec
 • M 131.1234 – Louny
 • M 131.1273 – Liberec
 • M 131.1283 – Liberec
 • M 131.1314 – Louny
 • M 131.1379 – Louny
 • M 131.1399 – Louny
 • M 131.1428 – Louny
 • M 131.1476 – Louny
 • M 131.1540 – Liberec

 

Po opravě lze využít na výrobu páry jako vytápěcí kotel tyto parní lokomotivy:

 • 477.043 (10 atp – tř. 2)
 • 556.0166 / 935.2153 (15 atp – tř. 4)
 • 556.0231 / 935.2254 (18 atp – tř. 5)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                 


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
Ć.j.: 12-2-7/291-79
V Praze dne 24. září 1979
Věc: Rušení hnacích vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a vyjádření služby 12 SD 5 souhlasí FMD O12 se zrušením následujících hnacích vozidel:                 (výnos FMD č.j. 21 272/79-12 z 11. 9. 1979)

 • 434.2231 / 516.0782 – Česká Lípa
 • 464.008 – Nymburk
 • 464.101 – Nymburk
 • 534.0360 / 935.156 – Louny
 • 534.0411 / 935.119 – Hradec Králové
 • 534.0420 / 935.189 – Vršovice – Kladno
 • 534.0439 / 935.005 – Vršovice – Kladno
 • 534.0477 / 935.053 – Česká Třebová – Pardubice
 • 534.0510 / 935.0100 – Nymburk – Havlíčkův Brod
 • 534.0513 / 935.0103 – Hradec Králové
 • 556.035 / 935.283 – Děčín
 • 556.075 / 935.236 – Louny
 • 556.078 / 935.2331 – Louny
 • 556.0136 / 935.2124 – Liberec
 • 556.0140 / 935.2121 – Česká Lípa
 • 556.0143 / 935.2139 – Česká Lípa
 • 556.0152 / 935.2141 – Louny
 • 556.0192 / 935.2182 – Děčín
 • 556.0229 / 935.2454 – Louny
 • 556.0498 / 935.2172 – Louny
 • M 131.1025 – Děčín
 • M 131.1028 – Hradec Králové
 • M 131.1097 – Děčín
 • M 131.1111 – Liberec – Turnov
 • M 131.1155 – Liberec – Turnov
 • M 131.1258 – Děčín
 • M 131.1430 – Hradec Králové
 • M 131.1519 – Liberec
 • M 131.1548 – Liberec – Turnov
 • M 298.0004 – Praha Libeň
 • M 298.0011 – Praha Libeň
 • M 298.0012 – Praha Libeň
 • N 298.0001 – Praha Libeň
 • N 298.0002 – Praha Libeň
 • N 298.0005 – Praha Libeň
 • N 298.0008 – Praha Libeň
 • TU 47.0010 – Liberec
 • T 444.0201 – Chomutov – Most
 • T 478.3191 – Trutnov – Meziměstí
 • T 478.3320 – Trutnov – Meziměstí
 • EM 475.1053 – Praha střed
 • E 499.0011 – Česká Třebová

 

Po opravě lze pro výrobu páry použít jako vytápěcí kotle lokomotivy:

 • 556.075 / 935.236 (12 atp – tř. 4)
 • 556.078 / 935.2331 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0192 / 935.2182 (13 atp – tř. 3)
 • 556.0229 / 935.2454 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
Frank                                 


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Služba lokomotivního hospodářství
č.j.: 12-2-7/31-80
V Praze dne 28. ledna 1980
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na našich žádostí souhlasí FMD O12 svým výnosem č.j. 23 270/79-12 ze dne  22. 12. 1979 se zrušením následujících hnacích vozidel:

parní trakce:

 • 434.2206 / 516.0351 – Hradec Králové
 • 434.2218 / bez tendru – zrušení bude provedeno dodatečně – Česká Lípa
 • 434.2278 / 815.037 – Děčín – dopisem S 348/80-12 ze dne 15.1.1980 souhlas k výstavbě pomníku
 • 434.2338 / 818.0116 – Kralupy n.L.
 • 475.153 / 935.0180 – Děčín
 • 534.0341 / 935.137 – Hradec Králové
 • 534.0371 / 818.0301 – Hradec Králové
 • 534.0442 / 935.056 – Praha Vršovice
 • 534.0456 / 935.072 – Kralupy n.L.
 • 534.0463 / 935.076 – Ústí nad Labem
 • 556.0120 / 935.291 – Česká Lípa
 • 556.0200 / 935.2100 – Česká Lípa
 • 556.0225 / 935.2247 – Liberec
 • 556.0250 / 935.2275 – Hradec Králové
 • 556.0324 / bez tendru – Liberec
 • 556.0504 / 935.2529 – Kralupy n.L.

 

motorová trakce:

 • M 131.1032 – Meziměstí
 • M 131.1052 – Kolín
 • M 131.1131 – Česká Lípa
 • M 131.1147 – Kolín
 • M 131.1343 – Ústí nad Labem
 • M 131.1501 – Česká Lípa
 • M 131.1532 – Meziměstí
 • T 466.2128 – Liberec
 • T 466.2163 – Liberec

 

elektrická trakce:

 • E 499.0013 – Česká Třebová

 

Po opravě lze využít pro vytápění:

 • 475.153 / 935.0180 (10 atp – tř. 3)
 • 534.0442 / 935.056 (10 atp – tř. 3)
 • 534.0463 / 935.076 (10 atp – tř. 1)
 • 556.0225 / 935.2247 (12 atp – tř. 3)
 • 556.0250 / 935.2275 (12 atp – tř. 2)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý