Zpět

Rušící výnosy z roku 1974

Níže jsou uvedeny výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Č.j. 12-2-2/52-74
V Praze dne 4. září 1974
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, zrušilo FMD výnosem č.j. 20 679/74-12 ze dne 27. 8. 1974 tyto lokomotivy a tendry:

 • 423.0111 – Liberec
 • 434.211 / 516.0293 – Nymburk
 • 434.245 / 516.014 – Vršovice
 • 464.011 – Česká Lípa
 • 464.015 – Nymburk
 • 464.046 – Hradec Králové
 • 464.066 – Nymburk
 • 475.114 / 935.0147 – Trutnov (Meziměstí)
 • 475.1137 / 932.376 – Děčín
 • 534.0324 / 935.139 – Praha střed
 • 534.0349935.145 – Kralupy
 • 534.0361 / 935.057 – Děčín
 • 534.0364 / 935.170 – Děčín
 • 534.0382 / 818.0315 – Liberec
 • 534.0396935.133 – Louny
 • 556.091935.251 – Liberec
 • 556.0101 – Liberec
 • 556.0509 – Kralupy

 

a tendry:

 • 935.175 – Vršovice
 • 935.206 – Hradec Králové

 

Po provedené opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy tyto lokomotivy:

 • 434.245 / 516.014 (10 atp – tř. 4) – přečíslujte na K 612/612
 • 464.011 (9 atp – tř. 4)
 • 464.046 (10 atp – tř. 4)
 • 475.114 / 935.0147 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1137 / 932.376 (11 atp – tř. 4)
 • 534.0382 / 818.0315 (16 atp – tř. 4)
 • 534.0396935.133 (10 atp – tř. 3)
 • 556.091935.251 (18 atp – tř. 4)
 • 556.0101 (18 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
  v z.   H l i n o v s k ý    v. r.               


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-3/63-74
V Praze dne 4. listopadu 1974
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, zrušilo FMD výnosem č.j. 24622/74-12 ze dne 24. 10. 1974 tyto lokomotivy a tendry:

 • 387.016930.112 – LD Děčín
 • 423.0139 – LD Hr.Králové
 • 475.199 / 932.353 – LD Hr.Králové
 • 475.1110 / 932.354 – LD Hr.Králové
 • 498.0006 / 935.006 – LD Děčín
 • 556.059 / 935.219 – LD Liberec
 • 556.0402 / 935.2428 – LD Děčín
 • 556.0461 / 935.2488 – LD Česká Lípa
 • T 324.001 – LD Nymburk (Kolín)

 

s tím, že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 475.199 / 932.353 (12 atp – tř. 1)
 • 475.1110 / 932.354 (12 atp – tř. 3)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
F r a n k    v. r.