Zpět

Rušící výnosy z roku 1976

Níže je uveden výpis ze zachovalého rušících výnosů hnacích vozidel, který pro tyto webové stránky ochotně ze svého archivu poskytl pan David Rektor.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Provozní oddíl Ústí n.Lab.
Č.j. 240/76-PO54-21/3
V Ústí n.Lab. dne 12. dubna 1976
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Statního odborného technického dozoru, udržujících ŽOS a doporučení SSZD sl. 12 zrušilo FMD O 12 výnosem č.j. 11.158/76-12 z 16. 3. 1976 následující parní  lokomotivy, tendry a motorové vozy:

 • 434.2166516.050 – LD Česká Lípa
 • 477.038 – LD Česká Lípa
 • 556.0282 – LD Louny
 • 556.0321 / 935.2334 – LD Česká Lípa
 • 556.0432 / 935.2459 – LD Chomutov
 • 556.0480 / 935.2507 – LD Louny
 • M 131.1151 – LD Česká Lípa
 • M 131.1338 – LD Děčín
 • 935.2244 – LD Louny (tendr)

 

s tím, že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 475.187 / 932.384 (12 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HÚŽ předejte n. p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník oddělení lokomotivního hospodářství:
  nečitelný podpis                        


Další níže uvedené výpisy z několika zachovalých rušících výnosů hnacích vozidel jsou z archivu autora stránek.


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/134-76
V Praze dne 1. července 1976
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujícího ŽOS a našeho vyjádření souhlasí FMD O12 svým č.j. 15 961/76-12 ze 17. 6. 1976 se zrušením následujících vozidel:

 • 434.264818.027 – LD Vršovice
 • 434.298 – LD Děčín
 • 434.2102516.0787 – LD Česká Lípa
 • 475.1103 / 932.345 – PLD Meziměstí
 • 475.1118 – LD Hradec Králové
 • 475.1145 / 932.380 – PLD Meziměstí
 • 475.1146 / 932.393 – PLD Meziměstí
 • 477.012 – LD Česká Lípa
 • 498.001 / 935.001 – LD Děčín
 • 498.022 – LD Děčín
 • 534.0307 / 935.160 – VS Havlíčkův Brod
 • 534.0348 / 935.144  LD Vršovice
 • 534.0357 / 935.153 – LD Hradec Králové
 • 534.0363 / 935.169 – LD Děčín
 • 534.0375 / 935.045 – LD Liberec
 • 534.0404 / 935.099 – LD Děčín
 • 556.0413 / 935.2439 – PLD Meziměstí
 • 556.0436 / 935.2374  LD Chomutov
 • 556.0437 / 935.2464  LD Česká Lípa
 • 556.0445 / 935.2472 – LD Louny
 • 556.0460 / 935.2487 – LD Děčín
 • 935.2129 – LD Česká Lípa (tendr)
 • EM 475.1003 – LD Praha střed
 • EM 475.1043 – LD Praha střed

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 434.264 / 818.027 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1103 / 932.345 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1118 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1145 / 932.380 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1146 / 932.393 (10 atp – tř. 4)
 • 498.022 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0348 / 935.144 (10 atp – tř. 3)
 • 534.0357 / 935.153 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0413 / 935.2439 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý                   


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Provozní oddíl Hradec Králové
útvar lokomotivního a vozového hospodářství
č.j. 842/76-12/2
V Hradci Králové dne 29. září 1976
Věc: Zrušení vozidel

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržující ŽOS a vyjádření Správy Severozápadní dráhy služby 12 souhlasí FMD O12 č.j. 20 802/76-12 z 10. 9. 1976 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 354.1186 – PLD Letohrad
 • 475.122 / 935.0155 – LD Hradec Králové
 • 475.1122 / 932.351 – LD Hradec Králové
 • 556.092 / 935.252 – LD Trutnov
 • 556.0290 / 935.2316 – LD Liberec
 • 556.0466 / 935.2493 – LD Trutnov
 • M 131.1122 – LD Liberec

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 475.122 / 935.0155 (10 atp – tř. 4)
 • 475.1122 / 932.351 (10 atp – tř. 4)
 • 556.0466 / 935.2493 (10 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu dráhy.

Náčelník lokomotivního oddělení:
Frank                      


Československé státní dráhy
Správa Severozápadní dráhy
Služba lokomotivního hospodářství
Č.j. 12-2-2/259-76
V Praze dne 26. prosince 1976
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, udržujícího ŽOS a našeho doporučení souhlasí FMD O12 svým č.j. 25 641/76-12 z 10. 12. 1976 se zrušením následujících hnacích vozidel:

 • 434.2122 / 516.0219 – LD Vršovice
 • 464.004 – LD Česká Lípa
 • 464.070 – LD Nymburk
 • 534.0318 / 935.101 – LD Česká Třebová
 • 534.0359 – LD Nymburk
 • 534.0366 / 935.174 – LD Česká Třebová
 • 534.0367 – LD Vršovice
 • 534.0443 / 935.140 – LD Kralupy n.L.
 • 534.0504 / 935.088 – LD Liberec
 • 534.0521 / 935.0111 – LD Vršovice
 • 556.0169 / 935.2513 – LD Česká Lípa (tento tendr zapsán i u lok.556.0201 – není to chyba přepisu na web)
 • 556.0201 / 935.2513 – LD Česká Lípa (tato lok. nebo i lok.556.0169 mohla mít tendr 935.2156)
 • 556.0329 – LD Nymburk
 • 556.0422 / 935.2449 – LD Trutnov
 • 556.0453 / 935.2480 – LD Děčín
 • 516.041 – LD Hradec Králové (tendr)
 • 935.2288 – LD Nymburk (tendr)
 • 935.015 – LD Děčín (tendr)
 • M 298.0006 – LD Libeň
 • T 435.0137 – LD Chomutov
 • T 444.0215 – LD Česká Třebová

 

s tím že po opravě lze použít na výrobu páry jako vytápěcí kotle a vodní vozy:

 • 434.2122 / 516.0219 (10 atp – tř. 3)
 • 464.070 (9 atp – tř. 4)
 • 534.0318 / 935.101 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0359 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0367 (10 atp – tř. 4)
 • 534.0504 / 935.088 (16 atp – tř. 1)
 • 534.0521 / 935.0111 (10 atp – tř. 3)
 • 556.0329 (18 atp – tř. 4)

 

Ostatní vozidla včetně nevyužitých lokomotiv a tendrů na vytápění po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lokomotivního hospodářství:
v z.   H l i n o v s k ý