Zpět na řadu 422.0

Lokomotiva 422.032

Pravděpodobná dislokace ve výtopně Trutnov.

Výpis 422.032

 

Doplňující údaje o lokomotivě:

Čerpáno z:  www.pospichal.net

Tato lokomotiva byla vyrobena továrnou Krauss v Linci v roce 1908 s výrobním číslem 5876/08. Vyrobena byla pro soukromou místní dráhu Teplice n.M. – Poříčí u Trutnova – Trutnov. Před převzetím k ČSD měla dle číslování u kkStB číslo 178.59. Za druhé světové války byla předána DRB, které ji přidělily číslo 92 2326. Zrušena byla 4.11.1959.

 

Fotodokumentace:

Žádná fotodokumentace se k této lokomotivě pravděpodobně nezachovala.