Zpět

Rušící výnosy z roku 1972

Níže jsou uvedeny výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel, které pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Č.j.: 12-2-2/22-72
V Praze dne 22.3.1972
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, souhlasí FMD výnosem č.j. 7454/72-12 ze dne 24.2.1972 se zrušením těchto lokomotiv a tendrů:

 • 354.1100 – Hradec Králové
 • 354.1205 – Česká Lípa
 • 423.008 – Česká Lípa
 • 423.0109 – Nymburk
 • 423.0130 – Nymburk
 • 423.0183 – Nymburk
 • 434.1159 / 516.0446 – Česká Třebová
 • 434.2125 / 516.047 – Nymburk
 • 434.2126 / 516.0472 – Nymburk
 • 434.2155 / 516.037 – Děčín
 • 524.184 – Česká Lípa
 • 555.3165 / 930.3129 – Chomutov

 

Po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle lokomotivy:

 • 434.2125 (8 atp – tř. 3)
 • 434.2126 (8 atp – tř. 3)
 • 555.3165 (10 atp – tř. 4)

 

Lokomotiva 524.184 má být podle výnosu MD čj. 12/2-375/67-4 ze dne 3.7.1967 předána Národnímu technickému museu, které bude o zrušení lokomotivy vyrozuměno FMD. Zajistěte, aby lokomotiva 524.184 jakož i lok. 423.001, zrušena výnosem Ú. S. Ž. čj. 42713/70-12 ze dne 4.8.1970 byly připraveny pro případné jednání s N.T.M. Zbývající lokomotivy a tendry včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů pro vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro H. Ú. Ž. předejte n.p.Kovošrot a po vyúčtování vyčleňte ze stavu.

N á č e l n í k
služby lokomotivního hospodářství :
F r a n k,   v. r.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/67-72
V Praze dne 31. srpna 1972
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, souhlasí FMD výnosem č.j. 20 260/72-12 ze dne 16. 8. 1972 se zrušením těchto lokomotiv a tendrů:

 • 354.1109 – Hradec Králové
 • 354.1180 – Hradec Králové
 • 354.1209 – Hradec Králové
 • 434.152 / 516.0330 – Česká Lípa
 • 434.168 / 516.0647 – Děčín
 • 434.1176 / 516.0843 – Kralupy
 • 456.021 – Louny
 • 524.186 – Česká Lípa
 • 534.0140 / 818.0140 – Louny
 • M 131.1255 – Chomutov
 • T 478.1012 – Vršovice

 

Hnací vozidla po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ (u motorových vozidel pro doplnění výměnného systému lok. dep i dílen p.o.v.) předejte n.p.Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
v z.   H l i n o v s k ý    v. r.