Zpět

Rušící výnosy z roku 1977

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o výpisy ze zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/61-77
V Praze dne 30. března 1977
Věc: Zrušení vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru a našeho vyjádření, souhlasí FMD O12 svým č.j. 10 198/77-12 z 17. 3. 1977 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 423.004 – Liberec
 • 434.279 / 516.0298 – Hradec Králové
 • 434.2143 / 516.0129 – Trutnov
 • 434.2150 / 516.012 – Hradec Králové
 • 434.2158 / 516.005 – Nymburk
 • 475.130 / 935.0163 – Meziměstí
 • 477.007 – Česká Lípa
 • 534.0322 / 935.184 – Česká Třebová
 • 534.0327 / 935.157 – Chomutov
 • 534.0392 / 818.0322 – Vršovice
 • 534.0473 / 935.0133 – Česká Třebová
 • 534.0481 / 935.0120 – Letohrad
 • 534.0485 / 935.0119 – Hradec Králové
 • 556.013 / 935.2137 – Louny
 • 556.0496 / 935.2522 – Meziměstí
 • 818.028 – Kralupy nad Labem (tendr)
 • 821.002 – Hradec Králové (tendr)
 • 935.0152 – Kolín (tendr)
 • 935.2535 – Kralupy nad Labem (tendr)
 • M 131.114 – Kolín

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vůz:

 • 534.0327 / 935.157 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0392 / 818.0322 (10 atp – tř. 3)
 • 534.0485 / 935.0119 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství :
F r a n k    v. r.                      


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Č.j. 12-2-2/120-77
V Praze dne 29. června 1977
Věc: Rušení vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru a našeho vyjádření souhlasí FMD O12 svým č.j. 14 820/77-12 z 15. 6. 1977 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 423.057 – Kladno
 • 434.2317 / 516.0200 – Meziměstí
 • 475.109 / 935.0142 – Chomutov
 • 475.131 / 935.0161 – Louny
 • 475.155 / 935.198 – Louny
 • 534.0320 / 820.003 – Liberec
 • 534.0383 / 935.1115 – Praha střed
 • 534.0465 / 930.013 – Havlíčkův Brod
 • 534.0469 / 935.138 – Hradec Králové
 • 534.0494 / 935.090 – Děčín
 • 556.025 – Liberec
 • 556.064 / 935.224 – Liberec
 • 556.070 / 935.230 – Děčín
 • 556.081 / 935.241 – Děčín
 • 556.0426 / 935.2453 – Česká Lípa
 • 556.0449 / 935.2476 – Most
 • 556.0465 – Děčín
 • 556.0501 / 935.2528 – Liberec
 • 932.364 – Hradec Králové (tendr)
 • 935.164 – Kladno (tendr)
 • M 131.102 – Trutnov
 • M 131.1140 – Nymburk (Kolín)
 • M 131.1431 – Nymburk
 • M 262.023 – Liberec

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vůz:

 • 423.057 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0469 / 935.138 (10 atp – tř. 4)
 • 556.064 935.224 (18 atp – tř. 4)
 • 556.0465 (18 atp – tř. 1)

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu. Tendr 935.2156 lokomotivního depa Česká Lípa zrušený č.j. 25 641/76 ze dne 10. 12. 1976 byl po provedení střední opravy v ŽOS Česká Lípa v květnu 1977 použit namísto poškozeného tendru k lokomotivě 556.006 do pobočného lokomotivního depa Veselí n.L.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý                


Tento výpis je vyhotoven ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel, který pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.

Severozápadní dráha
Správa dráhy v PRAZE
Č.j. 12-2-2/175-77
V Praze dne 11. října 1977
Věc: Rušení vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru a našeho vyjádření souhlasí FMD O12 svým č.j. 20.722/77-12 z 26. 9. 1977 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 423.084 – Turnov
 • 423.0100 – Kolín
 • 423.0110 – Liberec
 • 423.0157 – Turnov
 • 423.0229 – Liberec
 • 433.054 – Liberec
 • 434.2115 / 516.0369 – Louny
 • 434.2130 / 815.007 – Liberec
 • 434.2156 / 818.042 – Nymburk
 • 434.2216 / 516.0147 – Kralupy
 • 434.2217 / 516.0509 – Turnov
 • 434.2225 / 516.0776 – Liberec
 • 464.045 – Letohrad
 • 464.049 – H.Brod
 • 464.102 – Letohrad
 • 475.112 / 935.0179 – Meziměstí
 • 475.151935.0178 – Děčín
 • 475.157 / 932.302 – Hr.Králové
 • 475.166 / 932.311 – Hr.Králové
 • 475.169 / 932.314 – Hr.Králové
 • 475.172 / 932.316 – Most
 • 475.1115 / 932.381 – Děčín
 • 477.013 – Nymburk
 • 477.035 – Č.Lípa
 • 534.0380930.106 – H.Brod
 • 534.0406930.111 – Letohrad
 • 534.0427930.003 – Č.Třebová
 • 534.0458930.073 – Pardubice
 • 534.0484 / 930.0132 – Č.Třebová
 • 534.0487 / 935.0149 – Č.Lípa
 • 556.046 / 935.207 – Hr.Králové
 • 556.071 / 935.231 – Louny
 • 556.086 / 935.242 – Č.Lípa
 • 556.090 / 935.250 – Děčín
 • 556.0294 / 935.2319 – Č.Lípa
 • 556.0395 / 935.2421 – Hr.Králové
 • 556.0423 / 935.2450 – Liberec
 • 923.002 – Nymburk
 • M 131.1226 – Děčín
 • M 298.0010 – Libeň
 • M 298.0019 – Libeň
 • N 298.0009 – Libeň
 • N 298.0019 – Libeň

