Zpět

Rušící výnosy z roku 1975

Níže jsou uvedeny výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


ČSD – Severozápadní dráha
Provozní oddíl Ústí nad Labem
Č.j. 600-21/2-75
V Ústí n.L. dne 30. 7. 1975
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Dopisem č.j. 12-2-2/98-75 z 24.7.1975 Správy severozápadní dráhy v Praze nám bylo oznámeno, že na podkladě nálezů inspektorů SOTD, zrušilo FMD výnosem č.j. 17232/75-12 ze dne 20. 6. 1975 následující parní  lokomotivy, tendry a mot.vozy:

 • 423.0135 – LD Kolín
 • 434.293 / 516.0362 – 
 • 464.043 – LD Kolín
 • 475.163932.310 – LD Chomutov
 • 475.1116932.340 – LD Hradec Králové
 • 477.005 – LD Česká Lípa
 • 498.032935.032 – LD Děčín
 • 498.034 / 935.034 – LD Děčín
 • 498.037 / 935.037 – LD Děčín
 • 534.0365 / 935.004 – LD Děčín
 • 534.0388 / 935.0145 – LD Praha střed
 • 556.061 / 935.221 – LD Děčín
 • 556.094 / 935.254 – LD Praha Vršovice
 • 556.0364 / 935.2276 – LD Meziměstí
 • 556.0373 / 935.2399 – LD Nymburk
 • 556.0393 / 935.2533 – LD Děčín
 • 556.0412935.2444 – LD Nymburk
 • 556.0438935.2465 – LD Louny
 • 556.0446 – LD Česká Lípa
 • 556.0452935.2479 – LD Chomutov
 • M 131.1508 – LD Liberec

 

s tím, že po opravě lze na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy použít tyto lokomotivy a tendry:

 • 434.293 / 516.0362 (13 atp – tř. 1)
 • 475.163932.310 (10 atp – tř. 2)
 • 477.005 (10 atp – tř. 3)
 • 534.0388 / 935.0145 (10 atp – tř. 3)
 • 556.061 / 935.221 (10 atp – tř. 2)
 • 556.094 / 935.254 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0364 / 935.2276 (12 atp – tř. 4)
 • 556.0373 / 935.2399 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0393 / 935.2533 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0412935.2444 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0438935.2465 (10 atp – tř. 3)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lok.tendrů a mot.vůz, po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a dle předpisu HM 5.

Náměstek náčelníka PO Ústí n.L.:
  nečitelný podpis             


ČSD – Severozápadní dráha
Provozní oddíl Ústí nad Labem
Č.j. 859/75-21/3
V Ústí n.L. dne 6. 11. 1975
Věc: Rušení lokomotiv

Dopisem č.j. 12-2-2/75-175 z 29.10.1975 Správy severozápadní dráhy v Praze nám bylo oznámeno, že na podkladě nálezů inspektorů SOTD, zrušilo FMD výnosem č.j. 23574/75-12 ze dne 20. 10. 1975 následující parní  lokomotivy, tendry a mot.vozy:

 • 354.172 – LD Hradec Králové
 • 434.296516.0728 – LD Louny
 • 434.2298 / 516.0657 – LD Vršovice
 • 464.048 – PLD Letohrad
 • 477.010 – LD Česká Lípa
 • 534.0314 / 935.1111 – LD Liberec
 • 534.0516 / 935.125 – PLD Kladno
 • 556.0421 / 935.2448 – LD Chomutov
 • 556.0424 / 935.2451 – LD Chomutov
 • M 131.1236 – LD Louny

 

s tím, že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 534.0516 / 935.125 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0424 / 935.2451 (10 atp – tř. 3)

 

Lok. 434.2298 / 516.0657 pro Technické muzeum.

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot dle předpisu Hm 5.

Náměstek náčelníka PO Ústí n.L.:
  nečitelný podpis