Zpět

Rušící výnosy z roku 1973

Níže jsou uvedeny výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/28-73
V Praze dne 21. března 1973
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, souhlasí FMD výnosem č.j. 10.615/73-12 ze dne 5. 3. 1973 se zrušením těchto lokomotiv a tendrů:

 • 354.197 – Nymburk
 • 354.1221 – Nymburk
 • 423.0112 – Česká Lípa
 • 423.0125 – Hradec Králové
 • 423.0131 – Liberec (měděné topeniště)
 • 434.107 / 516.0542 – Liberec
 • 434.1104 / 516.0692 – Česká Lípa
 • 434.1148 / 818.0106 – Hradec Králové
 • 434.1195 / 516.0497 – Liberec
 • 434.2198 / 516.0672 – Děčín
 • 434.2199 / 516.088 – Hradec Králové
 • 434.2219 / 516.0655 – Děčín
 • 475.164 / 932.307 – Hradec Králové
 • 475.170 / 932.319 – Hradec Králové
 • 475.174 – Chomutov
 • 475.1114 / 932.379 – Hradec Králové
 • 477.045 – Česká Lípa
 • 477.050 – Kralupy
 • 524.108 – Nymburk
 • 524.199 – Liberec
 • 555.0129 / 930.274 – Česká Lípa
 • 555.3096 / 930.3249 – Ústí n. L.
 • 556.0481 / 935.2508 – Děčín

 

Po provedené opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle lokomotivy:

 • 434.107 / 516.0542 (13 atp – tř. 3)
 • 434.1195 / 516.0497 (13 atp – tř. 3)
 • 475.164 / 932.307 (12 atp – tř. 4)
 • 475.170 / 932.319 (12 atp – tř. 4)
 • 475.174 (12 atp – tř. 3)
 • 475.1114 / 932.379 (12 atp – tř. 4)
 • 477.045 (10 atp – tř. 4)
 • 477.050 (10 atp – tř. 3)
 • 555.3096 / 930.3249 (11 atp – tř. 4)
 • 556.0481 / 935.2508 (18 atp – tř. 1)

 

Lokomotivu 555.3096 930.3249 přečíslujte na vytápěcí kotel K 556/556.

Ostatní lokomotivy včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
  v z.   Ing. J a s a n o v s k ý    v. r.          


Československé státní dráhy
Správa severozápadní dráhy
Č.j. 12-2-3/35-73
V Praze dne 22. května 1973
Věc: Rušení hnacích vozidel a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, souhlasí FMD výnosem č.j. 15 171/73-12 z 15. 5. 1973 se zrušením těchto lokomotiv, tendrů a mot.vozu:

 • 354.187 – Hradec Králové
 • 354.1127 – Trutnov
 • 423.0167 – Liberec
 • 434.158 / 516.0497 – Liberec
 • 434.159 / 818.085 – Praha Vršovice
 • 434.170 / 516.0434 – Louny
 • 434.1140 / 516.0106 – Praha Vršovice
 • 434.1160 / 818.012 – Praha střed
 • 434.1194 / 516.0868 – Česká Lípa
 • 434.1199 / 516.0876 – Česká Třebová
 • 464.051 – Nymburk
 • 475.168 / 932.313 – Trutnov (Meziměstí)
 • 475.180 / 932.324 – Trutnov (Meziměstí)
 • 475.1104 / 932.334 – Děčín
 • 477.046 – Praha Vršovice
 • 477.049 – Nymburk
 • 524.124 – Liberec
 • 534.0120 / 818.0148 – Hradec Králové
 • 534.0135 / 818.099 – Praha Vršovice
 • 534.0362 – Praha Vršovice
 • 555.0259 / 930.2259 – Česká Lípa
 • 556.0109 – Liberec
 • M 131.2029 – Ústí n. L.

 

s tím, že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 434.170 / 516.0434 (10 atp – tř. 2)
 • 434.1160 / 818.012 (10 atp – tř. 2)
 • 434.1194 / 516.0868 (8 atp – tř. 4)
 • 475.1104 / 932.334 (10 atp – tř. 4)
 • 477.046 (12 atp – tř. 2)
 • 534.0362 (12 atp – tř. 1)
 • 556.0109 (8 atp – tř. 3)

 

Ostatní vozidla včetně lokomotiv a tendrů nevyužitých na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
F r a n k    v. r.