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotel:

 • 464.102 (12 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužité lokomotivy na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Motorové vozy M 131.1012, M 131.1145, M 131,1188, M 131.1204, M 131,1454 a M 131.1489 určené ke zrušení, byly na základě požadavku služby 12 odsouhlaseny FMD č.j. 17 108/77-12 ze dne 3.8.1977 k odprodeji do SHR.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý    v.r.               


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Č.j. 12-2-7/222-77
V Praze dne 21. prosince 1977
Věc: Zrušení hnacích vozidel

Na základě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru a ŽOS a vyjádření SSZD souhlasí FMD O12 svým č.j. 24 802/77-12 z 5. 12. 1977 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 434.2146 / 516.0811 – Kralupy n.L.
 • 434.2224 / 516.0438 – Turnov
 • 434.2320 / 516.0720 – Nymburk
 • 434.2325 / 517.077 – Hradec Králové
 • 464.009 – Letohrad
 • 475.104 / 935.0130 – Hradec Králové
 • 475.111 / 935.0115 – Chomutov
 • 475.126 / 935.0159 – Most
 • 475.152 / 935.0106 – Louny
 • 534.0304 / 935.0172 – Louny
 • 534.0374 / 818.0321 – Vršovice
 • 534.0407 / 935.196 – Hradec Králové
 • 534.0523 / 935.0113 – Meziměstí
 • 534.0528 / 935.0118 – Kralupy n.L.
 • 556.044 / 935.205 – Česká Lípa
 • 556.0283 / 935.2227 – Česká Lípa
 • 556.0374 / 935.261 – Turnov
 • 556.0425 / 935.2452 – Liberec
 • 556.0443 / 935.2470 – Most
 • 556.0451 / 935.2478 – Vršovice
 • 556.0478 / 935.2505 – Louny
 • 935.2473 – Česká Lípa (tendr)
 • EM 475.2009 – Praha střed
 • EM 475.2021 – Praha střed
 • M 131.1200 – Česká Třebová
 • M 131.1284 – Liberec
 • M 131.1285 – Nymburk
 • M 131.1306 – Nymburk
 • M 131.1398 – Hradec Králové

 

Jako vytápěcí kotle lze využít následující vozidla:

 • 434.2146 / 516.0811 (9 atp – tř. 3)
 • 475.111 / 935.0115 (10 atp – tř. 4)
 • 475.152 / 935.0106 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0374 / 935.261 (18 atp – tř. 5)
 • 556.0451 / 935.2478 (10 atp – tř. 3)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Motorové vozy M 131.1266 a M 131.1267, určené ke zrušení, byly na základě požadavku SSZD odsouhlaseny FMD č.j. 21/77-12/1 ze dne 20. 10. 1977 k odprodeji SSŽ.

Lokomotiva 475.111 / 935.0115 byla určena do sbírek Železničního skanzenu v České Třebové. Lokomotivní depo Chomutov zajistí kompletnost této lokomotivy pomocí lokomotivy 475.126 PLD Most. Souhlas k umístění lokomotivy 475.111 do skanzenu byl dán dopisem SSZD č.j. 8644-12-77 z 9. 12. 1977.

Dále FMD O12 vydalo souhlas s použitím zrušených parních lokomotiv jako vytápěcí kotle svým č.j. 26/77-12/1-Vk z 15. 12. 1977 s tím, že jim jsou přidělena následující čísla vytápěcích kotlů:

 • 475.155 / 935.198 – Louny – K 683/683
 • 475.152 / 935.0106 – Louny – K 684/684
 • 556.0451 / 935.2478 – Vršovice – K 685/685
 • 434.2146 / 516.0811 – Kralupy n.L. – K 686/686

 

Změnu přečíslování vykažte ve výkaze ČSD V 9 – 12 za měsíc prosinec 1977.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý    v.r.