Zpět na řadu 422.0

Lokomotivy 422.042

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.042

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1909 s výrobním číslem 6126/09. Vyrobena byla pro soukromou místní dráhu Teplice n.M. – Poříčí u Trutnova – Trutnov. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.87. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2328. Zrušena byla 5.9.1961.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.