Zpět na řadu 422.0

Lokomotivy 422.033

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.033

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1908 s výrobním číslem 5877/08. Vyrobena byla pro soukromou místní dráhu Teplice n.M. – Poříčí u Trutnova – Trutnov. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.60. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2327. Zrušena byla 20.2.1960.

 

Fotodokumentace:

K dispozici je fotografie lokomotivy 422.033 zachycené neznámo kdy a kým ve stanici Janovice u Trutnova.