Zpět

Rušící výnos z roku 1966

Jedná se o  výpis ze zachovalého rušícího výnosu hnacích vozidel, který mi kdysi přišel emailem – dnes již mi není známo od koho to bylo.


Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze
Č.j.: 12-2-2/77-66
V Praze dne 20. června 1966
Věc: Rušení lokomotiv a tendrů

Na podkladě nálezů inspektorů Státního odborného technického dozoru, souhlasí M.D. č.j. 16 869/66-12 ze dne 29. dubna 1966 se zrušením těchto lokomotiv a tendrů:

 • 354.037 – Nymburk
 • 354.093 – Česká Třebová
 • 354.763 / 516.0878 – Ústí nad Labem
 • 354.7142 – Ústí nad Labem
 • 414.058 / 312.014 – Děčín
 • 414.0124 / 516.0757 – Ústí nad Labem
 • 414.410 / 312.112 – Česká Třebová
 • 415.010 – Praha střed
 • 422.095 – Liberec
 • 422.0113 – Česká Třebová
 • 524.045 / 516.089 – Praha Vršovice
 • 534.023 / 815.008 – Louny
 • 534.062 / 516.0232 – Nymburk

 

tendry:

 • 312.011 – Ústí nad Labem
 • 312.0108 – Ústí nad Labem
 • 713.044 – Ústí nad Labem
 • 821.026 – Ústí nad Labem

 

 • EM 475.1003
 • N 475.1003
 • 475.1005 – kompletní
 • 475.1006 – kompletní

 

Po opravě lze na výrobu páry použít lokomotivy:

 • 354.093 (10 atp – tř.4)
 • 354.763 / 516.0878 (8 atp – tř.2)
 • 414.058 / 312.014 (8 atp – tř.4)
 • 414.410 / 312.112 (10 atp – tř.4)
 • 524.045 / 516.089 (11 atp – tř.4)

 

Lokomotivám, které budou použity v lok.depech pro vytápěcí účely přiděluje MD tato čísla vytápěcích kotlů:

 • 415.010 – K 248
 • 534.023 / 815.008 – K 260/260
 • 534.062 / 516.0232 – K 261/261 (pro stroj.stan. Všetaty)

 

Všechna ostatní vozidla a tendry po vyzískání ještě upotřebitelných součástí pro HUŽ předejte n.p. Kovošrot a po vyúčtování vyčleňte ze stavu.

Náčelník služby lok. hosp. a elektrotech.:
H l i n o v s k ý,   v.r.