Zpět na tendry

Tendry řady 935.2

 

Stručný popis tendru:

Čerpáno z:

  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Lokomotivy let 1945 – 1958 autora Ing.Jindřicha Beka.
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV – Náčrtky parních lokomotiv a tendrů autora Ing.Jindřicha Beka a Josefa Janaty
  • knihy ATLAS LOKOMOTIV 1 autora Ing.Jindřicha Beka a Ing.Karla Kvardy
  • knihy ČESKÁ STAVBA PARNÍCH LOKOMOTIV III. autora Ing.Karla Zeithammera

 

Tendry řady 935.2 bylo možné spojovat s lokomotivami řad – 498.1 556.0.  

Původně při jejich konstrukci byly tyto tendry označeny řadou 935.3. Řadou 935.2. byly označeny též teprve plánované tendry pro tehdy konstruované lokomotivy řady 498.1, které původně měly mít budku vzadu otevřenou a tyto tendry tomu byly uzpůsobeny. Také se s těmito tendry počítalo pro rekonstruované předválečné stroje řady 486.0 a prvních 40 poválečných lokomotiv řady 498.0, v souvislosti s jejich vybavením mechanickým přikladačem. Protože však dodávky nových tendrů v té době vázly, byla stavba tendrů řady 935.2 neustále oddalována. Z tohoto důvodu se dospělo k rozhodnutí dodat lokomotivám řad 486.0 a 498.0 přestavěné tendry řady 935.0, případně řady 935.1, a tyto pak přeznačit na řadu 932.3. Po přehodnocení spojení lokomotivy 498.1 s tendrem řady 935.2 a rozhodnutí o kompletním uzavření stanoviště strojní čety spojením lokomotivy s tendrem 935.3, čímž však došlo k prodloužení celkového rozvoru této lokomotivy a přiblížení se limitu pro otáčení těchto strojů na točnách o průměrech 22 metrů, došlo ke zrušení celé objednávky na výrobu tendrů řady 935.2. Následně byly tendry 935.3 přečíslovány na takto uvolněnou řadu 935.2. Řada 935.3 nakonec také byla využita a takto byly označeny tendry na uhelný prášek, upravené z tendrů nové řady 935.2.

Jak již bylo zmíněno výše, výroba tendrů v poválečných letech měla značný skluz a týkalo se to i tendrů řady 935.2 určených pro lokomotivy řady 556.0. Ty se původně měly vyrábět v Závodu Klementa Gottwalda – Královopolská strojírna n.p. v Brně. Zde však nezvládaly v daných (že by nereálných ?) termínech ani výrobu tendrů řady 932.3. Proto byly výroba tendrů 935.2 přeložena v roce 1950 do závodu Tatra n.p. Kolín. Kolínský závod do té doby zařízený jako vagónka se v té době sice rozšiřoval ale výrobou tendrů mu vznikly značné potíže a to jak se strojním vybavením, tak s nedostatkem pracovních sil. To vše spolu s dalšími problémy způsobilo další pozdržení dodávek hotových tendrů. První ze dvou prototypových tendrů 935.201 tak byl s obtížemi dokončen a provizorně převzat až 24. května 1952 a 1. června odeslán do Plzně, kde byl spojen se strojem 556.020. Po vykonání TPZ byla lokomotiva jako první z celé nové řady zařazena do pravidelného provozu. Druhý tendr byl vypraven z Kolína 4. června a v Plzni byl spojen s lokomotivou 556.041. První sériový tendr 935.203 dorazil do Plzně až 12. července. Teprve v srpnu 1952 začala výroba tendrů v Kolíně stoupat až se ustálila na počtu cca 20 tendrů měsíčně.

Tyto skluzy ve výrobě tendrů měli dalekosáhlé důsledky v předávání lokomotiv řady 556.0 do provozu. Protože stavba lokomotiv předbíhala výrobu tendrů, stálo na konci června 1952 přes 30 těchto nejnovějších nákladních lokomotiv ČSD, na které provoz netrpělivě čekal, odstavených bez užitku, převážně v České Třebové, a čekalo na dodání tendrů. Například první vyrobená lokomotiva 556.001 byla převzatá v závodě již 6. února 1952, ale TPZ s tendrem 935.2181 vykonala až o více než dva roky později, 8. května 1954. Ještě déle čekala lokomotiva 556.006 převzatá 16. února 1952. Ta absolvovala TPZ až 21. listopadu 1955! Potíže se včasným přistavováním tendrů přetrvávaly v Tatře Kolín i po rozběhu výroby. Proto se musely na jejich výrobě 80 kusy (935.2152 – 231) podílet také ZVIL v Plzni.

Celkem bylo vyrobeno 536 kusů těchto našich největších a posledních tendrů u nás stavěných a to v letech 1952 – 1958. Jako jediné naší konstrukce měli spřáhlovou skříň a spřažení s předpjatou pružinou (200 kN). Díky této konstrukci by mohly lokomotivy jezdit tendrem vpřed dovolenou rychlostí lokomotivy. Protože však výrobce pro dosažení rovnoměrného rozložení hmotnosti na nápravy musel zvolit pětinápravové uspořádání s prvními dvěma dvojkolími v podvozku (od řady 935.1) a třemi nápravami v pevném rámu byly díky tomuto uspořádání omezena rychlost tendrem vpřed na pouze 50 km/h což nebylo moc výhodné.

 

Technické údaje tendru 935.2  
Průměr kol v mm: 995
Hmotnost prázdného tendru v t: 31,1
Hmotnost tendru ve službě v t: 80,8
Nápravové tlaky 1. dvojkolí v Mp: 16,7
Nápravové tlaky 2. dvojkolí v Mp: 16,7
Nápravové tlaky 3. dvojkolí v Mp: 15,8
Nápravové tlaky 4. dvojkolí v Mp: 15,8 
Nápravové tlaky 5. dvojkolí v Mp: 15,8
Objem uhlí v m3: 20,0
Objem vody v m3: 35,0

 

Technická dokumentace:      

 

Historické fotografie:

Tyto typy tendrů jsou k vidění na takřka všech fotografiích lokomotiv řady 498.1 a 556.0.